Dansk Korn-Cirkel Gruppe

Dansk Korn-Cirkel Gruppes opsummerede dokumentation, der omhandler samtlige rapporterede danske formationer fra 1993 til 2012. Her finder du luftfotos, opmålinger, grafiske tegninger og feltrapporter. Ud fra arkivbilleder har Jonah Ohayv, Bjørn Boman og Jan Dupont scannet illustrationerne ind; Karlotto og Jonah har tilrettelagt siderne.

Kontakt-personen i DKCG, Karlotto Ernst Lundholm, har de mere nøjagtige oplysninger om korncirklerne indtil år 2001; feltrapporter, avisudklip, diagrammer, luft- og grundfotos, plus telefonnumre og adresser på de involverede feltarbejdere, fotografer og landmænd. Han har telefon 57 83 26 54 og 22500291 og hans e-mail er: karlotto@c.dk. For information om formationerne fra 2001 og frem kontakt Jonah, telefon 30 22 58 00 og e-mail: jonah102@gmail.com.

Opdager du en ny korncirkel, venligst ring med det samme til både Jonah og Karlotto!


Korncirkler i Danmark fra 1994-2012

År 2012

År 2012 nr. 1: Korncirkel ved Sandvig, Sydsjælland.

Opdaget d. 4.8 i hvedemark. Undersøgt af Ninna Nygaard, Peter og Jeanne Palmbo og Frank Omø.

Korncirklen blev opdaget fra luften den 4 august af Jeanne Palmbo og Peter Palmbo som fløj over marken i en lavt flyvende Gyrokopter.

De flyver over korncirklen igen den 5. august, og her kører vi derud om eftermiddagen! Det ser ikke ud til at der har været nogle på stedet før os! Vi parkerer i Sandvig ved havnen og går ca 1 km. Ud af sti langs marken. Korncirklen ligger ca. 50 meter inde på marken. Vi må passere et pigtrådshegn. Afgrøden på marken er hvede.

Vi ser først den store cirkel! Den er ca. 9 meter i diameter, ikke helt cirkulær.

Omkring den store cirkel er der en 30 cm bred ring, afstand til cirklen er ca. 1 meter.

To cirkler hænger sammen.

Kornet ligger meget fast! Der er ingen spor efter fødder eller efter redskaber.

Omkring den store cirkel er der flere små cirkeler i varierende størrelse.

Det er bemærkelsesværdigt at alt kornet ligger meget smukt! Alle centre ligner hinanden.

Mange strå er bøjet i knæet!

Her et par af de allermindste cirklers centre.

Peter Palmbo og Frank Omø flyver over igen, for at tage et luftfoto!

Diagram over cirklerne med retning:

Delenes mål:

Placering i landskabet:

Fotos fra jorden og diagrammer ved Ninna Nygaard.

Luftfotos ved Peter Palmbo og Frank Omø.

Ekstra bemærkninger:

Det lykkedes aldrig en gruppe britiske eller andre hoaxere (skabere af kunstige korncirkler) at reproducere kornstrå med hverken forlængede eller 90% flydende bøjede knæ. Disse blev der fundet mange af i den nye danske formation.

Hvis skarptbøjede levende strå i løbet af nogle måneder kan samle så meget væske i det bøjede knæ, at det svulmer ekstremt op som på fotoet, ville det ofte være sket i de gamle britiske korncirkler. Der er ikke rapporteret herom i den omfattende litteratur om emnet. Hvorimod sådanne opsvulmede (og eksploderede) knæ er fundet relativt ofte i friske nydannede korncirkler, som af den grund anses for at være ægte.

Liggestrukturen i korncirklen er stort set alle steder ensrettet, konsekvent og oftest æstetisk udformet. Kornet ligger let og luftigt igennem de fleste af formationens dele. Der har aldrig været så velformede centre i nogen af de tidligere ca. 45 danske korncirkler.

Det er højst usædvanligt, at området af kornet som her bølger op i systematiske og graciøse lodrette lag igennem en cirkel af hvede. Dette er enten resultatet af kornets ujævn grad af genrejsning gennem lang tid eller af en ukendt oprindelses bevidste gradvis og ujævn nedtrykning ved cirklens dannelsen.

Det er tænkeligt, at korncirklen her var mindst en måned gammel, da den blev opdaget, og at det stadig levende korn efterhånden rejste sig i forskellige tempi og imod solens varme. Menneskers kropsvægt og færden ville normalt gøre nedtrykningen ensartet i første omgang.

Gode korncirkler i udlandet er velbesøgte og bliver hurtigt trådt ned. Der har aldrig været et publiceret forsøg med en ubetrådt, endnu god kvalitets korncirkel af hvede, som er blevet overladt til sig selv i månedsvis - så vi ved ikke, hvordan den i så fald ville have forandrede sig med tiden.

Placeringen ved et traditionsrigt energicenter fra oldtiden, som her nær en runehøj, hvor den koncentrerede energi på en måde stadig er til stede, er typisk for korncirkler som anses som ægte.

Ved korncirklens opdagelse, var marken den eneste i området, som ikke var høstet - hvad var grunden til det?

Formationen er ellers ikke placeret med henblik på offentlig opmærksomhed, f.eks. er den ikke tæt på en vej med meget trafik. Efter sigende blev den opdaget ved et tilfælde fra luften. Tidligere besøgende efter dannelsen ville have efterladt spredte regelmæssige fordybninger i kornet fra deres fodaftryk.

Korncirklen er hverken graffitiagtig, en reklame eller en simpel figur.

Korncirklens enkelte dele er dog hverken rigtige cirkler, ovaler eller ringe, og kunne man skabe mere symmetriske former, som det menneskelige øje og følelser intuitivt ville nyde, ville man så ikke gøre det?

Korncirklens enkelte dele og samlede form er geometrisk meget uregelmæssige og upræcise, hvilket tydeligt ses på fotos taget fra luften. En så grov unøjagtighed er hidtil blevet anset som et sikkert tegn på store menneskelige fejlberegninger under dens udførelse i marken. Diagrammet og målene viser kun tilnærmelsesvise størrelser, der kraftigt idealiserer de ret sjuskede former.

Hvilke gåde med disse spændende paradokser!

Jonah Ohayv

År 2008

År 2008 nr. 1: Korncirkel i Østjylland nær Søften i Hinnerup.

Opdaget d. 6.7 i hvedemark.
Undersøgt af Jonah Ohayv og Kim Haugaard d. 24.7.

Korncirklen var højtsynligt placeret på en bakke ved siden af Østjyllands motorvej E45 ved Søftenvej.

Ringene varierede indbyrdes meget i deres bredte, og et sted var der en stor udsving i kantens lighed.

En smal trampede sti ført fra det nærmeste traktorspor igennem det stående korn og ind til hver cirklens center, hvor der var en mærke i jorden fra en stang ca. 1 cm. tyk, der var brugt som fastpunkt under skabelsen af ringenes omkreds.

Kornet var ved at rejse sig, men havde ikke ligget i nogen særlig imponerende flow.

fotos ved Kim Haugaard

klik

diagram ved Jonah Ohayv

År 2006

År 2006 nr. 1: Korncirkel i Østjylland nær Søften i Hinnerup.

Opdaget d. 4.8 i hvedemark.
Undersøgt af Jonah Ohayv og Kirsten Nielsen d. 11.8.

En reklame bestilt af Århus Stiftstidende og udført af Englands bedst kendt hoaxing-gruppe, the Circlemakers. Korncirklen var placeret ved Østjyllands motorvej (E 45).

Det var en cirkel på ca. 30 m i diameter med en 5 m bred bane skærende tværs igennem. På begge sider af banen var kornet lagt mod uret halvvejs ud til cirklens kant og derefter med uret.

En 120 cm grøn målepind, hvis snittede spids havde jord 9 cm op ad det, blev fundet i cirklen. To stykker snor på hhv. 3 og 2 m med knuder, der passede til pinden, samt et dybt hul i midten af cirklen, som pinden passede til, blev også fundet.

I banen stod skrevet i 5 m bredde bogstaver "STORE ORD" - en frase avisen bruger i en reklamekampagne i forskellige media.

fotos ved Kirsten Nielsen

År 2005

År 2005 nr. 2: Korncirkel i Jylland, i Lillerup ved Gedved.

Opstået natten til d. 2.8 i hvedemark.
Fundet om morgnen d. 2.8.
Undersøgt af Jonah Ohayv, Kim Haugaard og Peter Andersen d. 10.8.

Den lang rektangel, "skaftet", burde have haft lige linier på langs, men de slingrede ind og ud af marken flere steder.

I centrum af den ene cirkel fandes et hul, formodentlig til en lang pind med snor brugt til at lave cirklens radius.

De hvide liner, fundet flere steder i formationen, stammer sandsynligvis fra kanten af et bræt, hvormed kornet kan være lagt ned.

fotos ved Kim Haugaard

klik

diagram ved Jonah Ohayv

De mandlige kønsorganer i hvede.

Målene var alle variationer af 13 meter, og traktorsporene gik igennem eller meget tæt ved både cirklernes og halvcirklens centrum - dvs. at indgangen til konstruktionsområdene var nem at skjule.

År 2005 nr. 1: Korncirkel på Østfyn ved Bovense.

Færdigopstået natten til d. 26.6 i hvedemark.
Fundet om morgnen d. 26.6.
Undersøgt af Esben Pedersen d. 28.6.

fotos ved Kisa Pedersen

fotos ved Espen Pedersen

Landmanden så intet mærkelig i sin mark i løbet af dagen. Men kl. 23:15 sprøjtede han marken i traktorens projektørlys, og i et lavtliggende område kørte han på det gamle traktorspor igennem en tynd ring af nedlagt korn og på det næste spor igennem 3 mindre ringe. Der var ikke flere i marken.

Den næste morgen fandt han alle 4 ringe nu udfyldt til korncirkler foruden en identisk gruppe af 4 cirkler på traktorspor i et hældende, højtliggende område af marken.

Opmålingerne nedenunder viser deres uregelmæssige dimensioner.

klik

diagrammer ved Esben Pedersen

År 2004

År 2004 nr. 3: Korncirkel på Bornholm uden for Rønne ved Stavelundvej.

Fundet ca. d. 24.8.

fotos ved Peter Andreas Harteg

En cirkel på 2-3 meter i diameter, fundet af landmanden midt i høsten. Cirklens ca. 5 cm forhøjede center havde en delvist hvirvlet og delvist radial liggestruktur ud fra dens hule midtpunkt.

Den 23.8.01 blev der fundet en lidt større cirkel ca. en km derfra (se rapport nummer 4 fra 2001).

År 2004 nr. 2: Korncirkel på Vestfyn ved Gummerup.

Opstået natten til d. 28.6 i bygmark.
Fundet om morgen d. 28.6.
Undersøgt af Esben Pedersen d. 5.7.

klik
foto ved Per Christian Christensen

Mønsteret bestod af mange til tider snørklede gange uden geometrisk akkuratesse, og nogle tilhørende felter også med en noget hulter til bulter struktur. En gang ender ved den grønne skel i marken.

Kornets kaotiske liggestruktur.

Kornet i felterne var blevet lagt ned fra yderranden ind mod midten. I den enkelt felt ses det tydeligt, at der er flere "centre" uden et egentligt geometrisk mønster. Efter at ydrerranden var lagt ned er resten lagt ned på kryds og tværs i tilfældig orden.

Gangene var til tider meget lange og slyngede sig en del.

Flere af gangene stoppede i forløbet og endte blindt. En ny gang var koplet på som en anden sidevej.

fotos ved Esben Pedersen

År 2004 nr. 1 : Korncirkel i Jylland, på Hald Hovedgaard ved Viborg.

Lavet den 15.6 i rugmark.

klik klik

En menneskeskabt formation 11 x 11 meter, lavet i dagslys og skabt som ramme for verdenspremieren på det første formelle dans-teatre stykke vist i en korncirkel. Det to timer langt stykke, "Livets dans", havde det menneskelige livscyklus som tema og blev udført af folk af flere nationaliteter.

For at se detaljerne om det, klik her.

År 2003

År 2003 nr. 2 : Korncirkel på Lolland ved Nakskov.

Fundet ca. den 26.7 i hvedemark.
Undersøgt af Ole Henningsen.

fotos ved Johnny Saabye

foto ved Ole Henningsen

Tre cirkler af forskellige størelser, hver mellem 7 og 8 meter i diameter, og de to med deres centre på traktorsporet.

Klik her for Ole Henningsens diagram af korncirklen.

År 2003 nr. 1 : Korncirkel på Fyn ved Tommerup.

Opstået natten til d. 1.8 i rugmark.
Korncirklen beskrevet af Anne Lise og Poul Henning Jensen.
Undersøgt af Esben Pedersen efter høst.
Lys beskrevet af May-britt og Lars Jensen.

Fra en central cirkel nåede mindre buede streger ud til en større ring, der var ca. 57 meter i diameter og ca. en meter bred. Figuren havde helt skarpe kanter, og dens nedlagte strå var hverken maste eller beskadigede. Efter høsten fandtes et hjulspor i ringens midterste sektion hele periferien rundt.

Lys-oplevelse i Tommerup området i perioden: Natten til enten d. 31.7, 1.8 eller 2.8 fotograferede en ægtepar et lys, der lydløst og langsomt fløj over himlen og foran en TV-sendemast. På det første foto med digitalkameraet var lyset gult og rundt foran mastens eget stationært hvide lys, men på det sidste billede, hvor det flyvende lys har passeret masten, har det fået "vinger" - zoomer man ind, ligner lyset her en snørklet lyskæde.

År 2002

År 2002 nr. 2 : Korncirkel i Jylland, Riis nær Horsens.

Opstået natten til d. 16.8.
Fundet af Margrethe Næsted om morgenen d. 16.8.

En cirkel inden i en ydre ring med en diameter på ca. 10 meter. Formationen var langt fra det nærmeste traktorspor i det lårhøje korn, men der var ingen sti igennem kornet på vej ind eller ud af korncirklen.

klik her
foto ved Morten Pape

År 2002 nr. 1 : Korncirkel i Vestsjælland, Vig.

Opstået d. 19.7.
Fundet d. 20.7.

Reklame for sommermarked i Vig i form af en hyldest til Solvognen, som er et udbredt symbol lokalt. Fra luften er det ganske godt udført, men desværre blev ingen undersøgelse lavet fra jorden. Den kunstneriske korncirkel blev lavet i den samme mark, hvor en korncirkel, som blev kaldt "solvognen", opstod i 1999.

klik her
foto ved Søren Holmberg

År 2001

År 2001 nr. 6 : Korncirkel i Jylland, Frisenborg gods ved Hammel.

Opstået den 23/07 i hvedemark.
Opmålt af Christian Vang, Kristian Elmquist og Susan Schmidt.
Undersøgt af Jonah Ohayv, David Mason, Kristian Elmkvist, Jan Dupont, Jens Glaving, Erik Derdau, Erik Mansberg m.fl.

klik her klik her klik her
fotos ved Carsten Ingemann

Et arketypisk korncirkelsymbol, "The Flower of Life", med 7 cirkler og 24 stående dele indeni en ydre ring. Hele formationens diameter var 101 m, ringen var 13 m bred og de mindre cirkler 37,5 m i diameter.

Cirklen i det mildt kuperede terræn eksisterede mindst to døgn, inden den blev officielt kendt, og kunne kun ses fra en lille del af vejen. Formationens mange buede kanter var skarpskårede, kornet lå parallelet og pænt overalt og stråene var bøjet ved jorden med ubeskadigede aks. Et par stående dele sluttede i rækker med enkelte strå. Nøje undersøgelse af kornets overlapningsmønstre viste, at cirklerne var lavet en efter en, ikke samtidigt, og deres mål var ens. Cirklerne overlappede hinanden, hvilket gav flere unødvendigt afstumpede dele, i stedet for nøje at tangere hinanden. Centrum var kaotisk og sjusket, men uden hul. Ingen oldtidsminder eller naturenergisteder findes i nærheden. Efter flere fælles undersøgelser er vores konsensus, at den var enten dygtigt lavet af mennesker i marken eller sjusket udført af ukente kræfter.

klik her klik her

klik her klik her
fotos ved Jonah Ohayv

År 2001 nr. 5 : Korncirkel på Bornhom ved Stavelund uden for Rønne.

Opstået mellem den 16/8 og den 23/8 i hvedemark.
Fundet den 23/8.

En simpel cirkel, 10-12 meter i diameter. Kornet lå pænt i spiralform.

klik her
foto ved Preben Pathuel

År 2001 nr. 4 : Korncirkel på Als ved Oksbøl.

Opstået ca. den 05/6 i bygmark.
Fundet ca. den 03/7.

En 12m bred oval med et traktorspor tværs igennem den. Kornet lå meget sjusket og kanterne var ujævne.

klik her klik her
fotos ved Peter Hellesøe

År 2001 nr. 3 : Korncirkel i Jylland, Fjaltring ved Lemvig.

Skabt den 01/08 i hvedemark.
Opmålt den 02/08 af Kasper Terkilsen og Martin Hansen.
Undersøgt af Jonah Ohayv.

klik her klik her
fotos ved Carsten Ingemann

Jyllands Postens eksperiment med at lave en formation tæt ved en traffikeret vej og beboelseskvarter. Hverken de mange hunde i husene eller folk sovende ude i sommervarmen opdagede dem. Formationen var 144 m lang og lavet uden lys med en 60 m snor. Ringene var hhv. 60 og 30 m i radius og den miderste cirkel 15 m i radius. De lige kanter langs gangen var skarpe (lavet med langrendsski), mens alle buede kanter i formationen var meget hakkede og svingende, og kornet indeni delene lå uden konsekvente mønstre og mange steder ufatteligt sjusket.

klik her klik her klik her

klik her klik her klik her

klik her klik her
fotos ved Jonah Ohayv

År 2001 nr. 2 : Korncirkel i Jylland ved Sønderborg.

Skabt den 16/08 i hvedemark.

På anmodning fra TV2 lavede Sønderborg Amtsgymnasiums astronomi-hold en formation, der skulle påvise, hvor nemt det er både at tegne og udføre formen fra Borum-korncirklen fra år 2000 samt korncirkler generelt. Den nye formation blev fremstillet på halvanden time i marken og så pæn ud på en vis afstand. Den blev lavet i dagslys, indeholdt to geometriske dele ud af de oprindelige fem fra Borum, havde ujævne kanter visse steder og en kaotisk liggestruktur i den midderste del.

klik
foto ved Lars Søllingvraa

År 2001 nr. 1 : Korncirkel i Jylland, Grurup i Sydthy.

Skabt ca. den 27/08 i hvedemark.

En reklame, et firmalogo, ca. 30 meter i diameter, skabt af to personer på seks timer i dagslys. Der var ingen mulighed for nogen besøg eller bekræftigelse fra andre end de implicerede, og alle luftfotos er taget af dem selv.

Korncirklen er måske det meste komplekse mønster blandt de danske korncirkler indtil nu - dets udførelse virker helt usædvanlig, fordi mange af symbolets dele øjensynligt stadig er forbundet med hinanden frem for at være gennembrudt af konstruktionsgange. Mange af de enkelte deles kanter er flossede, men kornets nedlagte rækker virker ordenlige og pæne på de tre luftfotos.

klik
foto ved Anders Bak Nielsen

År 2000

År 2000 nr. 8 : Korncirkel på Sjælland ved Greve.
"den sjuskede"

Set den 12/08 i hvede mark.
Opmålt den 21/08 af Karlotto Lundholm.

klik her
foto ved Peter Frederiksen

Formationen bestod af 2 cirkler omgivet af store ringe, samt en mellemliggende cirkel. Hele formationen var ca. 80 m stor, men meget sjusket udført. Centrerne lå alle forskudt, og der fandtes snor i formationen, en med en længde svarende til en radius i den store cirkel.

År 2000 nr. 7 : Korncirkel i Jylland ved Borum 13km vest for Århus.
"vindmøllen"

Opstået den 04/08 i hvedemark.
Opmålt den 06/08 af Jørgen Larsen og Albert Hauser.
Undersøgt af Jonah Ohayv og Kristian Elmquist.

klik her klik her
fotos ved Carsten Ingemann

klik her
foto ved Claus Bonnerup

Formationen bestod af en 10,5 m bred ring, som omkredsede 3 flotte "propelvinger", hver 33 m lange. Fra ringen udgik en ca. 2,4 m bred og 36,5 m lang sti, som endte i en cirkel, der var 22 m i diameter. 19,5 meter fra den langs traktorsporet fandtes en tredje lille cirkel, 8 m i diameter. Formationens mål dannede herved mindst 5 diatoniske talforhold (de brøker i naturen som beskriver bl.a. en oktavskalas musiktoner).

Den var på en hældning og nemt at se fra den ret traffikerede vej, og var straks fundet om morgenen af landmanden. Stråene var bøjede, ikke knækkede, og aksene lå konsekvent parallelt i rækker og bundter, ikke spredt i forskellige retninger. Der var kompleks vævning i den første og sidste tredjedel af hvert "vinge". Alt i alt, er den Danmarks meste komplekse og præcise formation indtil nu, og var ind til da den største.

Formationen lå indeni en synlig trekant af gravhøje, i et område med 21 gravhøje indenfor 2 kilometer, og dens akse pejede mod den største af disse 21. Jens Glaving har lavet et dyrkningsforsøg med korn fra cirklen, og udenfor cirklen, men det gav ikke afvigende resultater fra normal dyrkning (se også nr. 7 1997).

klik her klik her

klik her

klik her klik her

klik her klik her

klik her klik her

klik her klik her

klik her klik her
fotos ved Jonah Ohayv

klik her

År 2000 nr. 6 : Korncirkel på Fyn, Krumstrup ved Ringe

Opdaget den 26/07.
Opmålt den 05/08 af Esben Pedersen.
Luftfoto: Ingen.

En 15,2 m stor cirkel.

For Esben Pedersens diagram, klik her.

År 2000 nr. 5 : Korncirkel på Fyn, Skibhuskvarter i Odense
"de 6 ringe"

Opstået den 8/07 i hvedemark.
Opmålt den 16/08 af Esben Pedersen.
Undersøgt af Jonah Ohayv.

klik her
foto fra Sanne Kjeldmann

klik her
foto ved Carsten Andreasen

Formationen havde en ring med 10 m radius, hvorpå var lagt 4 symmetrisk placerede ringe med ca. 2 m radius. Det hele omkredsede endnu en ring med ca. 5 m radius og inderst en cirkel med 2,2 m radius. Selv fra markens nærliggende kant var formationen svært at finde, og den blev først opdaget fra en arbejdsmands kran. Det hele var lagt imod urets retning, og den indholdt mange geometriske uregelmæssigheder.

Cirklens lægning startede fra centrum, men der var ingen underliggende sti dertil. Aksene var stive og lå parallelt. Fra de yderste ringe udgik der mange tangenter af små kornbundter, alle med samme afstand, vinkel og tykkelse. Alle stilke var bøjet ved jorden.

Formationens første besøgende fik hovedpine i den og fem efterfølgende dage af hududslæt, og hendes hunde var bange og forsøgte at komme væk. Kvinden har ikke haft nogen tilfælde af hudallergi siden hen (over et år nu), selv om det tidligere har været et kronisk symptom for hende. En tv-kameramands nye batteri blev målet "død" i cirklen, men fungerede alligevel. Formationen var i nærheden af en kraftstation, og på cirklens markområde har der været en stenalderboplads og en jættestue eller dysse.

Esbens tilføjelser: "Et anden vidne, som bor i en lejlighed med udsigt over marken, malede sit hjem intil kl. 4 om morgen, og der var ingen cirkel eller mærkbar aktivitet i marken indtil da. Da hun vågnede senere den morgen, var cirklen til stede.

Kornet lå ret fladt, som et tæppe. De fire mindre ringe var lagt bagefter den store, de stod på. Den yderste ring bøjede i cirklens retning i nærheden af et dybbereliggende område i jorden. Midtercirklen bøjede i nærheden af en af traktorsporene."

klik her klik her klik her

klik her klik her klik her

fotos ved Jonah Ohayv

klik her klik her

År 2000 nr. 4 : Korncirkel i Jylland ved Onsted syd for Solbjerg.
"de 3 store cirkler"

Opdaget den 22/07 i ikke moden hvede.
Opmålt den 28/07 af Jørgen Larsen og Albert Hauser.
Undersøgt af Kristian Elmquist.

klik her klik her
fotos ved Ruth og Christian Vang

Formationen bestod af en 72 m stor cirkel forbundet med lige sti til 2 cirkler på henholdsvis 38m og 28 m. Der fandes en 12 m cirkel 20 m uden for formationen. Den samlede længde var på ca. 158 m. Der var en 1,6 m smal sti langs periferien af henholdsvis den vestlige og østlige side af 38- og 28 m cirklerne. En sti gik fra midten af den midterste cirkel ca. 12 m ud i marken. Formationen karakteriseres som imponerende og præcis.

klik her

År 2000 nr. 3 : Korncirkel på Sjælland nord for Stenmagle.
"pendulet"

Opstået den 14/07 i forårsbyg.
Opmålt den 17/07 af Ove Larsen og Karlotto Lundholm.
Undersøgt af Jonah Ohayv.

klik her klik her
fotos ved Søren Holmberg

Formationen bestod mod syd af en 8 m cirkel, omkredset af en 22,5 m stor og 1,5 m bred ring. Fra ringen udgik en 26,8 m lang og 1,5 m bred sti, som endte i en 9,2 m stor cirkel. Henholdsvis 5,8 og 12,4 m inde på stien udgik ca. 7-8 m nedad-buede arme til begge sider. Disse arme gav formationen præg af et "pendul". Ringen og cirklerne var lagt i urets retning, men armhalvdelene var lagt i hvert sit retning ud fra midtergangen.

Stedet var svært at se fra både grusvejen og gården og byggen genrejste sig hurtigt. I begge ender af armene slygede kornbundterne sig i en smuk, krøllet overgang ind i det stående korn. I hvert cirkelcentrum var der et tydeligt men gemt "stokkehul" med glatte sider men med forskellige diametre.

klik her klik her klik her

klik her klik her klik her

klik her klik her klik her

klik her klik her

fotos ved Jonah Ohayv

klik her

År 2000 nr. 2 : Korncirkel på Lyshøj, Kjersing ved Esbjerg.
"spiralen"

Opdaget den 13/07 i kornmark.
Opmålt af Jørgen Larsen og Albert Hauser.
Luftfoto: Ingen.

Formationen var en 106 m stor og flot spiral, som var frembragt af en 1,0 m bred sti. Formationen var placeret kun 50 m fra vejen til Blåvand.

År 2000 nr. 1 : Korncirkel på Sjælland, ved Greve.

Opstået ca. den 30/8 i hvedemark.
Undersøgt af Karlotto Lundholm

En øje-formet formation (DRs logo), som tv bestilte af Ole Henningsen for at vise, hvor nemt det er at lave en korncirkel. Detaljerne afslørede dog oprindelsen. Hullet i jorden fra pinden i cirklens centrum samt den underliggende lille nedtrådte sti ind til centrum påviste menneskelig færden. Det nedlagte korn var ca. et "stampebræts" bredde og ikke i de ret smalle veldefinerede baner med de helt elegante liggemønstre indeni mønstret, som er typiske for ægte cirkler. Kornaksene i den midteste afdeling pegede i alle retninger, og lå ikke envejs og finkæmmede side om side i bundter, som i de ægte. Kanterne omkring selve cirklen var ikke skarpe, og helikopterbilledet viste, at omridset af den midterste figur var ret sløret.

klik her klik her

klik her klik her
fotos ved Karlotto Lundholm


Næste side: for 1994-1999 formationerne