Forskning om korncirkler

foto ved M.J.Fussell

Vi bestræber os på at dække og give plads til den forskning om korncirkler, der foregår i Danmark. Enkelte danskere forsker allerede nu i forskellige sider af korncirkelproblematikken, og andre vil komme til det i takt med deres voksende interesse. Deres projekter og resultater er beskrevet flere steder på hjemmesiden.

Noget andet er, at vi gerne vil danne et slags forskningsteam, hvor vi hver for sig undersøger de aspekter af korncirklerne, der interesserer os mest, og prøver at lave fælles resultater indeholdende flere vinkler. Emner kan være eksempelvis symbolerne, geometrien, måling af EM bølger (hvis nogen har apparatur), virkninger på kroppen-stemningen-psyken, det parapykologiske osv. Desuden har vi brug for deltagernes evner såsom god fotografering, databearbejdning, hjemmeside- eller computerskrivning, uddybning af dansk mediekontakt o.l. Vil du vide mere, kontakt os.

Du vil kunne finde nogle af de vigtigste internationale forskningsresultater af forskellig art flere steder på hjemmesiden.


Indtil videre er her nogle forslag (på engelsk) til en fortsat videreudvikling af den internationale forskning:

Areas of correlation, for discovering Strings of Messages

.


Foreningens e-mail: jonah102@gmail.com