Forfalskede korncirkler

copyright Jonah Ohayv aug. 2001

Enhver kan trampe noget korn ned i en cirkel. Og det er overkommeligt at lave en tegning med en passer og lineal eller en computer, og udregne rækkefølgen, man må lave korncirklen efter. Det er ikke noget problem. Men voksende korn er et levende materiale, og det styres ikke som en blyant eller computermusen. Fidusen er at få kornet til at ligge så eksakt, systematisk og sirligt, som det gør i de formodede ægte korncirkler, med de imponerende kunstneriske vendinger, man finder der. Jo flere afdelinger med stående korn, jo flere kanter og former skal også være perfekte.

Avisers luftfotos afslører (prøv med lup), om kanterne er hakkede og ulige som på Jylland Postens konstruerede Fjaltringcirkel (J.P. d. 3.8.01) eller helte skarpe som i Borumcirklen sidst år (J.P. d. 28.8.00, Berlingske Tidende d. 25.8.00). Men et længere personligt besøg er nødvendigt for helt tæt at se på, hvordan kornet faktisk ligger og står. Fotografiet nedenunder er fra en engelsk korncirkel sidste år og viser hvilken grad af detaljer, der hører til en ægte korncirkel.

De mange simple opskrifter på, hvordan man kan lave en korncirkel, også opskrifterne på internettet, glemmer, at nedtrampning og nedtromling frembringer ikke de imponerende liggekvaliteter, der skal til. Luftfotos er for langt væk til at vise disse og er derfor kun den ene side af mønten.

JPs cirkeleksperiment i Fjaltring har fulgt den korrekte fremgangsmåde. Landmanden blev betalt, afsløringen var øjeblikkelig, og fotos blev taget undervejs som bevis på skabelsen. Almindelig fornuft siger, at som besøgende må vi også spørge landmanden om tilladelse, følge traktorsporene og undgå at efterlade noget eller ryge i marken.

Enhver kan påstå, at de har lavet en korncirkel á la Frisenborg fra i år eller Borum fra sidste sommer, men beviset må da være, at de kan fremvise fotos af cirklen under opbygning, at de kan reproducere den med den grad af perfekte detaljer, der var oprindeligt, og endvidere at en demonstartionskopi ser tilsvarende korrekt ud fra luften.

I England er der p.t. to kendte grupper - en med fire mænd, den anden to - som er virkelig dygtige til at lave svære cirkler (set fra luften), hvor der dog altid mangler den nødvendige kvalitet på jordniveauet.

Som to andre 60-årige englændere gjorde for år tilbage, forvirrer de meget ved at tage æren for tusinder af cirkler, som de umuligt kunne have nået at lave. Korncirkler er blevet fundet i bl.a. militært afspærrede områder og i vildt terræn uden veje (tilfældigt opdaget af flypiloter).

På deres hjemmesider påstår de, men uden dokumentation, at have lavet bestemte komplicerede cirkler, som senere selvmodsigende udtalelser i avisartikler viser, at de ikke kan have lavet. De bruger ofte andres geometriske tegninger af, hvordan en cirkel må være opstået, som om det var deres egne planlægningstegninger. Kort sagt, de er uærlige og bevidst vildledende.

Blandt forskerne er der uenighed om, hvor mange cirkler, der er menneskeskabte. Skønnet varierer fra 10 procent til 80 procent. Sagt anderledes, er næsten alle enige om, at 20 procent til 90 procent af cirklerne er skabt på anden vis, dvs. er ægte. Ud af mindst 5000 verden over indtil nu, har vi så mindst 1000 ægte tilfælde.

Hvad med vidner? Ud fra ca. 40 bevidnede tilfælde gennem årene hører vi oftest, at en slags lokal vind eller lystragt kommer oven fra eller fra siden tværs over marken, at stråene vibrerer intenst for derefter lynhurtigt at lægge sig i rækkefølge i deres indbyrdes rigtige positioner. Skabelsen foregår på 5 til 20 sekunder for hele processen. Små flyvende lyskugler i marken er også nævnt og er blevet fotograferet.

Angående vejr alene som skabelsesårsag (den teoretiske "plasma vortex") - Siden ca. 1990 har de imponerende geometriske former udviklet sig så langt, at vi nok må indrømme, at matematisk intelligens og planlægning er nødvendig. Og nogle af cirkelmotiverne er blevet genkendt som gamle symboler fra verdens forskellige kulturer og religioner. Vi må derfor indse, at der tilsyneladende er en højtudviklet intelligens bag de involverede, men ukendte naturfænomener.

Hvad, hvor eller hvem, den intelligens er, er rent gætteri. Tyve års international forskning har ikke afsløret noget nævneværdigt.Så bortset fra den timelange, svedige menneskelige beskæftigelse med at lave mangelfulde formationer i kornet, er der stadig mange ægte korncirkler tilbage, som er et mysterium, vi ikke kan bortforklare. At feje det hele væk som fup er beroligende, men kræver at man ignorerer fakta.


e-mail: jonah102@gmail.com