Boganmeldelse:


"Korncirkler - Naturlige mysterier" af Eva-Marie Brekkestø

Eva-Marie Brekkestrø:"Korncirkler - Naturlige mysterier".
Oversat fra norsk af Rolf Dorset.
208 sider, 299 kr. Illustreret i farver.
Bogans forlag. Forlaget Hovedland i Århus.
tlf. 86 27 65 00, e-mail: mail@hovedland.dk.

Intro bemærkning:

Endelig er danskerne blevet beriget med en ordentlig - på en gang superspændende og dybsindig - bog om korncirkler, der både illustrerer, belyser og diskuterer mange af de mest fascinerende aspekter af mysteriet.

Den norske korncirkelgruppes centrale figur, Eva-Marie Brekkestø, har forfattet bogen. Gruppen selv bidrager bl.a.med nogle ekstraordinære fotos af sjældne detaljer fra korncirkler samt en psykisk sensitivitet, der har affødt adskillige para-psykologiske oplevelser omkring specifikke korncirkler. Bogen omhandler desuden emnets nyeste perspektiver med illustrerende eksempler helt frem til 2009 og er efter min mening en af de bedste bøger om korncirkler, der nogensinde er udgivet - heri iberegnet myriaden af værker udgivet på engelsk.

For mig er det en stor lettelse, at den tilgængelige danske litteratur om korncirkler med et slag er placeret, hvor den hører hjemme: i faglitteraturens seriøse ende. Hvor danske aviser og TV gennem de sidste 10 år enstemmigt har promoveret samtlige korncirkler som spørgefugles og/eller UFO´ers værk, har Eva-Marie formået at flytte denne alt for simplificerede debat til et langt dybere niveau. Om man er korncirkelentusiast eller blot nysgerrigt interesseret kan bogen derfor passende bruges som grundlag for saglige diskussioner og som lødig henvisningskilde.

Korncirkler endeligt stuerene

Banebrydende populærvidenskabligt værk: afbalanceret grundviden
om et sejlivet kontroversiel emne.

Igennem de sidste 11 år har danske blade, aviser og TV-spots stort set altid vinklet emnet "korncirkler" ud fra den samme nemme og overfladiske antagelse: at de alle må være skabt af enten mennesker i marken (helst) eller undtagelsesvis af UFO'er (sælger godt). Men så simpelt er det ikke! Den gentagne latterliggørelse af et smukt og fascinerende fænomen i naturen har effektivt undertrykt vores naturlige impuls til at tænke grundigt over gåden og dens mulige konsekvenser.

Nu er der endelig kommet en informativ, veldokumenteret bog om korncirkler på dansk, som vil uddybe læserens vidensniveau betydeligt. Bogens seriøse og alsidige analyseniveau ajourfører på en gang læserens grundviden om emnet med flere etaper, så man efter endt læsning faktisk ved, hvad man snakker om. Der har længe været fantastiske fagbøger om emnet på engelsk, men aldrig noget på dansk.

På verdensplan er ca. 12.000 korncirkler blevet indrapporteret siden 1980. Mange af dem er lavet af mennesker i marken (så svært er det ikke). Bogen handler om de mange andre ægte korncirkler med overbevisende kendetegn, der udelukker fysiske indgreb fra mennesker på stedet.

Bogen dokumenterer 44 hændelser, hvor øjenvidner (inklusive politimænd og en dommer), til tider flere uafhængigt af hinanden, har set korncirkler opstå i en mark i dagslys i løbet af nogle få sekunder. Andre har set små spiral-vinde eller farvede lysformer, hvor man næste morgen har fundet en korncirkel.

Korncirkler er ikke noget helt nyt fænomen. I vestlige lande har de været offentligt rapporterede siden 1830 og fotograferede siden 1930. Der fortælles om mange af de tidligste hændelser frem til 1950.

Et meget æstetisk bevægende kapitel viser fotos af kornets smukke og sirlige lægningsstrukturer i udvalgte korncirkler. Det er noget man kun kan se fra jorden, ikke på fotos fra luften. I nogle formationer er samtlige titusinder strå bøjet halvvejs oppe på stilkene, ikke bøjet nede ved jorden. Andre er lavet af høje og modne rundbøjede rapsstrå, som ellers normalt knækker - bare spørg en bonde - når strået bøjes 90 grader. Nogle store circulære former er skabt uden mulighed for, at nogen kunne have gjort det fra deres centrum. Hvordan kan man det? Ovenfra eller nedenfra selve marken.

Fra strengt videnskabelige studier af markens materialer, ser man hvordan jorden og planterne i og lige udenfor en ægte korncirkel er biologisk og kemisk forandret i forhold til, hvordan de er i resten af marken. Krystalliseringen af jordens mineraler forandres, de berørte stilkes led bliver ofte forlængede eller eksploderer indefra, selv kernerne fra disse planter spirer radikalt anderledes end de gør fra markens andre planter.

Kilden til disse korncirklers skabelse ser ud til at være korte pust af mikrobølger ovenfra, der producerer stærke magnetiske felter og usædvanlige elektriske impulser. I en nyligt formet korncirkel af den slags påvirker disse samlede kræfter ofte deres nærmeste omgivelser: dyrenes adfærd, menneskers kropslige tilstand og stemninger samt batteridrevne instrumenter.

De meste berømte og erfarne "hoaxer" teams, som har lavet menneskeskabte korncirkler, har ikke kunnet reproducere en eneste af de ovenstående virkninger.

Korncirklernes elegante og enestående variation af geometri er lagt lag på lag, og ad visuel vej har de løst nogle klassiske matematiske gåder. Formationerne set fra luften afbilleder ofte matematiske emner som f.eks. det gyldne snit, dynamikken i astronomiske ormehuller ("tidstunneller") og detaljer fra maya indianernes lange kalender. Andre former viser sig at være gamle, næsten ukendte symboler fra verdens forskellige religiøse kulturer eller stiliserede billeder af forskellige dyrearter. Mange korncirkler opfatter vi intutitivt som smukke, fordi de bruger de samme talharmonier som vores musikskalaer.

De små hvide lyskugler, som til tider flyver i luften omkring korncirkler, er en sidegåde indeni hovedgåden. Der er tilfælde, hvor to personer kigger på det samme sted, og den ene af dem kan se dem, den anden kan ikke - men de viser sig klart på deres videofilm. Der er fotos og rapporter om disse mystiske lyskugler, efterfulgt af et afsnit om regulære UFO-oplevelser.

De ca. 12 hovedteorier om den bagvedliggende kilde til skabelsen af de ægte korncirkler fremlægges i et reflekterende kapitel. Foruden et par hypoteser om rent fysiske årsager, f.eks. potentiel militær satelit-teknologi, diskuteres adskillige psykologiske og universelle muligheder: f. eks. skabelse fra Gaia (Jordens selv-regulering), fra en anden civilisation i universet, fra fremtidens mennesker, et parallelt univers, visualiseringer fra gruppemeditationer, menneskets fælles underbevidsthed, Gud eller en kombination af kilder.

Lad os her fastslå noget helt væsentligt: Selv om man ved meget, lidt eller noget midt imellem om korncirkler, har ingen tilfredsstillende kunnet bevise rigtigheden af deres løsning på nogen af de mest elementære grundspørgsmål om emnet! Hvorfor kommer de - hvad er de ægte korncirkers funktion? Hvad skaber dem egentlig? Er de specielt henvendt til mennesker? Hvad betyder symbolerne? Tredive års verdensomspændende forskning har ikke givet overbevisende svar. Så når vi først sætter vores forudfattede meninger til side, er der rigeligt at tænke over!

Jonah Ohayv