"Ægte" korncirkler

De mange beviser for korncirklers ægthed

copyright Jonah Ohayv sept. 2001

Bortset fra spøg, fup og bedrag findes der så "ægte" korncirkler? Med "ægte" menes formationer skabt af noget (endnu ukendt) andet end fysisk nedtrykning fra mennesker med værktøj eller tilfældige naturkræfter. International forskning på mange områder igennem 20 år peger på et "ja".

En "korncirkel" er en stor, regelmæssig geometrisk form i marker med hvede, byg, havre, rug, raps, m.v. eller sågar risstilke, ærteranker, grøntsagsblade, solsikkeblomster, bambusskud, trætoppe m.m., og er i familie med is- og snecirkler. Der har i alt været tusinder af disse afgrødsformationer i flere end 70 lande. "Korncirkel" er et misvisende navn, idet der siden 1990 har været trekantsfigurer, mangesidede stjerner, lange kæder af symboler, diagrammer osv. De allerfleste komplekse korncirkler har altid har vist sig i et område i Sydengland omkring Stonehenge og andre nærliggende naturmonumenter fra oldtiden.

Dr. W. C. Levengood, amerikansk biofysiker, som har lavet omfattende laboratorieprøver på materialerne fra ca. 300 korncirkler verden over igennem 10 år, har opdaget meget. De følgende træk kan findes inde i nogle formationer, men mangler i den omkringliggende mark: Leddene (knæene) i samme højde på nogle stilke er drastisk forlænget på den samme side og kan have store eksplosionshuller. Kernene virker indtørrede, og hvis de plantes, vokser de meget langsommere - eller op til 5 gange hurtigere - end kontrolkerner fra samme mark. Planterne bliver tilsvarende mindre og svagere eller meget større og mere resistente end kontrolplanterne. Der er mikroskopiske ændringer i cellestrukturen i dele af stilke og aks. Jorden under cirklerne indeholder sjældne krystaldannelser, som mangler i jorden undenfor. I de fleste cirkler, der anses som ægte, er alle liggende stilke ubeskadigede, og aksene er fuldt intakte med alle deres frø. Løfter man på stråene, falder de tibage igen.

Mange dokumenterede tilfælde viser, at i visse nyskabte korncirkler kan magnetiske og elektriske instrumenter midlertidigt fungere forkert. Kompassets nål drejer rundt eller viser forkert retning, kameraet eller videoen virker ikke, uret standser, batterier dør, eller motoren i markmaskiner tæt på sætter ud. Subjektivt, mærker nogle en fællesenergi i mange cirkler, som dog varierer lidt for hver formation. Selv har jeg følt det som en hurtigt vibrerende, varm udstråling, som det tog mig 1-2 døgn at vænne mig til, med mange variationer, som jeg reagerede på med forskellige stemninger. Alle disse virkninger aftager med den pågældende cirkels alder.

En eller flere flyvende eller hoppende hvide lyskugler, i størrelse mellem en tennisbold og en strandbold, er gentagne gange blevet fotograferet og videooptaget over cirkler eller inde i marken. Dette emne forvirres (bevidst?) af en berygtet computer-forfalsket video af Oliver Castle formationens tilsyneladende tilblivelse med lignende computer-tegnede lys. Denne video er desværre ofte vist på TV rundt om i verden. Ed Sherwood, manden som har set og fotograferet flest lyskugler, bekræfter andres beskrivelser: Lysene bevæger sig pudsigt rundt i nogle sekunder, skifter evt. farve til orange eller rød, flyver lynhurtigt væk eller "slukker" bare pludseligt. De kan komme både umiddelbart før cirklens tilblivelse og dage efter, at den er færdig. Ofte kan de ses af én person, er usynlige for personen ved siden af, men viser sig bagefter på filmen.

Der findes andre enkeltstående mystiske fotografier, som er laboratorie-analyseret, hvor dobbelteksponering af filmen er udelukket og kameraet viser sig at fungere normalt. Et af disse fotos fra Lockeridge "hval" formationen fra aug. 1991 viser eksempelvis, at skyggen af et træ midt i cirklens baggrund findes på både højre og venstre side af træet, hvorimod resten af billedet er normalt. Måske kan der ske en synlig bøjning af lys, rum, eller tid i nogle cirkler?

Ved at plotte cirklerne ind på præcise kort ser man, at de ofte opstår nær historiske ceremonielle centre såsom gravhøje, stencirkler, gamle kirker o.l. og findes på traditionelle landskabslinier som forbinder disse. - Eller de ligger nær moderne teknologiske naturenergicentre, såsom kraftværker, radarcentre o.l.

De placeres ovenpå eller nær vandholdige områder, og den morgen, en cirklen er fundet, noteres og måles ofte en lokal forsvinden af store mængder vand i nærområdet. Marken kan stadigvæk være regnvåd, men der er dybe tørre sprækker i cirklen. Samtidigt kommer de i alle slags terræner - på landmandens marker, ved veltrafikkerede og velbesøgte offentlige steder, i militært indhegnede og overvågede områder og i vilde naturområder uden veje eller stier (her opdaget fra fly).

Bert Janssen samt Wolfgang Schindler, hhv. hollandsk og tysk geometriker, understreger matematiske detaljer. Kornets liggeretninger i cirklen danner "skjulte" former, synlige fra luften under lysets skyggedannelser. Ved nærmere undersøgelse, mangler der ofte de nødvendige baggrunds-konstruktionslinier for en nedtrampning af korncirklen, i form af under- eller overliggende nedlagte stier igennem cirklens korn. Den indbyrdes placering og størrelse af en formations dele, er ofte så nøjagtig, at hvis man "færdigtegner" korncirklen (forlænger buer til cirkler og forbinder dens adskilte dele), får man en endnu større (usynlig) regelmæsig geometrisk figur, hvor også traktorsporene indgår.

Korncirkler har præcise, komplekse og store mønstre - en havde f.eks. flere end 200 dele og strakte sig over ca. 300 m. De nøje udført harmoniske proportioner skaber en følelse af skønhed og en subtil efterfølgende følelsesstemning for mange tilskuere. Gerald Hawkins, en velkendt astronom, har bevist at proportionerne mellem delene somme tider danner de samme brøkdele, som beskriver vores musikalske toner.

I den mest omfattende bog om korncirkler, "Vital Signs" af Andy Thomas - hans fjerde om emnet - beskrives stråenes komplekse placering. Inde i hovedmønstret er der regelmæssigt gentagne, sirlige, smukke mønstre i strået, som varierer fra del til del. Aksene ligger "strøget" parallelt i baner, som selv kan dreje i bølger rundt om hjørnene. Banerne kan flyde til begge sider udenom små sten. Der er systematiske fletninger, og kornet ligger ofte i flere lag, hvor hvert lag har sin egen retning. Centrene i de forskellige afdelinger er ofte ekstremt indviklede, kreative, flotte og individuelle. Kanterne mellem det stående og liggende korn er skarpe som en hårskilning. De mindste cirkulære dele er dog somme tider hvirlede, hvorved stråbundter af samme størrelse og med ens afstand falder med den samme vinkel ind i det stående korn. Omkring traktorsporene er der som oftest en del enkelte, opretstående strå samt en lille afbøjning af både banerne og hele figuren.

Korncirkler er næsten altid skabt i nattens mørke og i stilhed. Igennem årene har ca. 40 rapporterede tilfælde med vidner til skabelse om dagen det til fælles, at en hel formation falder på plads på under 20 sekunder. Ofte ser man en slags lokal vind eller lysskakt, der kommer oppefra eller fra siden, hvorefter stilkene vibrerer hurtigt og lægger sig i deres nøjagtige indbyrdes positioner.

Lucy Pringle, som igennem en årrække har interviewet hundredsvis af besøgende og naboer til opståede korncirkler, har fundet ud af, at på selve skabelsesnatten kan normalt fredelige husdyr og gårddyr i omegnen handle og lyde som om, de er ekstremt nervøse, bange eller aggressive. Efter skabelsen undgår alle slags dyr, fugle og insekter cirklen. Det er set, at en flyvende fugleflok deler sig og flyver uden om cirklens form. I andre tilfælde har et pindsvin eller fugle (levende eller døde) været i formationen under skabelsen, hvorefter pindsvinet findes helt fladtrykt eller forkullet i cirklen, og fuglenes fjer er spredt over det hele. Der er også fundet fluer, der i hundredsvis sidder fast med deres tunge eller vinger til stående stilke i cirklens dele.

Pringles materiale, beskrevet i hendes bog "Crop Circles - the Greatest Mystery of Modern Times", viser at forskellige mennesker kan have forskellige fysiske, følelsesmæssige, kognitive eller spirituelle reaktioner i den samme cirkel og på forskellige dage. Generelt aftager reaktionerne hurtigt efter, at man forlader formationen. Fysiske symptomer i en ret ny formation kan være negative eller positive, såsom kvalme, hovedpine, tørst, tiltagende ro eller et dæmpet eller forøget energiniveau. Der er påvist en del tilfælde af visse hormonændringer og også spontane helbredelser af langvarige sygdomme. Det emotionelle humør kan skifte til en mere fredsommelig, irriteret, inspireret eller helt anden stemning. Den normale retningssans, tælleevne og lignende logiske funktioner kan være nedsatte i cirklen, men bliver normale igen udenfor.

Derimod har mange mennesker forskellige spirituelle eller parapsykologiske oplevelser, som påvirker dem længerevarigt. Ron Russell, en amerikansk forsker, oplevede for eksempel, at være på "tidsrejse" i en cirkelmark: Fra cirklen gik han en flere timers anstrengende tur op ad bakke - og endte i omgivelser fra et andet århundrede. Da han fandt vejen tilbage til cirklen, fortalte de andre ham, at han havde været væk 10 minutter i den ellers flade mark. En synsk engelsk kvinde, Isabelle Kingston, har været kendt i mange år for at forudsige ca. hvor og hvornår flere af den kommende sæsons cirkler vil opstå.

Der er ligeledes verden over mange tilfælde af grupper, der har visualiseret, mediteret på eller ønsket sammen, at et bestemt symbol skulle materialisere sig som en korncirkel i en bestemt mark eller område på en bestemt dag og yderligere ikke har fortalt andre om det. Så er der ofte kommet et symbol, der indeholder deres eget som element, måske på naboens mark og tæt på ønskedagen. Imellem marts og juli 2001 var vi flere om at ønske, at en stor kompliceret formation uden umiddelbare tegn på menneskelig tilvirken skulle komme i nærheden af Borumcirklen fra året før kort efter d. 25.7. Den kom ca. 10 kilometer væk d. 23.7. Busty Taylor, den pilot, som længst har fotograferet cirklerne, var både undrende og skeptisk anlagt. Han sagde i 1985 på en flyvetur med sin med-udforsker, at hvis der i marken neden under ville komme en korncirkel, som opsummerede de formtyper, man hidtil havde oplevet, ville han kunne overbevises. Den næste dag var en sådan korncirkel skabt på stedet, fire cirkler på en ring uden om en femte. Åbenbart foregår der en intelligent interaktion imellem skabelsesenergien og interesserede partier.

Selv betydningen af cirklernes symbolindhold er oftest gætteri, men nogle af cirkelsymbolerne er gamle, lidet kendte religiøse eller filosofiske tegn fra forskellige ældre kulturer, eksempelvis fra Pythagoras lære, en hinduistisk meditationsmandala eller et kabbalistisk ikon. Hopi-indianerne og de australske indfødte blandt andre har også genkendt bestemte symboler som deres egne. I 2001 har vi bl.a. haft en pyramide foran en strålende sol i dens øverste del - man kan sammenligne den med det frimurersymbol, som altid har præget den amerikanske dollar: En pyramide, hvis spids er et vågent øje.

En formation kan godt have nogle af de her nævnte kendetegn, men sjældent dem alle. Dokumentationskilderne for alt det ovenstående findes på vores linksside.


e-mail: jonah102@gmail.com