Kontakt til hjemmesiden

foto ved Steve Alexander

Jonah Ohayv, hjemmesidens redaktør og foredragsholder
e-mail: jonah102@gmail.com
tlf. 30 22 58 00
Ballen Strandpark 38A, 8305 Samsø

David Mason, Mastermind bag hjemmesiden, Korncirkel foreningen og flere af arbejdsprojekterne

Bjørn Boman, IT rådgiver

Gitte Pedersen, sekretær

Bente Jacobsen, matematisk medhjælp

De usynlige hjælpere

Vi giver her også en stor tak til dem, som hjælper os betydeligt med arbejdsopgaverne omkring korncirklerne.

Indtil nu, er de:

Karlotto Ernst Lundholm, talsmanden for Dansk Korn-Cirkel Gruppe, for formidling af kontakter og information om danske korncirkler fra 1995 til nu, og for megen anden støtte

Kristian Elmquist, superanalytiker af danske korncirkler

Esben Pedersen, for skarpsindig undersøgelse og optegning af fynske korncirkler

DKCGs andre medlemmer for deres opmålinger, fotos og feltrapporter om danske korncirkler igennem tiden

Stine Petersen, for korrekturlæsning på dele af hjemmesiden

Kirsten Nielsen, "Batma'am", for korrekturlæsning og praktisk hjælp

Birgit Enggaard Nielsen, for oversætning fra engelsk til dansk

Jan Dupont, foredragsholder og forsker, for formidling af information og sin entusiasme om emnet

Isaiah, naturvidenskabelig rådgivning og intellektuel sparringspartner

Heidi Laursen, landmand, for sin hjælpsomhed og positive attitude omkring Borum-formationen

Susanne Kjeldmann, for sit gode samarbejde omkring Odense-formationen

"Blueberry", for en teknisk forenkling af hjemmesiden

Ole Bjergkvist, pilot, for flyveturene over cirklerne