Tegnene fra Chilbolton er blevet dechifreret

E.T. har svaret!

copyright Jay Goldner 2002
oversættelsen fra tysk: Kirsten Nielsen
"Magasin 2000 plus ekslusiv"

"Hvis Jay Goldners fortolkning stemmer, så er Chilbolton-tegnene forspil til en ny epoke i menneskehedens historie", siger Colin Wilson i forordet til "Message from space", den udgave af "E.T. hat geantwortet", der udkommer i USA i efteråret.

Efter tre årtier med over 3500 korncirkelformationer i 45 lande fremkom sidste sommer i en hvedemark ved siden af det britiske radioteleskop i Chilbolton det hidtil mest geniale mesterværk i al korntegnkunst. Et "grovkornet" pasfoto, lige så stort som en fodboldbane, sammensat af 412 kæmpestore raster af kornstrå-bundter.

Lige ved siden af fremkom der kun fem dage senere en 81 meter lang "kornfax", lavet af 136 kvadratiske kornblokke. Den blev genkendt som et binært pixelsvar på det jordisk budskab, der i 1974 af SETI blev sendt til fremmede rumcivilisationer. Verdenspressen er endnu ikke klar over rækkevidden af de to kornformationer. Først for ganske nylig blev deres indhold afkodet via Internettet af en østriger.

Jay Goldner skriver:
Egentlig havde mit grafik-firma kun fået til opgave at udvikle et nyt sæt Tarotkort med egnede symboler fra rigdommen af korncirkelmotiver. Dette viste sig dog at være sværere end vi havde før troet, da tarotsymbolikken vanskeligt lod sig samordne med korncirkeltegnene på trods af mængden af dem. Derfor holdt jeg løbende øje med korncirkelsider på Internettet for at se, hvad der blev tryllet frem i de nyeste formationer på markerne.

For første gang dukkede indrammede kornrektangler op
i stedet for korncirkler.

Til min forundring var de nu mest kendte af alle "agro-glyffer" netop blevet opdaget. Det var ikke mere korn-cirkler men korn-rektangler med nøjagtige rammer omkring. I en uge kunne jeg ikke rigtig tage det helt alvorligt, men jeg grublede dog alligevel videre over, hvordan disse højst usædvanlige mark-kunstværker, der kun giver mening i fugleperspektiv, har kunnet skabes.

På Internettet var der opstandelse blandt korncirkel-fans, for det var hurtigt blevet klart, at det aflange pixel-tæppe ved siden af det fremmedartede ansigt er en raffineret returfax til det 27 år gamle SETI-budskab fra Arecibo, som skulle være undervejs på sin 24.000 år lange rejse til stjernebilledet Herkules. SETI-organisationen har selvfølgelig omgående - uden at se nærmere på kornsvaret - udsendt en bidsk pressemeddelelse, om at det der ikke må findes, det findes ikke.

Hvis tegnene imod al sandsynlighed skulle være falske, måtte man i det mindste spørge: Hvem skulle have en så omfattende viden, at de kunne give et i den grad dybtgående svar? Hvorfor iscenesætter en svindler sig dog på netop denne måde? Og hvilken teknologi bruger tegnmageren til at lave disse gigantiske formationer så perfekt og frem for alt ubemærket og uden at efterlade forræderiske spor i marken? Så længe dette ikke er afklaret, forbliver enhver indlysende jordnær forklaring temmelig intetsigende.

Opstandelse på nettet.

Hver eneste dag kom nye detaljer ud på nettet, og de gav tilsammen det indtryk, at sagen på ingen måde kan tilskrives en spøgefugl: thi ved et nøje tilbageblik udviser kornbudskabet meget fine og udspekulerede forskelle fra SETI-udsendelsen.

Afsenderen kender åbenbart såvel geometriens dybeste hemmeligheder som mange af genetikkens finesser bedre end al offentliggjort jordisk forskning. Den amerikanske astronom Gerald Hawkins fandt allerede i 90`erne i nogle korncirkler nye matematiske teoremer, som hverken Euklid eller vore dages matematik hidtil har opdaget.

Ophavsmændene må have ekstrem høj IK.

Til sin egen genetiske opbygning angiver E.T en tredobbelt spiral med 4.294.966.110 nukleotidsekvenser, oven i købet med den forbavsende forskel fra jordmennesker at fosfor-positionerne i den fremmede Dna-stige erstattes af silicium-atomer! Det således til bio-computer muterede væsen beskriver sig selv som 101 cm lille og som medlem af en ikke-jordisk befolkning på 12,7 milliarder. Idet det skitserede planetsystem ligner vores meget, trænger Jupiters måner sig stærkt på som hjemsted.

Den 11.september bragte internetanalysen til stilstand.

Desværre gik internetanalysen i stå efter få uger. Det var svært at komme til klarhed over de abstrakte pixler for enden af kornbudskabet og frem for alt over det kæmpestore ansigt. Og så skete tilmed terrorangrebet på World Trade Center, og det bragte den kollektive udforskning af Chilbolton-tegnene til stilstand. Da jeg var hypnotisk fascineret af sagen tog jeg nu efterforskningen i mine egne hænder. Der kom det mig til gode, at jeg for kort forinden havde oversat en bog med temaet "hellig geometri". Jeg forsøgte altså at sætte mig i E.T.s sted og kom til den slutning, at jeg ville have anbragt et ægthedsmærke på en eller anden måde. Intuitivt kom jeg på den ide, at gådens løsning kunne ligge i proportionerne. Jeg fik derfor fat i de originale opmålinger og eksperimenterede natten lang med at flytte rundt med fotos og måledata på billedskærmen.

Et usynligt vandmærke røber autenticiteten.

For at gøre det kort (i min bog havde jeg brug for 120 sider til bevisførelsen): jeg fandt at autenticiteten er så genial vævet ind i tegnene, at jeg var længe om at komme mig over forbavselsen. Midt i det "ubarberede" ansigt er der gennem den matematiske opbygning skjult et usynligt geometrisk "vandmærke", som tilmed åbenbarer den fysiske verdens opbygning!

For at forstå dette må de to kornformationer som allerede i 1999 og 2001 kom i markerne lige ved teleskopet tages med i betragtning. Først fandt man Sierpinski-gitteret, en slags fraktal diamant bestående af 146 tre meter store korncirkler i marken. Og et år før ansigtet kom til syne, kom - på nøjagtig samme dato og nøjagtig på binærskrivelsens plads - "sommerfuglediagrammet" i hveden. Det er en fraktal formation, omkring 50x90 meter, af 149 cirkler og ringe. Når man sammenligner pixel-mønsteret for enden af E.T-brevet med "sommerfuglen", er det påfaldende at det er en stiliseret fremstilling af den. Da dette bestemte sted svarer til teleskop-logoets plads i Arecibo-koden, handler det på E.T.s stilisering entydigt om et sendeapparat af fraktal natur. Ud af denne indsigt skabte jeg en tilnærmet 3-D fremstilling af den super-sender.

Endog traktorsporet blev intelligent integreret.

For at forstå hvordan 1999-formationen hænger sammen med rumvæsen-ansigtet, var det nødvendigt med mange flere arbejdstrin (her kortfattet omtalt): undersøger man hovedets punktraster geometrisk i detaljer, er det påfaldende, at dets skrålinjer hælder 41 grader i stedet for de forventede 45 grader. Rammen om ansigtet udfylder en særlig funktion. Traktorsporet løber naturligvis også kun tilsyneladende tilfældigt gennem midten af billedet og hælder 81 grader.

Den allervigtigste henvisning opdagede jeg først, efter jeg fik de originale luftfotos, for på nettet var fotografierne alle sammen beskåret i kanten. Og lige netop der findes de vigtigste henvisningspunkter til "back-engineering", som bevidst er anbragt på marken. Sluttelig varede det flere uger, før jeg indså på hvilken raffineret måde de inkorporerer afkodningsnøglen.

Ansigtet er en tilsløret fremstilling af overordnet viden.

Alt i alt er kornportrættet en super-tilsløret fremstilling af den åndelige visdom "som foroven, så forneden - som i det indre, så i det ydre"! Ligeledes er det dog også en matematisk præsentation af den universelle ur-matrix som samtlige makro- og mikrokosmos´er bygger på. I sammenligning med andre kornformationer er der endog meget konkrete vink til forståelse af gratis energi-teknologi her. Den fraktale "Diamant" fra 1999 genfindes for øvrigt i centrum af det skjulte vandmærke. Mere og mere trængte en påfaldende tanke sig på: eftersom vi i 1974 kaldte ud til E.T., og modtagerne nu synes at være så nær ved os, vil de alligevel allerede have observeret os i længere tid. De må have opfanget vores budskab allerede dengang, selv om signalet blev sendt ud i en anden retning. Med deres hypertekniske muligheder vil det ikke have været noget problem. For øvrigt behøver et radiosignal fra Jorden til Jupiter alt efter omstændighederne kun tage ca. 30 minutter, og endog i NASAs øjne er jupitermånen Europa højst mistænkelig i forhold til liv.

Er korncirkler alt i alt simpelthen en sød hilsen
fra E.T. til mennesker?

Sidst i 70´erne - kun få år efter Arecibo-budskabet - dukkede de første enkle korncirkler op; år for år blev de mere komplekse og bredte sig til mange lande. Når man ser tilbage, får man mere og mere det indtryk, at E.T. stadig forbedrede sin korncirkel-beamer for at være parat til ved årtusindskiftet at efterlade et ikke-skjulbart budskab til menneskeheden fra den mægtigste af vores planeter....

Nu kommer sandheden om SETI frem i lyset.

Det kommer selvfølgelig ubelejligt for SETI-folkene. Denne mangemilliondollar organisation har allerede for længe siden mistet deres foregivne mål af syne - eller de har aldrig haft et - sådan som forskellige udtalelser fra ledelsen lader mere end formode. Selv om deres mekanisk-materialistiske verdensopfattelse er helt anakronistisk, klarede de med skønne eventyr at spænde hundredtusinder af computerejere for deres vogn. Her kommer et par selvafslørende citater, der taler deres klare sprog:

"Det var en rent symbolsk handling for at vise, at vi kunne", mente Donald Campbell, professor på Cornell Universitet, som forvalter Arecibo-teleskopet.

"Hidtil har ingen svaret - men det er i orden - vi har ikke virkelig ventet et svar. Den virkelige grund til vores budskab var at bringe opmærksomhed til den enorme kraft i den nyopsatte sender. Men mange har taget begivenheden for alvorligt, fordi vi dengang oversatte beskeden til hørbare lyde, og under ceremonien blev den sendt ud som en højtklingende trille", indrømmede Harold Craft, dengang direktør for observatoriet.

E.T. ved besked med det jordiske drama.

Denne rumvæsen-intelligens er åbenbart godt bekendt med de gennemtrængende magtforhold, der hersker på vores planet. E.T.s hjælpeforanstaltninger til den menneskelige evolution bliver vel derfor også givet på en måde, som dette lag af herskende ikke ved, hvad de skal gøre med - thi den know-how, der formidles gennem korncirkler, kan ligesom en kniv ikke kun anvendes til det gode. Man kan derfor gå ud fra, at dette nye kapitel i menneskehedens historie først bliver åbnet helt, når den verdensomspændende rustningsvildfarelse og det militær-industrielle kompleks er forduftet.

Dette kunne ganske vist blive virkelighed hurtigere end mange fra magt-eliten forventer, thi i det lange løb har de intet at sætte imod de spirituelle komponenter. Der behøves bare den kritiske masse, som indleder kvantespringet i vores bevidsthed. Indtil da vil vi få flere doser af kodede kornbudskaber, som vi kan glæde os over - i hvert fald vi, som er klar over, at der bliver en interplanetarisk fremtid.

Og sådan bør vi svare tilbage!

Tovejskommunikation må til.

For at få kommunikation med E.T i omdrejninger, gik jeg selv i gang med at udtænke et globalt gyldigt svar. Efter at jeg kunne anbringe alle væsentlige meddelelser i den allerede afprøvede primtalsmatrice, præsenterede jeg udkastet i alle detaljer på dette års korncirkelkonference i Wiltshire. Da de 400 deltagere havde diskuteret mit forslag grundigt, blev det vedtaget.

Hvad skal vi sende tilbage?

Sat på spidsen skal vores returbudskab til E.T i det mindste udtrykke, at vi gerne vil have direkte kontakt og være venner. Men hvordan kan dette fremstilles abstrakt i en lille matrix på 23 gange 73 bit og oven i købet meddeles, så det ikke kan misforstås?

Eftersom de to tændstikmænd - både Arecibo-mennesket og Chilbolton-rumvæsenet - er fremstillet lige store på de foreliggende pixelbudskaber, er det nærliggende at lade dem holde hinanden i hånden som udtryk for venskab. Og for at gøre det helt klart, at det er hele jordmenneskeheden og hele rumvæsenbefolkningen, vi har fremstillet symbolsk, ses der til højre og venstre yderlige en halvt rumvæsen-, henholdsvis menneske-figur. Det indtryk man får vil så gå i retning af en venskabelig ringdans.

Med kun få pixler var det noget sværere at få med, at vi har fattet E.Ts meddelelser. Efter nogle forsøg havde jeg alligevel en rimelig løsning, nemlig at anbringe det skjulte hexagram fra E.T.s ansigt på primtalsmatricen. Med de koncentriske pixel-cirkler i dets centrum hentyder jeg til modsætningernes enhed og sammensmeltningen til den alkymistiske Unio Mystika. På det tekniske område hentyder jeg til konstruktionens hyperenergetiske funktion. De ekstra synlige parallelle linjer føjet til trekanthældningen skal antyde den geometriske krafts fraktale virkning såvel i mikro- som i makrokosmos.

Hvordan skal/ kan vi sende?

Før jeg overvejede yderligere, opstod det kritiske spørgsmål om, hvordan vi skulle sende. Eftersom SETI ter sig så usamarbejdsvilligt, er det ikke til at regne med, at der til dette kontroversielle tema snart bliver fundet en anden institution eller organisation, der kan springe ind i stedet (selv om der rekognosceres i den retning). Så egentlig er der kun private initiativer tilbage.

E.T. har vedlagt korncirkel-mailing til menneskeheden, fordi alle hidtidige (hemmeligholdte) "officielle" kontakter med vores planets magtfigurer er slået fejl - da vores jordiske "repræsentanter" er mere interesseret i at beholde deres personlige magt og at holde status quo end i kosmisk forbrødring (se f.eks. http://www.disclosureproject.org). Derfor giver det næppe mening at inddrage statslige steder eller internationale institutioner aktivt.

Det gælder så meget desto mere om at omgå magtens vogtere, og udsende i massevis af invitationer fra hele verden til disse tydeligvis højt udviklede og fredselskende intelligenser og opfordre dem til åben udveksling. Jeg tænker, at sådan en invitation også vil blive modtaget af E.T. som alvorligt ment, når den udtrykkes af tilstrækkeligt mange mennesker og altså når en kritisk masse.

Da vi er forment adgang til de store radioteleskoper ved en sådan aktion, må der findes et alternativ. Her kommer det os til gode, at det denne gang ikke er nødvendigt at sende særlig langt - kun ca. 630 millioner kilometer (til Jupiter)! Denne strækning lader sig også gennemføre med nogenlunde ydedygtige mindre radioanlæg, men også opbygning af et kollektivt telepatisk felt kan da komme på tale som yderligere metode.

Hvornår skal vi svare?

"Hvornår" lader sig forholdsvis let afgrænse: helst selvfølgelig når Jorden og Jupiter er så tæt på hinanden som muligt, og det sker næste gang 1. februar 2003. På det tidspunkt er afstanden mellem Jorden og Jupiter 300 millioner kilometer kortere, end når de er længst fra hinanden. Skønt vores nye budskab gælder Jupiters fire store måner, er deres cirkelbevægelser ikke nødvendig i denne beregning.

Tillige er datoen 1. februar foruden som nærhedssymbolik højst interessant af andre grunde. Denne kosmiske dato lader sig nemlig på vidunderlig vis endog fremstille i pixelform, så det ikke kan misforstås, og derved garanteres det, at vores budskab let kan afkodes af E.T., sådan som diagrammerne viser.

Vores returbudskab skulle - som E.T. om muligt allerede på forhånd erfarer fra den kommende masse-mail - mindst en gang mere i dette år sendes kraftigt i retning af Jupiter.

Ud af planet-konstellations-terminens indlejring i ovenstående bit-struktur, som forestiller en menneskelig pande med to øjne tillige med antydede hjernehalvdele, kan E.T. sikkert også aflæse, at den lodrette fremstilling af Jupiters måner i "det tredje øje" med den opad åbnede hjerneskal henviser til en mental afsendelse af det oven-over-liggende "Lad os være venner"- budskab. For at enhver m/k nemmere kan deltage i aktionen, blev de to tegnede figurer afrundede i formen for at gøre det lettere at sende dem telepatisk.

Ved siden af meddelelsen om den telepatiske masse-mail skulle også den gentagne parallelle sending via større og mindre radiosendere indarbejdes i vores svar-fax. Dette er vist ved et større og flere mindre antennesymboler og den dobbelte fremstilling af vores solsystem ovenover, hvor der ses en direkte forbindelse fra Jorden i nederste række til Jupiter i øverste. Jeg har med forsæt overtaget E.T.s eget piktogram og tilpasset det lidt. Denne nedre del af det samlede budskab betyder derfor: Vi sender det via antenne(r) til jer.

I sin helhed lyder vores meddelelse således i fri oversættelse:

"Vi jordmennesker sender til Jer E.T.er den 1. februar 2003, både telepatisk og via antenner rettet mod Jupiters måner, vores allesammens ønske om at slutte venskab med Jer alle sammen, og om at indgå i direkte kontakt. Vi har forstået, hvad I vil fortælle os med ansigtet og budskabet på marken."

Alt i alt skulle det svar være let for E.T. at dechifrere, idet hans egen symbolik hovedsagligt er anvendt. Og denne aktion fordrer samarbejde af mange frivillige aktivister, hvis aktionen skal krones med held. På korncirkelkonferencen blev "Hello Jupiter budskabsdag" særligt vakt til live, og den finder sted på hin mindeværdige dag 1. februar 2003.

Fra en ny specielt indrettet hjemmeside vil binærkoden i det nye 1679-pixel-budskab kunne downloades af radioamatører, og naturligvis kan telepatisymbolet også printes ud forstørret. Dér er der også en info-side med de vigtigste detaljer, som så vidt muligt ofte skal e-mailes, kopieres, videregives til venner, trykkes i aviser og blade og udbredes via æteren i billede og lyd. Hvis siden oversættes til mange sprog skulle aktionen blive bekendtgjort på mange måder i hele verden.

Naturligvis vil alt aktuelt om aktionen blive meddelt, og der vil blive skabt mulighed for udveksling.

Der er kun en hage ved alt det her: det skal finansieres. Vi har derfor stærkt brug for sponsorer, som ikke kun støtter aktionen moralsk. Vi har brug for praktisk hjælp af alle slags, f.eks. frivillige koordinatorer i alle land, ifald dette skulle antage uanede dimensioner....

Sådan ser budskabsmatricen for kontaktforsøg til korncirkelintelligensen ud i sin helhed.

Kort sagt drejer det sig om at udnytte denne muligvis enestående chance for menneskeheden til snart at komme i nærmere kontakt med E.T. Når et passende antal jordboere inviterer åbent, så har vel eventuelle eksisterende skjulte aftaler med sakaldte "folkerepræsentanter" ikke mere nogen gyldighed. Intet skulle afholde endog skeptikere fra at deltage - til syvende og sidst er der i det mindste ikke noget at miste ved det.

Min vision er, at mange små uafhængige "Hello-Jupiter" -grupper finder sammen og selv organiserer deres deltagelse i aktionen. Således kan diverse regeringers monopol på hemmelighedskræmmeri lettere brydes.

Jeg har sammenfattet de allervæsentligste informationer på en info-side, der er let at kopiere (se næste side). Jeg foreslår at kopiere denne side ofte og uddele den til venner og ukendte, sende den til avis-, radio- og TV-redaktioner, oversætte teksten til en mængde sprog, e-maile den til hele verden og finde på mange andre ting. Ungdommen har en ret til at gøre op med det gamle møg og til at tage alvorligt, at vi virkelig står ved tærsklen til en ny tidsalder. Naturligvis er også enhver del af den ældre generation, der stadig har øjne og ører åbne for at tage imod, hvad det nye liv måtte byde på, velkommen til at blande sig i denne dagsorden.

Tillige har det for øvrigt længe været på tide at oprette et korncirkel -museum-galleri-dokumentations-center med aflæggere i mange lande. Der er allerede skøre ideer til det....

I denne ånd er starttændingen sat til, så altså: Let´s do it!

Ud af mit kreative arbejde med mange korncirkel-piktogrammer i det sidste årti har der samlet sig et omfangsrigt udvalg af kunstnerisk skabte motiver. Disse bliver nu trykt til sponsorer for "Hello-Jupiter"-aktionen i størrelser fra 30x30 cm til 85x85 cm i lysægte kvalitet på lærred, spændt op på blindrammer og signeret (koster fra 100 Euroer stykket). Og dem der har lyst til at foranstalte en "rumvæsen-mark-kunst"-udstilling, eller organiserer lysbilledforedrag om korncirkler, eller varetage Jupiter-aktivist-koordinatoropgaver (f.eks. oversættelser) er hjerteligt velkomne til at melde sig. Også journalister får gerne mere materiale:

Jay Goldner
c/o Studio Phoenx-Austria, P.O. Box 8
A-4810 Gmunden/Traunsee


UDKALD TIL HELE VERDEN

"Hallo Jupiters" budskabsdag
den 1.februar 2003

Første globale kosmiske kontaktforsøg fra
planeten jordens mennesker til E.T.

Den 14. august 2001 blev menneskeheden meget konkret kontaktet af en ikke-jordisk civilisation.

I hvedemarken foran det engelske radioteleskop i Chilbolton, England, var to fodboldbane-store kornformationer, som klart forestiller et entydigt svar på den søgen-efter-kontakt-meddelelse, som SETI (Search for Ekstra-Terrestial-Intelligence, søgen efter ikke-jordisk intelligens ) sendt ud i rummet for 27 år siden.

Vi fik detaljerede data om Dna-opbygningen hos en 12,7 milliarder stor befolkning, deres hjemsted i vores solsystem og deres kæmpestore kommunikationsapparat, som de "beamer" de stadig mere kunstfærdige formationer i vores mark med.

Tillige sendte de os en forbavsende optisk fremstilling af et rumvæsen-ansigt lavet med punktraster på marken.

Både det komplekse indhold i det kosmiske svar og den kunstneriske type piktogram taler deres klare sprog: Disse budskaber kommer fra en art, der er os venligt stemt, og som lever på Jupiters måner eller i hvert fald har rumbaser der.

Grunden til at E.T. lagde sin svar-fax til os i en kornmark skal søges i, at vores verdensregeringers hemmeligholdt E.T. kontakter hidtil ikke har været særligt frugtbare. Dem der har magten på vores planet er ikke interesseret i de resulterende forandringer som vil være positive for flertallet - deres eget vel kommer før alle jordboeres.

Den kosmiske intelligens tager derfor nu mere og mere åben nænsom kontakt med hele jordfolket. Dette bliver der naturligvis også løjet om fra de SETI-ansvarlige, eftersom E.T. ikke svarede i den forventede radiobølge-kode. Efter at det ikke-jordiske budskab nu er blevet fuldstændig dechifreret, er det op til os vågnende jordboere selv at tage initiativet. At der er fantastiske chancer for udvikling af vores egen art, når vi inviterer E.T. til en dialog, er vel hævet over enhver tvivl.

Da vores kosmiske venner kun tillader en direkte udveksling, når dette også er et udtrykt ønske hos mange jordboere, gælder det om at udtrykke vores invitation massivt!

Til dette formål har cirkelforskere på en konference besluttet to parallelle veje:

For det første udførlig svar via mange private radiosendere (se budskabet på billedet nedenunder).

For det andet foranstaltes en mulighed for alle jordmennesker til at deltage den 1.2.2003 i en verdensomspændende global masse-udsendelse: På denne symbolske dato befinder Jupiter og dens måner sig i den størst mulige nærhed af Jorden. Det enkle budskab i det mentale billede der sendes er: LAD OS VÆRE VENNER!

Kan du hjælp med at sende radiokoden? Naturligvis har en sådan global aktion brug for mange selvorganiserende hjælpere alle vegne, der bereder vejen for dette vidunderlige mål.