Gæstebogen

foto ved Lucy Pringle19. Symbolikken i fire korncirkler

1. Svale formationen i South Field d. 27 juni 2009

I oldtidens Egypten, var svalen et symbol på genfødsel. Og jeg tror, at det er genfødslen af solen. I Egypten og i stenalderen i Europa, var solen en vigtig faktor, da det også fungerede som en solkalender som fortalte, hvornår man skulle så og høste.

Det mærkelige motiv i enden af svalen korncirklen, kan være et billed af en alien, men det kan også forstille en dråbe og 2 lotusblade, da de motiver ofte går igen i korncirklerne. Hele svale korncirklen kan være et billede på genfødslen af solen og på Tunatiuh den Aztetiske solgud.

I 2012 vil det se ud som om solen vil være i Mælkevejen. Mælkevejen kaldes også for Ouroboros og i gamle dage så man Mælkevejen som en stor slange. I 2012 vil solen alså være i gabet på Ourobors og Aztekene troede at solen ville blive spist. En ny sol og en ny verden vil da blive til. Vi står altså ved tærsklen til den 5. sol og den 5. verden i 2012, da der har været 4 sole og 4 verdener indtil nu.

Hos Hopi indianerne i Nord Amerika, har de indtil nu kun haft 4 verdener ligesom Aztekerne i Mexico. Det passer så med Aztekernes store stenkalender, der hvor der også kun indgår 4 verdener. I midten af denne kalender vindes den femte sol sig kaldet Tinahiuh. Så i 2012 starter den 5. verden og Tonatiuh bliver til og vil være den 5. solgud.

Azteckene kom efter mayaene og tog mayaenes guder til sig, præcis som rommerne tog de græske guder til sig og kaldte dem andre navne. Jamie Massaun fra Mexico, siger i dette YouTube interview, at Mayaerne altid så på himlen, altså på stjerne og planeter og på jorden, at det der foregik på himlen, gentog sig på jorden.

YouTube: Korncirklen Waylands Smithy d. 9 august 2005 http://www.youtube.com/watch?v=OiYN13MxJ-E

2. Viften fra Rough Hill i nærheden af Winterbourne Basset d. 24 juni 2009

Den korncirkel er et symbol på solen og der er fundet et lignende symbol fra Italien fra stenalderen der er hugget ind i klippen i Valcomonica egnen. Den kaldes Villanovan razor og er dekoret med solmotiver, og den kan ses på Internettet her.

3. Korncirklen fra Silbury Hill d.17 august 1992

Korncirklen her, også kaldet Armbåndet, er for mig at se, de 8 årstider og de 8 højtider.

Det er på grund af, at vi bruger den gregorianske kalender, som er en solkalender. Og fordi vi følger den gregorianske kalender, er der mange af korncirklerne der symbolisere solen. Der er korncirkler, der både er celtiske solsymboler og celtisk kors, som også er et solsymbol, og stenalder solsymboler, som dem fra Italien.

De 8 Højtider er:

Yule var også en lysfest, fodi lyset vendte tilbage, og det blev en af de største fester i oldtiden. Det var altså Yule den 21 december, og det var den største højtid i Storbritannien, og den blev fejret også i de nordiske lande samt det nordlige Tyskland.

Da kristendommen blev indført i Europa, blev Yule på en måde flyttet til den 24 december, hvor vi fejrer, at Jesus blev født - i stedet for Yule højtiden, som var på årets korteste dag, da Yule var en hedensk fest.

Mere om Yule ses på Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Yule.

Horus II i den Egyptiske mytologi blev også født den 21 december.

Horus øje indgår på den måde, at det til dels er i nogle af "versica pisces" korncirklerne, som den ved Milk Hill den 11 juni 2005. Horus øje er et symbol på, at Horus blev solgud, og Horus øje symbolet har disse tal: 1/4, 1/8 , 1/16, 1/32 og 1/ 64 = 1.

Mere om Horus øje ses på Wikipedia: Arithmetic values. Se http://en.wikipedia.org/wiki/Eye_of_Horus.

Shivas øje er det 3. øje, og der har været en del korncirkler, der er Indien relateret. Shiva indgår i den indiske mytologi, som den gud, der stopper verden; alså den 4. verden.

Jævndøgnene er også representeret i korncirklen, og det udgøre også et års-kors. I midten er solen med de 4 årstider.

Træet med dens rødder i bunden af cirklen er Yggdrasil i den nordiske mytologi og ceibatræet Waka Chan træet i mayaernes mytologi.

4. Shri Yantra formationen i Oregon fra august 1990

Ang. den Shri Yantra korncirkel fra Oregon, som I viser på www.korncirkler.dk/yantra, findes der en 'Shiva/Shakti shri yantra', der symbolisere feminine og maskuline energier i kosmos.

Hvorfor jeg synes, Shivas tegn og symboler er i korncirklerne, er fordi Shiva bærer nogle af de symboler, som også findes i korncirklerne.

Shivas øje er det 3. øje, og der har været en del korncirkler, der er Indien relateret. Shiva indgår i den indiske mytologi, som den gud, der stopper verden; alså den 4. verden. Shiva symboliseres som tidsløs og Herre af tiden.

Tal rækken 0 - 9:

Før i tiden var "0" det første nummer i talrækken 0 – 9. Sidenhen er tallet "1" blevet det første tal, vi bruger i dag. Det var i 1990, at de første piktogrammer startede. Dengang begyndte korncirklerne at tage form og ikke lignede de senere sædvanlige korncirkler. Så det kan tænkes, at korncirklerne kører efter talrækken 0 – 9. Nu er spørgsmålet så: Vil Korncirklerne stoppe i 2012, eller i 2019 eller fortsætte?

Hanne Larsen - 29.10.10
E-mail: hanne.larsen@yahoo.dk18. Pitt crop circle disc idea - music?

I was just at your site and thought the disc on the Pitt crop circle might be musical, like a music box. It looks like there are 16 lines and if you use two eight note scales side by side (or some other scale(s)) over the disc and spin it like a record on a record player, it might make an interesting tune. This "Song from the Universe" may have some other major significance - mind expansion, spiritual connection, raising large stones, time travel, space travel, reversing pollution, an energy source, animal communication, crystal activation, healing, etc. (Hopefully NOT a weapon!) The song might be linked to ancient religions or tribes, so maybe some living religious or tribal people would recognize it. OR it may be a signal of verification to the crop circle makers...

Also, the notes themselves, or the vibrations they make, may make another code - like sand on a hard surface will make patterns when vibrated. Hey, it would be cool if it made something like the original pattern or some other crop circle.

Artists may conceptualize the songs into works of art; writers may get inspired. Well, that would go with mind expansion. I am not a musician or a code worker/programmer, but my two sons are. I would be happy to help.

Wendy Haylor - 28.04.08
E-mail: wendyhaylor@verizon.net17. The meaning of Crop Circles

Our home, Earth, is truly unique. In mathematical statistics, it is one of thousands or millions of inhabitable planets of solar systems sprinkled throughout the Milky Way and beyond. Yet, where else can one find such richness and diversity of land, water, air and light? - of innumerable plants and animals? And where else can you find Creation's masterpiece, humanity? Yes, humanity with all its faults and imperfections so readily showcased in literature, films and news reports.

Yet, fly high, as a bird, and look out upon the uncountable rhapsodies of love and affection, smiles and laughter - or the simple delight in peoples' eyes. Consider all the creations of art, music, song, dance, costume, cuisine, jewelry, architecture and technology. Consider the numerous forms of government - from despotic to democratic. In all things are hidden the signatures of divine spirits who labored to bring into form the ideas springing forth from the Mystical River of Creation - flowing from the Creator to the Creator.

In the most mundane of circumstances, one can see the glimmer of beauty in form, light, sound, smell and, yes, emotion. For all places retain an emotional vibration of events past and present. Earth's reputation as a wondrous place for physical existence and karmic growth must extend to distances unimaginable. Spirits, no doubt, vie for opportunities to live a life here and others, not striving so, attempt to influence our individual and collective progress through communications, inspirations and demonstrations - such as Crop Circles.

Can the whole of Creation be revealed through just one part of it? - such as a leaf, a rock, a drop of water, a poem? Perhaps, if one perfects the art of looking and let's one's heart lead the coach of one's intelligence. Yet, even without "looking," one might argue that Shakespeare has managed to nearly reveal all in the body of his work.

To Crop Circles - and discounting any man-made ones. They are communications to us from different spirits with many different messages. Exactly what these messages are, I know not. Yet my heart, mind and eyes recognize them as messages of truth and beauty. Many are geometrically balanced and reveal an exquisite repetition of shape in number and arrangement not often found in our human artistic expressions. Yet an over-riding gentle and loving message I sense is that such unusual relationships exist within our realms in dimensions and physical functions yet undiscovered. Whether those functions be found in music, mathematics, or medicine - politics, energy or religion, is for others to determine.

Every story should have a beginning, middle and end. In the story of humanity, Crop Circles have appeared at a point preceding fundamental changes in human societies - politically, economically and spiritually. A small irony is that Crop Circles are created in such impermanent media. One can only hope that through the efforts of photography, analyses and communications, such messages will survive and be reflected in our future days and nights.

Peace.

Jim Caffrey - 26.06.06
E-mail: jfcaffrey@fastmail.fm16. Intelligente væsener

Mange tak for de tilsendte videotapes, Karlotto. Det var fascinerende materiale. Oliver Castle optagelsen (som blev vist mange gange) af de 2 lysende pletter og de hurtigt fremkommende korncirkler var (som forventet) meget dårligt - uskarpt og fuld af flimmer. Det kunne være ægte, men det kunne også meget nemt være fup, fordi kvaliteten er så dårligt, at man ikke engang behøver at være en dygtig filmmand, for at kunne lave sådan noget.

Man laver bare en filmoptagelse af kornmarken, og en optagelse af samme eller lignende kornmark. Så retoucherer man korncirklerne væk (det er meget nemt at gøre). Derefter sætter man i en filmredigeringsprogram 2 filmstrimler sammen, idet man laver en overblending fra den ene til den anden. Derved dukker korncirklerne op i en flydende bevægelse. De to flyvende objekter var ikke noget andet end 2 lyspletter - disse er også meget nemt at lave.

Så det kunne være fup, - men jeg siger ikke, at det er det. Fordi amateurfotografer leverer ikke altid den bedste filmkvalitet. Og så var det jo nok om natten, hvis det altså er rigtigt. Det hjælper jo ikke på filmkvaliteten, hvis lyset er svagt eller dårligt.

Meget mere interessant var anden del af filmen med de forskellige interviews. Informationerne jeg fik derfra fik mig til den personlige overbevisning, som lyder:

1. Nogle korncirkler er fup og er lavet for at skabe opmærksomhed.

2. Nogle korncirkler (måske størstedelen) er IKKE fup, og er åbenbart ikke skabt af mennesker fra vores planet, fordi man ved ikke hvordan det kan lade sig gøre, til trods af vores nutidige "højteknologi".

3. Teorier såsom, at korncirkler opstår af hvirvelvinde eller en armee af pindsviner der går i ring latterlige, og de viser hvor højt nogle menneskers logik rækker, og hvor lidt de er i stand til at observere kendsgerninger.

4. Siden nogle korncirkler er utrolig præcise, smukke og symmetriske, og næsten umuligt at genskabe fra mennesker i bare én nat, onkluderer jeg at de er blevet skabt af intelligente væsener.

5. Teorien, at det kunne dreje sig om et bestemt men endnu uopklaret type naturenergi, holder ikke, fordi i de 8 dage, man har sat elektronisk overvågning op i England, er der ikke opstået nogle korncirkler. Men der har været mange før, og mange bagefter. Hvis det drejede sig om en slags naturenergi, så må den være meget intelligent for at kunne mærke, at den bliver overvåget.

6. Der er noget ulogisk ved det hele: Hvis interessen i korncirkler virkeligt er så stor, og videnskabsmænd virkelig ønsker at gå sagen til bunds, så behøver man jo bare sætte elektronisk overvågning op i alle kornområder i flere måneder. Så er der INGEN CHANCE for, at en korncirkel i England opstår uobserveret.

Hvis korncirklerne, som har vist sig oftere og oftere i de senest år, pludseligt udebliver helt på grund af dette, ja , så VED man, at man har med intelligente væsener at gøre, og at der nogen der laver "julelege" med nogen. Ja kan allerede høre argumentet: Det koster for meget, sådan et projekt er for dyrt at lave. Nåeeh, jaah, - men hvis det nu var rumvæsener vi har med at gøre her, så ville det jo også være sandelig rart at vide - uanset om det koster lidt penge.

7. Spørgsmålet er: Hvis det drejer sig om intelligente væsener fra det ydre rum, der morer sig lidt på vores kornmarker - hvorfor giver de sig ikke til kende? Det kunne have politiske årsager: Hvis dette planet som vi bor på virkelig var en del af en større terplanetariske konføderation, så kunne man forstille sig, at jorden var ideel som stor interstellar fængsel, hvor man putter de mest uønskede kriminelle og non-konformisterne (dem der er uenige med politiske systemer andetsteds).

Hvis man iagttog vores planet fra det ydre rum, så ville man meget nemt kunne sammenligne den med en slags helvede: Drugs (stoffer) i stigende misbrug, forbrydelser, politisk korruption, stigende analfabetisme, perversitet, tyrranni, krige, vold, psykiatri og dens grusomme "behandlingsmetoder" (elektrochok og tortur overfor deres patienter=ofre), - og blodige slagmarker, som menneskeheden kalder for deres "historie". Heldigvis findes der også anstændige mennesker - mange kunstnere, opfindere, teknikere, og folk, der prøver at hjælpe deres medmennesker, i stedet for at udnytte eller skade dem. Det er en meget meget mærkelig blanding af mennesker, vi har her på jorden.

Derfor kunne man tænke sig, at hvis andre væsener fra andre planeter ikke bare lander her og siger: "Hello, here we are, nice to meet you!" - så har dette måske politiske årsager.

8. Når man kigger på stjernehimlen og studerer lidt om astronomi og bliver klar over, at der findes millarder af galaxer i dette univers, som igen består af milliarder af soler, som sandsynligvis også har planeter ligessom vores sol, - så kan den idé, at vi på jorden er de eneste intelligenter væsener, betegnes som naiv.

9. Jeg siger ikke, at korncirkler er lavet af "extraterrestrial forces" - det ville være dumt at sige, for jeg kan ikke bevise det. Det er en mulig teori, som dog er mere sandsynlig end: "Korncirklerne er lavet af dansene køer, som har boltret sig på markerne om natten."

Horst Dubiel - 31.07.04
E-mail: horst.dubiel@mail.tele.dk15. Locations and Symbols

"What if" series:

A thought that has been circling my head for a while, what if they are trying to tell us where they live and doing it the best way they know how. X number of suns away. When you look at certain crop-circle collections together they seem to be trying to direct you into a line of thought. Such as the Avebury Trusloe, UK, 2003 series. It tells of either planets or solar systems revolving around a more remote system, with a negative space in-between the systems which cannot be penetrated. The Uffington UK one follows along the same line, but tells of a symmetric set of planets nine long. Some cc's are geometric in shape only, but others might be, I would have to actually see them in a sequence, might in a time sequence be trying to tell us where to look for signs of life. The Adams Grave cc looks to me to be a protectorate sign. And the Hackpen Hill one seems to be some type of federation sign, I don't know. I am grasping now.

I have been thinking for a while that they mean something that we are not setting together properly. Meaning, if grouped by locale, do they follow a sequence? If timed, do they follow events happening in the cosmos? I know, or at least figure, some of the structures are designed to show intelligence, but others seem to tell us a story. Then there are the ones that are totally unique. I wonder if these are not trying to give us a glimpse of what is out there waiting for us.

These are what I have put into this. In the Adam's Grave cc there are huge bird-like creatures, heads of states???, followed by 12 planets and another, head of state???, with 8 planets and another head of state???, and 8 planets for a total of (32). In Hackpen, again 32 planets, with 3 more under their influence and either 2 or 3 outside their influence, all controlled by a center. Why 32 in both cases unless there is a reason? Did they come from the same place, no.

I think that this is a simple simple explanation, but symbolization has been used by us ever since we have been around, and if they, assuming they are E.T.'s, are evolved past the need for speech, what else do they have to work with. But then we start going way into the what if's. I would like to see some one take the pictures and group them into three groups. 1. True geometric indication of intelligence 2. Planet question / possible time or positional sequence 3. Other. Maybe a fourth category is in order, a BS category, which I am not able to determine because I can not see the photos too well.

But I do think that there are meanings. I am not sure that the whole of it is to promote harmony, but it may be to show that that is their primary objective. I do not believe it is a flight of fancy. No pun intended. Anyway, I will keep watching and looking for photos, and a way to determine a selection because "I" cannot see the differences, with the resolution my computer has.

When a cc is a hoax, it puts a monkey wrench into the whole of it. You kind of wish the human race would do the grow up thing. I still would like to see them personally and do some kind of look-see on my own, of course everyone has their own story or they would not believe. If you know of a sight that seperates the fact pictures from the hoaxes, please let me know. I will continue to look at sites for good/hoax, but what a mess. There should be a few definitive messures, but then again, as an analogy, you will always have the one or two who will be talking to Sir Albert Einstein and still say he is dead.

As far as my statement, "..solar systems revolving around a more remote system with a negative space in-between the systems which cannot be penetrated", a lot of scientists tend to believe that what is still pushing the universe apart is that there is an"opposite matter" from space that is operating between the galaxies, and they are not sure we can exist in these spaces. The reason I said something about showing intelligence, in one of the web sites I visited there was an obscure reference to a book coming out and all three of the intricate optical illusions were on the ground the following year. It seems that they were trying to show us that they were seeing what was going on, and responding to it in a kind of way we could understand.

I have visited several sites, and plan on visiting more. You were just one I felt I needed to contact, and which I would like to keep in touch with during my own investigation, which has just started in earnest. I think I will have to start making a list of thoughts as I go to each website.

Allen Doverspike - 10.03.04
E-mail: ADOVERSP@alldata.net14. Korncirklers musik, sprog og digt

At påstå jeg er ekspert kan jeg ikke, men jeg føler en stor tiltrækning og samtidig inspiration ved at se og høre om korncirklerne. Jeg var på messe i Norge her i weekenden og hørte foredrag om korncirkler og siden jeg er kommet tilbage til Danmark har jeg kigget på en masse forskellige hjemmesider om korncirkler og kan pludselig forstå nogle af de mange følelser og indtryk jeg oplevede inde i mig.

Fx fik jeg lyst til at "synge" kornciklernes symboler. Jeg blev følelsesmæssigt rørt af at se nogle af cirklerne. Jeg følte jeg kunne tyde lidt af sproget i cirklerne. Jeg følte lyst til at digte til korncirklerne og følte jeg havde noget at bidrage med jeg viste bare ikke helt hvor jeg skulle henvende mig da jeg stod i Norge da jeg kun var på weekend-visit.

Daniel Elbom - 18.11.03
E-mail: danielelbom@hotmail.com13. Ufo-væsner, korncirklers årsag og Sydengland

Jeg tror, at ufo-væsner laver korncirklerne, fordi vi mennesker er så fysisk anlagt, at vi vil have håndgribelige beviser på, at disse væsner virkelig eksistere. Vi kan nemlig have svært ved at forstå eller acceptere ting, som vi kun får erfaringer med igennem åndelig og telepatisk vej. Det skyldes måske, at mennesket bedst oplever og forstår deres verden igennem kroppen, rent fysiologisk og intellektuelt.

Desuden kan korncirklernes mønstre og symbolikker jo forstås af mennesker over hele verden, selv om de har forskellige kulturer og sprog, og korncirkler er således også noget vi venskabeligt kan diskutere over landegrænser uanset forskelle i vores religiøse trosretninger og hudfarver. Pointen er jo, at korncirklerne er der. Det kan vi alle se, høj som lav, med det blotte øje. Således kan én af korncirklernes formål være at samle folk, helt jordnært, enkelt og næstekærligt.

Korncirkler og deres symboler kan jo ses af mange mennesker på én gang, der på denne måde, samtidig, kan opfatte og forstå de samme signaler, som bliver sendt til os fra de fremmede væsner.

Personligt tror jeg ikke, at verden er klar til disse fremmede væsners ankomst endnu, altså hvis de kom i hobetalog og viste sig for os... selv om det bestemt kunne være spændende at være i kontakt med dem fysisk og udveksle tanker og ideer samt erfaringer, men hvem ved, måske tager jeg fejl. Jeg tror dog, at de følger os, både igennem ”forsøgspersoner”, som de har udvalgt sig, samt telepatisk kontakt med visse ”følsomme” mennesker, der kan mærke og registrere de svingninger eller frekvenser væsnerne telepatere på.

Hvis jeg kommer med til Sydengland er det mest for at mærke disse energier rent fysisk, at prøve at stå direkte i disse mønstre og symboler, se skønheden og symetrien i dem, mærke harmonien, møde spændende mennesker, der måske har åndlige evner, ja og møde mennesker fra andre lande med samme interesseområde, som jeg, samt se det syd-engelske smukke dukkehus-landskab, som jeg kun har set én dag, hvor jeg var i Sydengland, og det vil jeg gerne gense.

Endvidere har jeg stor fascination af klostre, borge og slotte, og vil også gerne se nogle af de mere "hellige" steder rent fysisk, fornemme tidens vingesus og høre historien kalde fra fortidens aner m.m.

Ja, jeg vil da ha' det hele med.

Alina Andersen - 30.1.0312. Transformation, increasing frequencies,
and astrological relations

I cannot escape the conclusion that the foundational purpose behind the crop circles is healing and/or transformation. While the message aspect can't be ignored, the circle makers have shown that they can create any sort of shape and could easily give us some sort of a key to decode the messages.

Also, they began creating circles when no one was really looking, leaving the opening part of their message, if such it is, unread. It seems the increasing complexity of the circles is following something of an alchemical transformation of increasing frequency (translating here to increased complexity).

About "increasing frequency in alchemy", the purpose of alchemy is to raise vibrations (to put it in a New Age sort of language) or to raise frequency. I think the idea can be thought of like this: everything we see is energy at a specific frequency. Frequencies can be raised to create new forms, such as the raising of the frequency of atoms to create different matter. I'm no alchemist, so what I'm saying is a matter of conjecture, but I've an idea that what we know of as alchemy is a leftover of an older science that used geometric analysis (which came down to us as Sacred Geometry) to manipulate the universe.

I think other remnants of this science are to be found in the various configurations and architecture of sacred spaces and temples, which all use sacred geometry (and various resonant frequencies like the F# that the King's Chamber of the Great Pyramid is tuned to) to alter consciousness. My thought is that the crop circles are being used in a way similar to those sacred spaces, to alter the planetary consiousness. It's just a thought.

About astrology, I think that the planets have no (intrinsic) effect on us, but they are moved in their orbits by the harmonics of the solar system. If you look at the relationship of the planet sizes and orbits, etc. you find that everything is in a sort of spacial harmony based on sacred geometry. Astrology is only a study of the positions of planets as markers for how that harmony is playing out at any given place at any time. I've wondered if crop circles have also been in harmony with all of that based on their placement in space and time. It would be an interesting study.

Allen Branson - 10.10.02
E-mail: me@allenbranson.com
Open Edge Media: http://www.cropcirclesthemovie.com.11. The messages' form

I have this theory about many crop circles:

1. Have a message just as a telegram should.
2. Are designed for long-range communication: a). Due to its design (see below) and due to the type of energy that can be used to create/send them.
3. Are circular to have "redundancy": If some part of the design is lost, the rest of it may tell about the lost part. We use repeating and regenerating techniques for redundancy purposes, they use symmetry. In fact, our use of "1" and "0" is some kind of redundancy itself...
4. Are read from center to the edge: In my best thought, they sometimes have solid circles to fill the space not used for messsaging purposes.

Luis Villegas - 1.10.02
Mexico City
E-mail: luisrvh@yahoo.com10. Astrological relations

Your site is great! My first exploration into crop circles. To your knowledge, has anybody noticed any possible astrological "alignments" associated with crop circles similar to the way the Pyramids in Giza "align" to Orion? Randomly, I'm visiting Angkor Wat(in Cambodia)in a few weeks (coincidentally on the winter equinox). Supposedly, Angkor Wat (aligns w/ constellation Draco) is an encrypted representation of the universe. Some folks suggest that the whole place is one giant resonance generator (something with the magnetic properties in the stones of its construction) like the pyramids in Giza or Stone Henge. Or even naturally occurring energy places like Mt. Haleakala in Maui or Sedona, Arizona, in the USA. It would be cool it they were all related in some way. Maybe we'll all find out in 2012?

Tiffany Gibson - 2.12.01
P.O. Box 58
Charlottesville, VA 22947
USA
E-mail: tiffany@cstone.net9. Verdens sensationer!

Efter at have studeret de overvældende formationer her:

http://cropcirclesdatabase.com/20010812UKwa
http://cropcircles.lucypringle.co.uk/photos/2001/uk2001df.shtml
http://cropcircles.lucypringle.co.uk/photos/2001/uk2001dn.shtml#pic3
http://cropcircles.lucypringle.co.uk/photos/2001/uk2001dm.shtml

Ja, det skal jeg lige love for. Aldrig har jeg - eller verden i øvrigt for den sags skyld - set noget lignende. Nu er grænsen ikke alene nået - den er overskredet! Jeg ville gerne se de fidusmagere, der kan lave disse mønstre. Først kom den store Milk Hill 2 formation, som jo i sig selv er overvældende, og så forventede de fleste nok ikke flere store sensationer i år. De måtte nok vente til næste år. Men minsandten. Om ikke verdens hidtil største sensationer dukker lige før høst. Aldrig har verden set noget lignende. Dels et billede af en person - aldrig set før. Og så et svar der ikke kan være andet end en kopi af signalet afsendt fra Arecibo den 16. november 1974. Jeg synes, at nu må videnskaben altså tage sig sammen og give sig til at undersøge dette fænomen nærmere. Tænk hvis det er et svar fra rummet - fra andre intelligensvæsener. Vi mennesker sendte jo et signal af sted - hvorfor skulle vi ikke kunne få et svar på dét? Det er det, jeg tror vi har fået. Det er vist så klart et signal, at det ikke kan siges tydeligere. Eller kan det? Og lad slutte med et uddrag af den engelske field rapport:

Maybe the twenty-year learning curve is coming to an end and now the communications are about to get massively more overt? Maybe this formation and its attendant face-glyph are the start of a series of direct and open contact, who knows?

Jeg glæder mig allerede til næste sommer!

Niels K. Hansen, Valby - 4.9.01
E-mail: nkh@ofir.dk8. Radiosignaler og rummet

Udeblivelsen af svar på jordiske radiosignaler kan egentlig ikke overraske mig. Man kunne jo modsætningsvis spørge, hvorfor de af os modtagne signaler (in casu kornkredsene) da ikke er blevet besvarede med lignende signaler sendt fra os til en evt. anden planet - hvis det hele nødvendigvis skal være materielt manifesteret (radiosignaler kan vel i denne forbindelse også anses for materielt manifesterede eller i hvert fald manifesterbare).

I nogle øjeblikke kunne man selvfølgelig ønske sig, at der skulle kunne opnås bevis for en sådan korrespondance tværs gennem rummet. Men dels ville et sådant bevis, uanset dets lødighed, for det første vistnok blive nedgjort af de fleste mennesker, for hver det ville nærme sig en total psykisk katastrofe af endnu større omfang end atombomben, og dels anser jeg kravet om et sådant bevis for overordentlig snæversynet - eller måske retter fuldt så udfordrende, som hvis mennesker for 100-200 år siden skulle have haft kapacitet til at acceptere muligheden af elektrisk gadebelysing, en lommeregner med indbyggede logaritmiske og trigonometriske funktioner, TV, moderne EDB-teknik og rumsonder m.v...

Rent bortset fra den for mange mennesker næsten umulige accept af, at "åndelig" virksomhed kan sætte sig spor også i materien, og det endskønt begreber som opdragelse, mellemmenneskelig kærlighed og had, telepati osv. har været kendt i årtusinder.

Personlig forekomer det mig, at vi i alt for høj grad lader os styre af begreberne tid og rum - hvor vi skulle erkende muligheden af alle steds nærvær og tidløshed. Jeg er åben for muligheden af, at kornkredsene kan være "spor" af begivenheder i fjerde dimension - forbigående afsat i vor tre-dimensionale...."

Kristian Elmquist (uddrag af brev)7. Baggrunden for korncirkler

Det er en kendt sag, at poltergeistfænomener er kaos, skabt af et fysisk menneskes frustrationer, som er selvdestruktive energier. På den ene side udmønter de sig som kaos, på den anden side som ekstrem orden - i form af systematik og geometriske former.

Korncirklernes motiver er fysiske udtryk for selvdestruktive følelsessvingninger og manipulationer, som mennesker også kan se som psykiske billeder. Sådanne billeder har Ellen set igennem mange år. Sidste år så hun den lysende hvide kugle, som en engelsk korncirkelforsker og flere andre ifølge Dags Dato og Nyhederne den 20. august har observeret i år.

For nogle år siden så Ellen en tornado lægge kornet ned i mønstre ? og når tornadoen stod stille, var den en kæphest. Senere så man tornadoer i England.

I år har Ellen set et psykisk billede af kornmønsteret ved Frisenborg. En osteklokke, fyldt af hvide skærende følelser kom ned og lagde alle de inderste syv cirkler ned på én gang. Derefter kom en laserkugle i alle regnbuens farver og lagde den yderste brede cirkel af korn ned. På denne måde blev der i alt skabt otte cirkler.

Dette er et billede på, hvordan danskerne gemmer hovedet i en osteklokke og er blinde og døve overfor alt andet, end det, man selv bestemmer sig for at høre på. Man har en kæphest og et princip om, at det er samfundet og autoriteterne, der har ansvaret for ens liv og hverdag.

Denne følelsesmæssige ubalance er voldsomme kræfter og onde cirkler, som kommer til fysisk udtryk i kornmønstrene.

Med andre ord er de ægte korncirkler lavet af menneskers kollektive, selvdestruktive følelsesmønstre, som også kommer til udtryk i menneskehedens sygdomme, følelsesmæssige frustrationer og fysiske og psykiske forurening.

Kornets bøjninger er radioaktive og cellerne har ændret struktur fra sekskanter til firkanter.

Går man en tur i en korncirkel, kan man opleve at få en svedetur, hovedpine, kvalme eller anden form for utilpashed på grund af de selvdestruktive følelser.

Vi arbejder dagligt i "Skolen for selvhelbredelse" med at dele nøgler ud til en bedre forståelse af, hvad man forsøger at skjule for sig selv og andre. Ved at sætte ord på bliver det muligt for den enkelte at forholde sig bevidst til situationen, slappe af og dermed slippe sine vanemønstre og sygdomssymptomer.

Ellen Sander Jacobsen, Lise Lund og Birthe Sonne Kristensen - 21.8.01
E-mail: eventyrhuset@mail.tele.dk6. Korncirkler er tegn på høsttid!

Frijsenborg gods anmelder nu nedtrampede korncirkler, på en af deres marker som hærværk, til politiet. Men meget tyder på, at det er de højere magter, godset skal henvende sig til. Politiet finder næppe synderen, fordi man i årevis har ledt efter tilsvarende syndere andre steder i verden uden resultat.

Flere har prøvet, men ikke kommet så godt fra at udføre de sindrige og meget dekorative geometriske figurer, der med mellemrum dukker op, når lyset bryder frem. Fordi de bliver konstrueret i ly af mørket. Den seneste korncirkel måler ikke mindre end 101 m i diameter. Det ligner drengestreger, men er det ikke. Det må altså være noget andet: et signal til os -måske fra en anden verden, men hvilken og hvilket signal?

Flere aviser vil præmiere den, der kan afsløre fænomenet. Det kan de også roligt gøre. Fordi den rigtige forklaring tilsyneladende ikke kan dokumenteres, kun formodes. Det er jo hverken dværge med påsatte krydsfinerplader på skoene og heller ikke skiløbere, der har fået kuller i varmen, men engle kan det da godt være: Guds sendebud! Og hvorfor mon? Fordi Moder Jord vånder sig. Naturen er i uorden. Alt sammen bibelske tegn på veernes begyndelse til verdensgenfødelsen med "krige, hungersnød og jordskælv her og der". Nationernes fælles had, som skal gøre det af med Israel og samtidig give BigBrother, Antikrist en platform i EU, er på vej.

Ingen tænker på Jesus som en historisk person, der skal komme som et lyn, som en tyv om natten, som Israels og Jødernes Konge, Verdens frelser, hvad han var og stadig er. Mennesker, der ikke tror det, tror ham, kan heller ikke tyde tidens tegn.

Intet, som netop høsten, har Jesus brugt til at forklare endetidens begivenheder med. "Høsten er stor, men arbejderne er få." "Bed Høstens Herre om at sende arbejdere ud til sin høst." "Høsten er verdens ende og høstfolkene er engle...(og de skal samle og fjerne fra hans rige alle, der frister andre til fald, og dem, som øver lovløshed; og de skal kaste dem i ildovnen; dér skal være gråd og tænderskæren)".

De smukke symboler, vi har set i talrige kornmarker, kan være en hilsen fra oven: "Se, jeg kommer snart, og jeg har min løn med mig for at gengælde enhver, efter som hans gerning er."

En iagttagelse, der er gjort, i forbindelse med korncirklernes geografi er, at placeringen ofte ses nær historiske, ceremonielle centre, stencirkler, gravhøje, gamle kirker o.s.v. altså steder, hvor mennesker i historisk tid har søgt en Gud at frygte for, ære og tilbede.

De kristnes gudsbegreb er ikke meget forskelligt fra tidligere tiders. Fordi Menneskesønnen, Jesus er, hvad han selv siger han er: "Før Abraham er jeg!" Faderen, Sønnen og Helligånden er én Gud. Sønnen, Jesus har som udsending forklaret Gud for os, kan man sige. Den ukendte Gud, nogle Athenere tilbad, og Paulus fandt et alter for, er altså ikke fjern fra noget menneske.

Den rigtige forklaring på korncirklerne, vil jeg hermed gøre krav på. Den bevises af de skønne figurer, vi må påvirkes ved synet af. Ikke så sært. For hvem taler vi om? Vi taler om Jesus. Og Jesus taler bestandig til os på så mange måder i korset, kirken og hvorfor ikke også i kunsten på kornmarkerne? Han sagde om sig selv: "Jeg er Davids rodskud og ætling, Jeg er den Strålende Morgenstjerne".

Den "Strålende Morgenstjerne" er set symbolsk på mange marker, "når lyset bryder frem". I virkeligheden blev den første gang også set over en mark, over en stald i Betlehem. Den blev også set i Østen og ledte De Vise Mænd...ligesom den også ses som virkning...når lyset bryder frem og fortrænger mørket i vore hjerter.

Hvis jeg kan overbevise den undrende skare af skeptikere til "korncirkler uberørt af menneskehånd", vil jeg gøre det med disse guddommelige Jesu-ord: "Luk jeres øjne op, se ud over markerne, de er hvide til høst."

Det er korncirklerne forklaring på!

NB. Hvis det forholder sig, som jeg tror, får Frijsenborg Gods altså ingen økonomisk erstatning for tabet ved "hærværket". "Synderen" er nemlig ikke synder i almindelig forstand. Så hvis min fortolkning af korncirklerne er bedre end de flestes, vil jeg være den første til at foreslå oprettet en "Støtteforening for Korncirkelramte Landmænd".

Den tanke skal der nok være andre, der vil støtte...til gengæld for en Strålende Morgenstjerne i deres hjerter.

Knud Held-Hansen - 3.8.01
E-mail: held@gvdnet.dk5. Korncirkler som et Praj fra Guderne, eller et Sygdomstegn ?

Vi bringes til at tro, at Jesus måtte ty til mirakler, for at overbevise de skeptiske jøder. Men det er en misforståelse. Den tids mennesker forstod udmærket at forvandlingen af vand til vin betød, at jordiske intelligens bliver til ånd. Akademiske og teologisk dummernikkers har åbenbaret deres eget åndelige fallitbo for de troende i århundrede. Og man må erkende, at de troende tror på dette grundlag. Dette er rigtig Kristen mystik. Hele kirkens historie er en lang rekord om de teologiske døgndrønnerters indædt kamp imod enhver med spirituel indsigt, og rigtig mange af dem blev brændt. Og til trods for dette florerer Kristus Ånden! Man fristes til at tro, at dumhedens time ikke bare er hellig, men evig. Kristus Ånden har været et trygt levebrød for de, der færdes bag de fromme masker og som var trænede i latin og løgn.

Personligt tror jeg at korncirklerne er implementerede i jordisk regie. Altså, skabt af menneskene. Ikke af Molboer som vader omkring og tramper kornet ned for at komme i avisen, men af apparater i satelitter eller i højtflyvende aircraft. Det er nok en slags computerstyrede laser stråler, der anvendes. Man skal se det som et spin-off af militær forskning, hvor man forsker i, at helt eller delvist, ødelægger afgrøder, måske som led i pression og terror-indvirkning. Sandsynligvis har man brugt teknikken i Sydamerika i forbindelse med kokain marker, men har ikke villet afsløre teknikken. Men dermed mener jeg ikke, at det nødvendigvis er militær instanser der forestår de mange forekomster af korncirkler. Mange private har nok kunnet erhverve sig teknologien i en civil udgave. Og måske der i uofficielt regie er bureauer hvor man kan bestille korncirkler. Der foregår jo meget mere i uofficielt regie end folk snakker åbent om.

I vor materialistiske og egoistiske tid, er der et brølende behov for plausible trosartikler. Noget som man ikke bare kan købe nede omkring hjørnet, eller bestille On-line. Helst en mystik, som kan forløse menneskene fra deres djævelske skæbne som frelst socialpolitiske enheder og forbrugere i formyndernes dynamiske paradis. For selv om det forjagede moderne menneske ikke erkender det, så er han/hun jo et åndeligt væsen, som ved sin bevidsthed er en del af den Store Ånd, eller Bevidsthedsoceanet, for at bruge R. Waldo Emmerson's smukke formulering.

Det egoistiske moderne to-benede svin tror, at bevidsthed er en privat ejendomsret, men det er løgn. Det er derfor det moderne menneske er et svin - fordi det tilsviner den Ånd med løgne og perfid adfærd, hvori den menneskelige evolution foregår, ja, det miljø som alle har deres eksistens i, uden dog at de fleste selv ved det. Der synes ligefrem konkurence om at fremme de djævelske kræfter, i modsætning til de gode kræfter. Endvidere, så er materialismen en meget håndgribelig og bekvem fællesnævner. Man står jo sammen med ALLE de andre. Det er så trygt. Det er objektivt og det er til at ta' og føle på. Men det moderne menneske er egentlig som passagererne på Atlantis, der slet ikke kan synke - det har eksperterne selv sagt. Desværre så har kaptejnen nu indrømmet at skibet synker. Men så stiller passagerne sig op på dækket og tager hinanden i hånden og synger Internationalen, og stoler blindt på at nu kan skibet aldrig synke.

Men selv om korncirklerne er skabt af mennesker med avanceret teknologisk grej, så er de endda et udtryk for at magter der hævder sig i tiden. Det er jo magter der har noget på hjertet, og siger det lige ud, så at sige. Om det er de højere magter, Mestrene, der med djævelske teknologi snakker direkte til os eller om det er jordiske djævle, der leger med os, så er der da et budskab deri. Det guddommelige og det djævelske er jo snirklet sammen, og det er kun den, der er lidt afklaret og forstår sig selv som et spirituelt væsen, der har muligheden for at gennemskue hvad er hvad. Det er jo nærmest som kvaliteterne og se på priserne, og det er i sig selv både en djævelsk og en guddommelig øvelse..

Det er ikke SANDSYNLIGT, at de højere magter, Mestrene, griber ind så håndgribeligt og direkte, som korncirklerne synes udtryk for. Derimod kan de virke gennem mennesker, og motivere disse eller endda blot bruge disses frivole drifter. Når Mestrene ikke vil gribe ind direkte er det fordi, det ville gribe ind i karma, dvs. ophæve årsag og effekt således at menneskene ikke vil høste som de sår. Er tilstandene så kritiske, at De vil gøre dette? Det var jo dette som Jesus Kristus gjorde, og for at det ikke skulle være løgn, så spændte de ham ud på et kors, som symbol på menneskets skæbne mellem moder jord og den spirituelle virklighed. Og selv om ikke så mange kan "se" det, så har Kristus Ånden virket og ER på jorden, og især i den vestlige kultur. Men med dette mener jeg ikke at "synderne" entydigt kan gøre sig beregninger om forladelse. Det er overbudspolitik så det basker, og baseret på en ekstensiv, demagogisk fortolkning med parlamentarisk tilsnit. Men også i Orienten er der mange vise, der erkender denne spirituelle virklighed (Kristus Ånden) åbent, uden dog at de knæler ved et kors. De kan jo se, at dette at være inkarneret på jorden er et knæfald, og for dem er kommentarer lidt overflødig. Kristus Ånden har befordret både forståelse og masser af debat, og en hel del åndeligt kæft trit og retning. Kirke bøllerne kunne i det 4. århundrede afskaffede reinkarnation med et pennestrøg. Men det har ingen indflydelse på reinkarnation. Men Mestrene vil ikke manipulere med årsag og effekt (karma), med mindre det er forudsagt (står skrevet i Ånden). Jeg mener ikke at de djævelske kræfter har akkumuleret så megen kraft endnu, at Mestrene vil gribe ind indirekte. Eller sagt på anden måde - det står ikke så sløjt til i helvede endnu, at Guderne vil gribe ind med forløsende tiltag. De åndelige Mestre fungere jo ikke på frelser-markedet, i konkurence med den verdslige institutions Vor Herre og dennes overbudspolitik. Når der er mange der tror at indgriben er lige omkring hjørnet, så er det fordi de er motiverede udfra social-politiske motiver. På det sociale og det internationaliserede politiske plan foregår der jo udpræget djævelske tiltag. Menneskene bliver regimenterede som nyttige idioter i fremmede kræfters tjeneste, uden at de klart selv ved det. Deres ledere er hemmeligt indviede i djævelske idiologier til at befordre underfundige særinteresser. Efter en tid begynder folk jo at ane noget i den retning, men kan ikke gennemskue det. Og så begynder de at drømme om "forløseren", eller "den stærke mand".

Et meget uheldigt eksempel var ham den østrigske korporal, hr. Hitler. Men en reel forståelse af hr. Hitler's virke har man ikke uden en forståelse af Zionismen's djævelske spil bagved de officielle kulisser og brugen af indviede håndlangere. Det er jo ikke Israel i Ånden, der har implementeret Israel på jorden - det er Zionistiske gangsters. Og de der har lidt mest er uskyldige Palestinensere. De Kristne sentimentalske horder, Vesten, der støttede Israel-ideen blindt, har intet lidt eller tabt.

Uden spirituel træning, uden en dynamisk udveksling mellem præst og individ, uden at de har lært sig selv at kende, forstår folk jo ikke deres eget dårskab og selvbedrag, og i hvilket omfang deres slik-demokratiske ledere lefler for dårskabet og idiologiske forfængeligheder. Udadtil virker den social-politiske maskine upåklageligt. Men køerne til hjertetransplantationer er lidt lange. Alle beklaget det. Og kultur-branchen er nedslidt og udarter sig mere og mere brølende vulgært. Det er da bare kedeligt. Det er egentlig kun på det åndelige plan, der er problemer - det er en forloren ødemark. Men hvis man bare lader som ingen ting så går det nok.

Med lidt indsigt i industri-jordbrug og den måde hvorpå dette perverterer den naturlige mikroflora i jorden, så er det nærliggende at mistænke, at korncirklerne er et symptom af den syge muld. Men hvis der er økologiske marker, der har været dyrket økologisk i en længere årrække, og der endda forekommer korncirkler på dem, så er denne teori udelukket. Der er ikke noget i forskningen, der tyder på eller entydigt påviser, at der forekommer korncirkler på økologiske marker. Der er dog billeder af marker med korncirkler, som er uden traktorspor!

I den forskning, der er foregået indtil nu, er der ofte noteret tidspunkter da korncirklerne blev lavet, men der er ikke undersøgt om der passerede satelitter netop på dette tidspunkt, eller om der var højtgående fly over stedet.

Jeg har selvfølgelig ikke noget imod det dersom Mestrene nu griber direkte ind i menneskeskæbnen med "tegn", men jeg synes at det er ufortjent. Og det virker lidt, som formynderisk sødsuppe for de åndeligt fattige, som jo alligevel helst vil spise i et supermarked. (Ka' i godt "se" min skepsis?)

Det er jo ikke spirituel virklighed, at folk høster hvad guderne har sået, dette er Kristen overbudspolitik. Det ville jo svare til at folk lærer at svømme ved at sidde i en magelig lænestol og ser svømning på TV.

Der er intet under at filosoffen Hegel mente, at de bedste Kristne er hundene. Dertil skal siges, at hans borddame, en kendt, feteret sangerinde, troede at Hegel var en kedelig starut.

Kaj Krinsmøe4. Borum korncirkel

Efter at have læst jeres hjemmeside har jeg et par kommentarer.

Sikke dog et stort stykke arbejde der er blevet lavet siden i sommers. Når jeg tænker tilbage på alt den ståhej der var i sommers og alle de nye mennesker jeg lærte at kende får jeg helt kriller i maven. Jeg er dybt imponeret over alt det arbejde jeg og andre fik sat igang. Men endnu mere når jeg nu læser denne hjemmeside og kan se det store arbejde der er gjort for at viderebringe viden omkring korncirkler. Flot flot flot. Jeg kan ikke lade være med at føle et dybt tilhørelsesforhold til Borum-korncirklen og hver gang den bliver nævnt her og andre steder bliver dette stærkere. Jeg føler nok at det er "min" korncirkel som I på så flot en måde får fremstillet her på siderne. Sommeren 2000 har en helt speciel plads i mit hjerte. Jeg får stadig opringninger og besøg af folk der vil vide noget om korncirklen og området omkring os og hvis de har noget spændende at fortælle skal jeg nok berette det videre til jer.

Til slut vil jeg ønske alle en god korncirkel-jagt her til sommer og hvis der sker mere her i Borum skal jeg nok lade høre fra mig.

Cirkelhilsen - 30.4.01
Heidi Laursen
Borum Østergård
E-mail: heidi.laursen@mobilixnet.dk3. High aircraft or satellites

I think it might be laser, or radiation, that is computer-directed from either high moving air craft or from satellites, in much the same manner as CRTs draw pictures on the display. Such devices are sure to have been evolved in connection with military research. In fact, it is rather sure that in the radiation labs they have evolved technologies that are not public knowledge (yet). They have laser guns that can cut up populations from aircraft and even light tanks etc. When they emboss fields with these techniques it's just exercises in peace time. In wartime they would destroy the crops utterly. The swirling affects that are evident in many circles may have to do with vortices that are generated by these radiations. Has anyone checked if the appearance of crop-circles occur when satellites pass overhead, or when aircraft pass overhead at high altitudes?

Kaj Krinsmøe - 24.10.002. Industrijordbrug

Jeg tror at korncirklerne er et sygdomstegn. Dér hvor der er sygdom i en organisme, dér aftegner sygdomskimen sig med kraftige mønstre, medens det syge er ret udefinérbart.

Industrijordbruget (der begynder ved brugen af kunstgødning) medfører, at den naturlige mikroflora i jorden bliver ødelagt. Dette er beviseligt. Konsekvensern er, at afgrødernes naturlige immunforsvar svækkes. Det er derfor disse svækkede afgrøder skal sprøjtes med gift, for at beskytte dem imod svampe og insekter.

De økologiske og især de bio-dynamiske landmænd opbygger naturlig mikroflora (muld) ved deres organiske gødskningsmetoder. Deres afgrøder skal ikke beskyttes med gift.

Industrijordbrugerne bruger deres marker som om de var maskiner. De økologiske landmænd fodrer deres marker som om de er organismer, og det er jo netop det de er.

I bio-dynamisk regi har man mange års erfaringer med at "måle" bio-niveauet i jordprøver, og teste afgrøders indehold af vitaminer, mineraler og proteinkvalitet. Proteinkvalitet (antallet af aminosyrer) er jo livsvigtig, men i industrijordbrug tæller man kun kvantiteten.

Dersom korncirklerne forekommer på marker, der har været drevet økologisk så længe at der er kommet rigtig mikroliv i jorden igen, så er min idé helt i skoven. Og selv om du kun har en mundtlig aftale med guderne om korncirklerne til næste sommer og er rejseleder for et hold, så vil jeg gerne med. Jeg gætter på, at korncirklerne forekommer når kornet er ved at modne.

I avisartiklen blev der omtalt en forskel på kornet udenfor korncirklerne og det indenfor. Er der mere eller mindre livskraft i såsæden fra den ene af de to ?

Industrijordbruget er jo præget af megen teknokratisk djævelskab. Et eksempel er stråforkortning. De svækkede afgrøder kan ikke holde sig stående når det regner og blæser. Dette skyldes at kisel, og andre mineraler også, fortrænges af kunstgødningens forceret vækst. Og gensplejsning er jo mere af samme industrielle skuffe. Genspejlsede afgrøder er kun til fordi de bedre kan tåle kunstgødning og giftige sprøjtemidler. Der er ingen ernæringsmæssig forbedring forbundet med gensplejsede afgrøder.

En sjofel industri har møvet sig ind på jordbruget, og i forhold til et sundt økologisk jordbrug er det en parasit, der tilsviner grundvand kriminelt. Tusinder af private brønde har måtte lukkes pga. dette sjofle uhyre, som kan fortsætte sit hærværk fordi der er dubiøse lovgivere nok.

Ejerne af disse mange brønde har ikke fået kompensation, men de er blevet pålagt udgifter for at blive tilsluttet de centrale vandværker, der er styret af de samme slik-demokratiske utøjer, som legalisere giftige jordbrug.

Er der noget om korncirklerne på internettet? For mig at se er det spændende at se om det virkelig er de højere Åndsmagter, der forsøger at gøre indtryk på os, eller om korncirklerne er høsten af det som vitterligt er mønstre, der senere forekommer, før det bliver sået.

Landmændene er jo i den situation at jordbrug er en organisme, ikke en maskine. Investerer man i en lille maskinpark kan maskinerne producere døgnet rundt år efter år og hente investeringen hjem på forholdsvis kort tid. Men samme investering i et jordbrug gi'r ikke det store afkast. Kunstgødning øger produktionen lidt, men det er en meget kortsigtet løsning. Derfor er landmænd altid ude efter ekstra indtægter. På Djursland kan man hos en landmand få lov at klappe grisene for 15 Kr. per klap, og man kan få lov til at muge ud for 100 Kr., og så må man klape grisene så meget man vil.

Lige siden jøderne opfandt Retfærdighedensguden (formodentlig til eget behov) og indførte den apollonske æstetik ved Det Nye Testamente, har vi i Vesten næsten blindt stolet på, at guddomelig omsorg er til, og at i forhold til de kosmiske kræfter, er Gud lige omkring hjørnet.

Det er ret sikkert, at dersom korncirklerne viser sig at være en fupfri fidus, så vil Paven snart velsigne dem.

Kaj Krinsmøe - 17.9.001. Well-done

Well, I am very much impressed by all these activities, and your fantastic homepage.

I think we should work on the spiritual aspect of the phenomenon more than the scientific aspects of it. I am very much certain that there are stimulants and catalysators in the real crop circles for the new era of our evolution.

David - 23.10.00
E-mail: elvagabond@hotmail.comForeningens e-mail: jonah102@gmail.com