CROP CIRCLES RESONANCE CARDS

KORNCIRKEL-RESONANSKORT

kortene og tekst lavet af Freddy Silva
oversat af Birgit Enggaard Nielsen

Meget af det, som vi i dag ved i lægevidenskaben, stammer fra gamle ægyptiske kilder. Vi har endog taget et af deres mest varige symboler til os - Horus´ øje - som siden er blevet stiliseret til den gådefulde underskrift “Rx”, som findes på alle lægers recepter.

Men der er også en anden ting, som vi har lånt af efterfølgerne efter de gamle ægypteres tempelbyggere: evnen til at lokalisere steder, som udstråler stærk jordenergi, og hvorpå fundamentet bygges til hellige steder. Moderne teknikker, som er i stand til at registrere subtile energier, viser nu, hvordan alle hellige steder er rige på elektrisk ladet vand, elektromagnetiske frekvenser - endog ultralyd - og at sådanne vibrationer påvirker den menneskelige krop, især dennes evne til at heles.

Ud over jorden er overlevet en rig tradition for healing i forbindelse med hellige steder, især hellige kilder. Denne tradition udvides nu ved opdagelsen af, at nøjagtig de samme principper og subtile energier, som findes på hellige steder, også eksisterer i ægte korncirkler. Data indsamlet gennem 20 år, empiriske og mundtlige vidnesbyrd, viser , at mennesker oplever helbredelser og ændrede bevidsthedstilstande i forbindelse med korncirkler.

Jeg har delt denne viden med tusinder af mennesker på mine foredrag rundt om i verden, og jeg er konstant blevet spurgt, om og hvordan det kan lade sig gøre at opleve disse healingspotentialer uden at være nødt til at rejse hen for at se en korncirkel. Da jeg er et praktisk menneske, var min reaktion på dette stigende behov for selvhjælp simpelthen at bringe korncirklen til dig.

Velkommen til Korncirkel-resonanskortene!

PRINCIPPET

Det system, som jeg har udfærdiget, er baseret på personlige erfaringer samlet gennem flere år og på erfaringer gjort af udøvere af alternativ behandling (som var den alment anvendte før starten af det moderne lægevidenskabelige syndikat). Det kombinerer flere former for praksis, som jeg gennem årene har set virke på mennesker.

Oprindeligt udfærdiget til brug i radioni-apparatur, bruges kortsystemet nu i anvendt kinesiologi, i resonansterapi, ja endog chakrabalancering. Det er også konstateret, at når kildevand anbringes på mønstrene, sker der det, at energien koder selve vandet, hvilket gør det egnet til homøopatisk anvendelse. Ved undersøgelse af ægte korncirkler er der fundet et antal organiserede energisystemer, heriblandt det radiale liniemønster, som danner basis for “Malcolm Rae” radioni-system. Da det er konstateret, at korncirkler har elektromagnetiske egenskaber og geometri, som baserer sig på principper for lyd, er man af den overbevisning, at de frekvenser og harmonier, som er iboende i mønstrene, er i stand til at påvirke det menneskelige vibrationsfelt, helt ned til det subatomare niveau. Disse principper blev brugt overalt i antikke kulturer til helbredelse og til forandring af bevidsthedstilstande, og de findes i dag indfoldet i buddhistiske mandalaer og i gamle templers grundrids.

Og de er til stede i ægte korncirkler enten i koder, i energifelternes relation eller i deres synlige geometri.

HVORDAN VIRKER DET

Først og fremmest er korncirkler synlige udtryk af energiformer, som af natur er bevidste, og som er vibrationsformer. Institut for Resonansterapi i Tyskland opdagede for mere end 10 år siden, at uforfalskede fotos af korncirkler indeholder en kode, som systemer i ubalance behøver for at genvinde balance og kraft. Enkelt fortalt agerer hver korncirkel som en “software”, som fortæller et biologisk systems “harddisk”, hvordan dette bygger sig selv op igen. Ved at anvende billedet i en specielt designet maskine var det muligt at sende healing til et hvilket om helst system i ubalance - en person, et træ, en skov, en flod - og resultatet af det af IRT udførte arbejde blev hver gang videnskabeligt fulgt og rapporteret. Instituttets arbejde blev hilst velkommen af den østrigske regering, som gav tilladelse til, at instituttet anvendte sine teknikker ud over Europa til steder med økologiske ubalancer - med utroligt positive resultater.

Institutter som IRT - og før dem DeLaWarr i England - brugte først og fremmest den ældgamle teknik radioni eller fjernhealing, hvor energier og symboler indeholdende en kode sendes på afstand til systemer i nød. Hukommelse om koden lagres til en vis grad i symbolet eller i et fotografi.

Da originale uforfalskede fotografier af ægte korncirkler er vanskelige at få fat i, besluttede jeg at anvende det samme system, som er brugt i disse radioni terapier ved at lagre oplysningerne på simulatorkort med symboler, som bærer et nøjagtigt energiaftryk af deres originale mønstre i markerne, Og da symbolerne aktiveres ved kilden, er det ikke nødvendigt med noget komplekst eller dyrt maskineri for at arbejde med dem - du kan simpelthen arbejde med symbolerne “ved håndkraft” og tage dem med dig, hvor som helst du har brug for det.

Indtil dato har jeg modtaget oplysning om eller selv været vidne til tilfælde, hvor mennesker, der har anvendt symbolerne korrekt, er blevet helbredt for nethindekræft og arthritis. Desuden er en mand, som overværede mit foredrag og anbragte sin hånd over nogle af korene, holdt op med at ryge fra det øjeblik. Indtil denne dag har han ikke haft noget behov for at tage en cigaret i munden.

KORTENE

Jeg gennemgik personligt omkring 900 mønstre i databasen, idet jeg spurgte, hvilke mønstre der ville danne basis for et system, som ville give optimal healing til ethvert biologisk system i nød. Dette sæt på 49 kort er det svar, som kom tilbage.

Ethvert kort må bruges efter den persons intuitive fornemmelse, som står for healingen. Resultater viser imidlertid, at det virker bedst, når den person, som skal modtage healingen, vælger det symbol, som vedkommende finder mest egnet. Essensen er, at personen vælger en energiform ved at pege på en geometri, som vedkommendes biologiske system behøver for at bringe sig selv tilbage i harmonisk orden.

Hvert symbol er gengivet efter den originale korncirkel så nøjagtigt som muligt, og hvert af dem er energetisk forbundet med det oprindelige mønster. Kortene er desuden håndlavede, og jeg er derfor meget bevidst om processen fra start til slut.

Jeg beder om, at kortene må blive brugt på ansvarlig måde og altid med hensigten “til det højest gode for alt”. Positiv hensigt er den mest kraftfulde nøgle i healing og er det, som aktiverer disse symboler. Den berømte japanske vand-videnskabsmand Masaro Emotos arbejde demonstrerer dette princip meget klart.

Disse kort kan anvendes i homøopatiske og andre fremgangsmåder til kodning af vand, i anvendt kinesiologi, i radioni-apparatur, og i andre teknikker til måling af strålefrekvens. Og muligvis mange flere.

En dybere og mere grundig beskrivelse af baggrunden for denne forskning og jordenergiforbindelser kan findes i min bog “Secrets in the Fields” i kapitlet “The Dragon Awakes”.

EN VIGTIG AFKLARING OMKRING “HEALING”

Det er vigtigt at huske, at healing er et personligt valg, og kun den enkelte ved - på et ubevidst plan - hvad der bedst for ham. Hvis du tænker over det, kan det at være syg være en form for healing, for patienten har måske brug for den erfaring for at overvinde en personlig hindring. Som et ekstremt eksempel kan døden også ses som en form for healing. Der gøres opmærksom på dette ikke for at vække bekymring men for at vise omfanget af healing i en større kontekst og fra en universel synsvinkel.

Under alle omstændigheder bør udøveren ikke knytte noget resultat eller nogen følelsesmæssig respons til arbejdet med disse kort, for det er patienten, som bærer essensen af det valg, som han eller hun ønsker at træffe med hensyn til sit velbefindende.

Det er også værd at understrege, at ifølge Loven om tiltrækning vil den enkelte ikke drage det ind i sin eksistens, som ikke er i egen interesse.

Hvis du ikke får det resultat, som du ønsker, skyldes det to mulige scenarier:

a) Det var ikke i din højeste interesse at få den erfaring.
b) Du knyttede en forventning til resultatet, og denne forventning var heller ikke i din bedste interesse.

Det er sådan, Universet arbejder.

Jeg må også understrege, at disse kort - eller korncirkler for den sags skyld - IKKE healer. De er ikke et universalmiddel, en althelbreder eller et eller andet middel til guddommelig indgriben, som bare løser alles problemer. Sådan er livet ikke!

Men det, som de indeholder, er den mekanisme, som er nødvendig for at bringe naturlige systemer tilbage i balance. Det er op til det menneske eller den organisme, som modtager energien fra kortene at VÆLGE at blive healet. Med andre ord, intet vil blive gjort for dig. DU skal træffe det bevidste og ubevidste valg at træde i samklang med et andet vibrationsfelt, i dette tilfælde en korncirkel-energi-form. Kun hvis og når disse to vibrationsfelter harmoniseres i både hensigt og formål, kan der etableres en sympatetisk resonans, og afbalancering kan begynde.

Dette er en grundlæggende Universel Lov, og den er til for at respektere din frie vilje.


For mere information om eller bestilling af kortene se http://www.invisibletemple.com/crop-circles-healing.html.