Foredrag om Korncirkler

For de meste kompetente, spændende foredrag om korncirkler med luftfotos og detaljefotos m.m. kontakt Jonah Ohayv.

Jonahs tlf. 30 22 58 00

e-mail: jonah102@gmail.com

foto ved Lucy Pringle

Foredragsemner

Som Danmarks ledende ekspert om korncirkler har jeg skabt syv forskellige foredragsmuligheder om underaspekter af korncirkelfænomenet, som man kan bestille hos os/mig. Jeg har holdt disse foredrag for alle aldersgrupper (dvs. fra 15-årige til pensionister), på flere uddannelsesniveauer (fra efterskole til universitetet), og for forskellige interessegrupper og erhvervsgrene, og publikum er altid tryllebundet og meget nysgerrigt. Skræddersyning af andre aspekter af sagen efter specielle ønsker er også mulig. Emnet fascinerer folk og min præsentationsstil er tilpasset den enkelte gruppe.

Emnerne er:

1. "Korncirkler - oppefra og indefra".

2. "Historiens flotteste korncirkler".

3. "Fotobeviserne for korncirklers ægthed"

4. "Smukke, geometriske korncirkler".

5. "Danske korncirkler år 2000-2005".

6. "Korncirkelcentrum - flotte detaljer fra englands nyeste korncirkler".

7. "Fortællinger fra en maraton-korncirkelrejse".

Foredragenes indhold er beskrevet nedenfor.

Samtlige emner er illustreret med farvede og s/h overheadtransparenter.

Prisen for et foredrag varierer efter omstændighederne, såsom tidspunkt, transportafstand osv., og det tilsigtes at kunne arrrangere foredrag for enhver interesseret gruppe, indenfor dens økonomiske muligheder.

Udgangspunktet for transportudgifter er normalt 3.30 kr. pr km, regnet fra mit hjem (8 km fra Århus).

Aftaleproceduren: Mundtlig aftale, kontrakt med aflysningsklausul, rekonfirmation, afholdelse.

Foredragets varighed er: Så mange timer, I har lyst til. Jeg har en masse undervisningserfaring og stof nok!


Generelt

"Korncirkler - oppefra og indefra"

Mit første foredrag ledsages af et mangeartet udvalg af egne og andres fotos af korncirkler i Danmark og England. Jeg har bragt cirklerne i søgelyset på TV og i landets aviser i specielt somrene 2000 og 2001 med mine undersøgelser af Borum-formationen og Frisenborg-formationen nær Århus. Jeg vil vise, hvordan man skelner mellem de menneskeskabte og de formodet "ægte" cirkler samt vise videnskabelige, fotografiske og geometriske beviser for, at nogle korncirkler faktisk er "ægte", dvs. skabt af en anden intelligent kraft end menneskets fysiske virke eller "blinde" naturkræfter.


Skønhed

"Historiens flotteste korncirkler"

Fyrre pragteksemplarer blandt de tusindvis af kornmønstre, som er dukket op siden 1978, er rammen om mit andet inspirerende fotoforedrag. Der vil, som noget nyt, også være mulighed for at fordybe sig i bl.a. en af de smukkeste korncirkler nogensinde skabt, "Den vævede kurv" (fra 1999).

Sidste år havde 17 lande korncirkler, og siden 1999 har deres kendetegn været en mere og mere tydelig tredimensionalitet. Disse meget indviklede mønstre findes i raps-, byg-, rug-, hvede-, havre- og rismarker, og i enklere udgave i bl.a. solsikke-, sukkerrørs-, majs-, kartoffel-, rosenkåls-, gulerøds- og tidselmarker, i træplantager, i sand og sne, hård jord og is.


Fotobeviserne

"Fotografiske beviser for korncirklers ægthed"

Her er et nuanceret overblik over de samlede beviser for mange korncirklers ægthed, illustreret med underbyggende fotos og dokumentation. Alt er gjort nemt forståeligt og forklaret i hverdagssprog, men emnerne er så vidtspændende som biologi, kemi, fysik, geografi, statistik, matematik og geometri, stråenes placering, tilblivelsesforhold, dyreadfærd, virkninger på mennesker og parapsykologi.


Matematisk kunst

"Smukke, geometriske korncirkler"

Jeg holder mit fjerde foredrag med et nyt udvalg af både egne og andres fotos af smukke, gådefulde, geometrisk indviklede korncirkler fra England. Jeg viser eksempler på flere slags tredimensionelle karakteristika: Korn flettede i flere lag, liggemønstrenes skyggevirkninger, optiske illusioner og fraktaler. Der vil også være mulighed for at fordybe sig i flere af de smukkeste korncirkler nogensinde skabt, inklusiv korncirklernes "dronning" fra 2001.


Danske korncirkler fra 1993-2005

"Danske korncirkler år 2000-2001"

I somrene 2000 og 2001 var der elleve rapporterede korncirkler i Danmark, og jeg har nøje undersøgt og taget mange fotos af de seks indefra. Kombineret med helikopterfotos, tegninger baseret på opmålinger, skriftlige feltrapporter, interviews af de berørte mennesker, avisartikler og TV-reportage, giver det et helhedsbillede. Jeg viser og beskriver denne danske "korncirkelhøst" fra årene 2000-2001 og sammenligner den med nogle elegante engelske cirkler fra samme periode og de primitive menneskeskabte korncirkler, som TV2 bestilte lavet i år 2000 og som Jyllands Postens journalister lavede i år 2001.


Nærbilleder

"Korncirkelcentrum - flotte detaljer
fra englands nyeste korncirkler"

Foruden flotte luftfotos, viser jeg de bedste af de 700 farvefotos, jeg selv tog af 67 korncirkler i Sydengland i juli/aug. i årene 2000 - 2003. Der er primært to lige fascinerende vinkler, man kan opleve cirklerne fra; nemlig helikopterhøjde og direkte ved at være inde i dem. Detaljer og overraskende variationer i delenes liggemønstre, specielt i cirklernes centre, inspirerer ofte de besøgende til ærefrygt og en åben stilhed, og jeg forsøger med mine fotos at viderebringe noget af stemningen, kombineret med et skarpt øje for detaljerne, som afslører noget af cirklernes tilblivelsesproces.


Korncirkelhistorier

"Fortællinger fra en maraton korncirkelrejse"

Jeg har nøje undersøgt og fotograferet 67 britiske korncirkler, med gennemsnitligt to timers ophold i hver formation. Imens boede jeg midt i det hele på en campingplads, hvor verdens førende eksperter samles hver sommer og hvor interesse for korncirkler er en hel livsstil. Jeg deltog også i verdens største weekend-korncirkelkonference (i Glastonbury) og har tre år i træk været taler ved en anden vigtig konference (i Andover). Foruden de mange gode fotos, er der kommet en del pudsige og sjove historier ud af det - i det jeg er også uddannet historiefortæller.