Korncirkler i Danmark fra 1994-1999

År 1999

År 1999 nr. 2 : Korncirkel i Vestsjælland ved Vig.
"solvognen"

Opstået den 29/07 i hvede mark.
Opmålt den 31/07 af Karlotto Lundholm.
Luftfoto ved Søren Holmberg.

klik her

Formationen omfatter en 10,7 m stor og 8,6 m bred ring, som er omkredset af en 15,7 m stor og 1,4 m bred ring. Ringen munder ud i en 4,2 m lang bred sti, der igen munder ud i en 17 m stor cirkel. 2,3 m under cirklen er en 12,7 m lang og 2,1 m bred sti der næsten krummer med cirklen. Formationen var pænt udført, men var usikker i geometrien. Formationens centerlinie pegede mod en eksisterende flagstang.

klik her

År 1999 nr. 1 : Korncirkel i Jylland ved Skibby 4 km fra Århus ved motorvejen.
"koncentriske ringe med hale"

Opdaget den 19/07 i kornmark.
Opmålt den 19/07 af Vibeke Tranberg.
Luftfoto: Ingen.

Formationen udgør en 16 m stor cirkel, der er omkredset af en 32 m stor og meget bred ring. Fra ringen udgår en 8 m lang smal sti, som ender i en 4 m stor cirkel.

År 1998

År 1998 nr. 5 : Korncirkel på Fyn ved Bøsøre ved Storebælt
"den forkerte"

Opstået den ??
Opmålt sidst i august af Esben Pedersen og Villy Allesø Rasmussen.
Luftfoto: Ingen.

Formationen var meget gammel da den blev opmålt. Den er også meget svær at beskrive. Den består af 3 cirkler forbundet med 0,3 m brede stier. Stilængderne er fra 3 til 6,4 m længde. De 2 cirkler er 5,6 m, den tredie er ca. 12 m og har længst væk en bule i form af en "halvcirkel". Mellem de to er der opstået en ellipse af urørt korn med en lille cirkel på 0,75 m.

For Esben Pedersens diagram, klik her.

År 1998 nr. 4 : Korncirkel i Vendsyssel ved Rærup
"håndjern"

Opdaget den ca. 15/08 i kornmark.
Opmålt den ?? ved Torben Birkeholm og Casper Christensen, SUFOI.
Luftfoto ved Jens Morten.

klik her klik her

En 59.3 m lang formation, som ligger næsten lige Vest-Øst. I den ene side er der en 19 m stor ring, som er 1.25 m bred. Stien er 2.2.m bred med en 3.3 m bred cirkel halvvejs ned af den. Den mindre ring er 13.2 m stor og 1.15 m bred. Den største ring er ikke hel, men brudt af en "uafhængig" 16.7. m lang "nøgle" eller "hammer" uden klare former. Der er en mindre cirkel længere væk i marken. Der er geometriske uregelmæssigheder flere steder samt huller fra en oprejst stang i centrum af begge større cirkler.

klik her.

År 1998 nr. 3 : Korncirkel i Jylland ved Grønbæk 10 km nord for Århus.
"flyvende cirkel"

Opstået den 31/07 i hvedemark.
Opmålt den 04/08 af Albert Hauser og Jørgen Larsen.
Luftfoto ved Midt-Jyllands Avis.

klik her

Formationen består i midten af en 15 m stor cirkel omkranset af en 1,3 m bred sti, som er åben i begge sider, idet der i disse 1,0 m brede åbninger føres 0,6 m brede stier ud til begge sider til halvcirkler, der begge rummer en fri 4,6 m stor cirkel, (sol). Formationen er meget sjusket lavet, stiernes retninger er forskudt, og halvcirklerne er sjusket afsluttet.

For Jørgen Larsens og Albert & Heinz Hausers diagram, klik her.

År 1998 nr. 2 : Korncirkel i Jylland i Odsherred på Egemarke Gods ved Fårevejle.
"den store spiral"

Opstået den 28/07 i hvedemark.
Opmålt den 31/07 af Ove Larsen og Carl Otto Bindslev.
Luftfoto ved Søren Holmberg.

klik her

Formationen udgør en 84 m stor, flot spiral, som er dannet af en 1 m bred sti. Formationen havde en ejendommelig afslutning, idet spiralarmen til slut er trukket ind i den foregående. Det kunne tyde på, at en "styresnor" ikke har været længere. Kornet lå i spiralens udadgående retning.

År 1998 nr. 1 : Korncirkel i Jylland i Odsherred på Vejrhøj ved Vindekilde.
"de 8 buer igen"

Opstået den 01/07 i hvedemark.
Opmålt den 05/07 af Gunner Frederiksen og Carl Otto Bindslev.
Luftfoto ved Søren Holmberg.

Formationen består af 8 koncentriske buer, 4 i hver rundkreds. De yderste er ca. 22 m lange og de inderste er ca. 12 m lange. Buerne har en brede på 3,3 m. Formationen var meget sjusket udført, især ved buernes ender. Formationen var tilsyneladende en kopi af formationen på Vejrhøj nr. 1 i 1995.

År 1997

År 1997 nr. 7 : Korncirkel Jylland ved Ålum 14 km vest for Randers
"luppen"

Opstået den 04/08 i en rugmark.
Opmålt den 09/08 af Albert Hauser og Jørgen Larsen.
Optegnet af Lars Toft Stampe.
Undersøgt af Kristian Elmquist.
Luftfotos ved Erik W. Olsson.

klik her klik her

Formationen består af en 0,6 m bred ring omkring en 18,5 m stor cirkel. Fra ringen udgår der en 1,6 m bred sti "et skaft", på 22,5 m længde. Fri af skaftet var der en lille cirkel og en meget kort sti. Formationen virkede korrekt og sandsynlig. Jens Glaving lavede et dyrkningsforsøg med moden korn fra cirklens centrum og af korn fra marken fjernt fra formationen. Kornene fra cirklen var længere om at synke til bunds i vand, og ved dyrkning groede de meget før og udviklede sig helt vildt i forhold til kontrolkornene, der udviklede sig normalt.

Silhouette fra Jørgen Larsens og Albert Hausers feltrapport.

For diagram ved LTS, klik her.

År 1997 nr. 6 : Korncirkel på Lolland nær Holeby
"den underlige"

Opstået ca. den 23/07.
Opmålt den 09/08 af Claus Lindorff.
Luftfoto: Ingen.

Formationen er en 16 m cirkel omgivet af en 26,7 m stor og 2.7 m bred ring. Fra ringen, fri af cirklen, føres en 0,9 m bred diagonal sti tværs over.

År 1997 nr. 5 : Korncirkel på Lolland nord for Holeby

Opstået den 23/07 i hvede.
Opmålt den 24/07 af Marianne Doroszenko.
Luftfoto: Ingen.

Formationen er en 14 m stor cirkel, med fin energi i den yderste 1,5 m del af cirklen, hvor kornet lå modsat ur-retningen. Inderst var der tung energi, med kornet lagt ned med uret.

År 1997 nr. 4 : Korncirkel på Lolland nord for Holeby.
"solen"

Opstået den 20/07 i hvede.
Opmålt den 21/07 af Claus Lindorff.
Luftfoto: Ingen.

Formationen er en 16 m stor cirkel med 6 stier strittende ud fra periferien i alle retninger. Stierne er fra 5,3 til 7,2 m lange og 0,95 m brede.

År 1997 nr. 3 : Korncirkel i Vestsjælland nord for Skælskør.
"koncentriske ringe"

Opstået den 18/07 i byg.
Opmålt den 19/07 af Preben Hansson.
Luftfoto: Ingen.

Formationen består af 3 koncentriske ringe, med diameter på henholdsvis 6,3 - 15,3 og 28,8 m og en brede på 1,6 m. Kornet i ringene er lagt nænsomt ned, mens kornet i centrum er fuldstændigt mast ned mod jorden. Plantevæksten fra grøftekanten ved landevejen og videre inde i marken var nedtrampet et sted.

År 1997 nr. 2 : Korncirkel i Jylland ved Vester Velling 14 km vest for Randers
"3 ringe med 3 cirkler"

Opdaget den 15/07 i hvedemark.
Opmålt den 09/08 af Albert Hauser og Jørgen Larsen.
Optegnet af Lars Toft Stampe.
Undersøgt af Kristian Elmquist.
Luftfoto ved Erik W. Olsson.

Formationen består af to 27 m store ringe, som overlapper hinanden. Ringene er dannet af en 0,3 m bred sti. Cirklerne er centreret omkring cirkler på henholdsvis 4,0 og 3,4 m. Fra disse cirkler udgår der tilsvarende stier frem til en 10,6 m cirkel, der er centreret i en 13,3 m stor ring. Formationen, der lå afsides, er opdaget sent og virker derfor sjusket, og ud fra luftfoto kan man se, at cirklerne og især ringene er meget ugeometrisk udført.

Silhouette fra Jørgen Larsens and Albert Hausers feltrapport.

For diagram ved LTS, klik her.

År 1997 nr. 1 : Korncirkel Øst for Bjerge ved Kalundborg
"den store cirkel"

Opstået den 01/07 i byg.
Opmålt den 19/07 af Carl Otto Bindslev.
Foto: Kalundborg Folkeblad, 23.07.97

Formationen er en 21,2 m stor pæn cirkel med kornet lagt i urets retning.

År 1996

Ar 1996 nr. 4 : Korncirkel på Lolland ved Haared mellem Maribo og Holeby.

Opdaget i juli/august af Lillian og Reinold Hansen.
Opmålt den ??
Luftfoto: Ingen

Formationen består af 2 nærtliggende cirkler med forskellig diameter.

År 1996 nr. 3 : Korncirkel i Sønderjylland ved Dybbøl nær Sønderborg
"ring med ben"

Opstået den ??
Opmålt den 09/08 af Poul Erik Folmann.
Luftfoto ved Kurt Gabs.

klik her
.

Formationen består af en 19,4 til 22 m stor ring, hvorfra der udgår to stier, på 12 og 16 m længde. Stierne ender i cirkler på henholdsvis 4,0 og 6,4 m. Ring og stiers brede er 1,3 m.

År 1996 nr. 2 : Korncirkel i Jylland ved Sundby Mors

Opstået ca. den 08/09 i hvedemark
Fundet den 09/08
Fotos: Ingen

En uregelmæssig misk-mask skravl af linier ca. 200 meter lang. Efter landmandens udsagn vibrerede et magnetisk kompas mere i den midterste sektion af "figuren" end i resten af marken; samtlige strå lå i vestlig retning uanset liniernes slingren; og stråene var så hårdt presset ned i mulden, at akshæveren ikke kunne komme under dem for at rejse dem igen.

År 1996 nr. 1 : Korncirkel på Lolland ved Holeby.
"efterligningen"

Opstået den ??
Opmålt den 25/07 af Ole Henningsen, SUFOI.
Luftfoto: Ingen

Formationen er udført på samme mark som formationen nr. 2 i 1995. Den er næsten en kopi af denne, dog udgår tværstien fra en 7 m cirkel i trejedelspunktet, og 6,5 m lange tværgående stier ender i 3 m cirkler.

klik her

År 1995

År 1995 nr. 2 : Korncirkel på Lolland ved Holeby "vægtstang med tværbjælke"

Opdaget den 10/09 under høst i hvedemark.
Opmålt den 17/09 af Ole Henningsen, SUFOI. / den ? af Ove Larsen.
Luftfoto: Ingen

Formationen består af 2 cirkler på henholdsvis 9,0 og 9,5 m, forbunden af en ca. 16 m lang sti med en brede på 0,9 m. Ca. midt på stien er der lavet en i alt 8,5 m lang tværbjælke med Ca. 7 m lange endeklodser (stier). Efter sigende blev tværbjælken m.v. lavet senere end den øvrige formation. Formationen fremstod meget sjusket lavet med især uregelmæssige cirkler og skæv tværbjælke.

tegning ved Paul Vigay

For Ole Henningsens diagram, klik her.

For Ove Larsens diagram, klik her.

År 1995 nr. 1 : Korncirkel i Odsherred på Vejrhøj ved Stupperup.
"de 8 buer"

Opstod den 16/07 i hvedemark.
Opmålt den 27/09 af Karlotto Lundholm.
Luftfoto: Ingen.

Formationen består af 8 koncentriske buer, 4 i hver rundkreds. De yderste buer er ca. 23 m og inderste er ca. 12 m lange. Buerne er ca. 3 m brede. Hele formationens vandrette diameter er 40,0 m, men da formationen ligger på en skråning, ser det ud til, at formationen har fået form som en ellipse ned ad skråningen på grund af skråningens hældning. Dvs. at en cirkel, der tegnes ovenfra eller stiger op nedenfra, vil skabe ellipsen på jorden, som ellers er svær at tegne fra markens niveau. Regner man matematisk på det er målet ned ad skråningen på 41,1 m netop den ellipse, der dannes ud fra en cirkel med en diameter på 40,0 og denne skråningens hældning.

klik her

Symbolet er tegnet som regelmæssig, mens de punkterede streger imellem buerne viser dens faktisk udstrækning.

År 1993-4

Aftryk i græsmark ved Sejlflod nord for Ålborg på Jylland.
"ved pyramiden"

En omvendt "N" i en mindre, indhegnet knæhøj græsmark ved siden af en lille, hjemlavede 4-sidet pyramide. For landmandens rapport klik her.

klik her
tegning ved Borg Jensen


Formationerne fra år 2000-2012: Forrige side


Korncirkelforeningens e-mail: jonah102@gmail.com