Korncirkelaktiviteter og informationsbank

foto ved Steve Alexander

I bl.a. England, Tyskland, Holland, Canada, USA, Belgien og Norge er der landsdækkende netværker af både almindeligt interessede mennesker og seriøse forskere, som samarbejder om at studere, diskutere, besøge, udforske, dokumentere og forsøge at forstå korncirkler. De holder kontakt med hinanden gennem møder og weekendkonferencer, artikler og netsider og ikke mindst gennem den årlige valfart til det lille område i Sydengland, hvor de allerfleste korncirkler dukker op hver sommer. De har desuden etableret hjemmesider og foreninger for de respektive nationers befolkninger.

Du kan være med til at vi gør noget lignende her i Danmark og således støtte, at vi kommer i kontakt med både hinanden og med resten af verden om det smukke, dragende, virkningsfulde fænomen i vores kornmarker.

Indtil nu har du følgende muligheder her:

Netværksopbygning og foreningsarbejde

Hjemmesiden indeholder bl.a.:

a) Ti kategorier af internationalt accepterede beviser for, at i hvert fald en del af korncirklerne er "ægte". Klik her for listen og her for den uddybende tekst. For flere end 100 detaljerede kendetegn på disse korncirklers ægthed klik her.

b) Undersøgelseskriterierne for den praktiske skelnen mellem de ægte korncirkler og de menneskeskabte, og en sammenligning af Borum-korncirklen af d. 3.8.00 og DRs bestilte cirkel af d. 30.8.00. Klik her.

c) Fotos af ca. 60 af vores favorit-korncirkler fra England til og med år 2000, kan ses her.

d) Nogle af vores favoritter fra år 2001 findes her. Og en ekstra håndfuld fra 2002 er her. Nogle af 2003 favoritterne er her. Og 2004 favoritter findes her. Favoritter fra 2005 er her. En del fra 2006 findes her. Dem fra 2007 er her. Favoritter fra 2008 er her. Og 2009 favoritter findes her. Dem fra 2010 er her. Farvoritter fra 2011 er her.

e) For fjorten klassiske eksempler på britiske korncirkler, som af mange af verdens korncirkelforskere anses som ægte, samt begrundelserne i korthed herfor klik her.

f) For 65 close-up fotos med korte forklaringer på detaljer fra de 67 engelske korncirkler, Jonah undersøgte i 2000, 2001, 2002 og 2003, - klik her. Til sammenligning findes 25 close-ups taget i kendte menneskeskabte korncirkler fra 2002 her.

g) Andres luftfotografier af 65 af disse 67 formationer, lånt fra forskellige hjemmesider. Klik her.

h) Fotos, grafiske tegninger, opmålinger og feltrapporter fra samtlige rapporterede danske formationer fra 1993 til 2008. Disse er Dansk Korn-Cirkel Gruppens sider. Klik her.

i) Der er flere dybere lag i korncirkelfænomenet, bl.a. 1: De naturvidenskabelige vinkler, inklusiv de biologiske og kemiske forandringer i planter og jorden (her), 2: De matematiske og geometriske forudsætninger for symbolerne (her), 3: Forbindelser til elektromagnetiske bølger, herunder lyd og måske musik (her), 4: Relationer til oldtidskulturelle og geologiske energicentre og -linier (her), 5: Mulige betydninger af symbolerne (her) og kunstneriske udgaver af motiver (her), 6: De psykiske interaktioner mellem forskere og intelligensen bag de ægte formationer (her) 7: Lyskuglefænomener associerede med korncirkler (her) og 8.: Iscirkler, som beslægtede fænomen (her).

j) Forskellige teorier om skabelsesårsager til ægte korncirkler diskuteres bl.a. her.

k) En liste med flere end 125 avisartikler, mest om de danske formationer fra somrene 2001 og 2000. Klik her.

l) En liste over danske tidsskriftartikler om emnet generelt er her og danske bøger om emnet findes her.

m) Nogle forslag til, hvordan du kunne tilføje nye observationer til den internationale forskning af emnet (også uden selv at rejse hjemmefra), findes her. Nogle danskere, som allerede forsker på egen hånd, fortæller om deres projekter og resultater flere steder på hjemmesiden.

n) Atter andre har studeret menneskeskabte korncirkler eller forsøgt sig med selv at skabe simple formationer i danske marker. De kan fortælle om deres resultater eller oplevelser her.

o) Læserne kan videregive deres oplevelser, teorier, feedback o.l. i gæstebogen her. Læs gæsternes indlæg her.

p) For en udmærket samling af Internet-links med fotos, feltrapporter, og andres artikler om emnet på engelsk og lejlighedsvis tysk, klik her.

q) For de bedste engelsksprogede bøger og information om, hvordan man køber korncirkelpostkort, -kalendere, videoer og bøger fra England, klik her.

r) For tilbagevendende gæster er der en liste over de nyeste tilføjelser til hjemmesiden her.

s) Og for at det ikke skal være løgn, findes der vittigheder om korncirkler her.


foto af Francine Blake

Foreningens kontaktperson:
Jonah Ohayv
e-mail: jonah102@gmail.com
tlf. 86 24 89 29, mobil 30 22 58 00
True Byvej 10, 1.sal
8381 Tilst