Meningsudveksling:

Skabes alle korncirkler
med menneskers teknologi?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hej Jonah

Jeg har været inde og læse jeres fine hjemmeside vedr. cirkler m.m. i kornmarker! Der bliver rejst en del spørgsmål som stort set alle udmunder i "at nogle eller noget" må have udformet dem?

At man betoner spørgsmålet med "noget" gør det hele en smule mere mystisk. Dette kombineret med at du i artiklen "Det fælles forsøg på at besvare de store spørgsmål", skriver at nogle tror det kan forklares med "snor, et målebånd, et brædt, en lille tromle o.l.", medvirker til at tvivler gøres en smule dumme, groft sagt!!

Hvad med at skrive ord som GIS, GPS, avanceret tegneprogrammer, kombineret med den allestedsværende menneskelige ildhu, gør det til en relativ enkel sag at udføre disse korncirkler???

Sagt med andre ord, har man stillet opgaven til en flok unge teknikere, gerne med den ene regel at selve arbejdet på marken max. må andrage 1 time!!!

Eller har man, bare på en enkel mark, overvåget den i døgndrift med f.eks. et varmesøgende kamera, og efterfølgende konstateret at der var sirlige cirkler uden skyggen af et menneske, eller vil man her undskylde sig med at der jo er 1000 vis af marker og ingen ved hvor de næste gang slår til???

Med venlig hilsen
Jesper Hested
jesperhested@hotmail.com


Hej Jesper

1. Din ide om avancerede GIS, GPS, avancerede tegneprogrammer, m.v. er rigtig god, og jeg vil bede dig om at finde ud af, hvad du kan - eller om at kontakte, hvem du kan, f.eks. en flok unge teknikere, der vil undersøge det - og skrive et præcist indlæg ind til mig, så det kan komme på hjemmesiden.

Du kunne enten beskrive så nøjagtigt som mulig, hvordan man vil lave korncirklen i marken om natten med disse redskaber - og/eller du kunne få nogle specifikke korncirkler fra mig, som opgaver, der skulle løses.

Visse praktiske regler må overholdes, eksempelvis ingen betrædning af kornet ved siden af mønstret, da fodspor og nedlægning er tydelig den næste dag; ligeledes ingen huller i jorden til pæle pga. det samme; ingen brug af laserlys som kan ses undenfor marken osv.

2. Din kritik er forstålig, men du har ikke sat dig ordentligt ind i sagen. Problemet er, at de dybere sider af sagen ikke er blevet vist af massemedierne (grundet de ledende mediefolks modstand). Folk er ikke dumme, de er uvidende om emnets mange sider. Studer hjemmesiden noget grundigere. Der er mange flere niveauer involveret (også geometriske) end den fra luften sete geometriske form. Se f.eks. artiklerne under "videnskab" og "matematik", bare til en start.

3. Infra-røde varmesøgende kameraer har været systematisk brugt i flere eksperimenter. I den ene var en gruppe marker interntionalt overvåget fra flere nærliggende bakker i en uge, ingenting skete - dagen efter deres nedmontering, kom cirklen. I et andet tilfælde er resultatet blevet konfiskeret og hemmeligholdt af det britiske militær. I et tredje, fra Tyskland, stillede to hold sig op med deres fotoudstyr på bakker ved en mark, hvor der kom korncirkler hvert år på en bestemt helligdagsnat - ingen cirkel, men da de nåede hjem til Holland, så de på Internet, at cirklen var kommet i marken bagved deres bil og udkigspost.

Venligst
Jonah
jonah105@yahoo.com


Hej Jonah

Tak for din fine og særdeles respektfulde tilbagemelding! Det er jo efterhånden en sjældenhed at man sagligt kan drøfte 2 forskellige synspunkter og tillade sig at være kritisk på en høflig og respektfuld måde.

Men tilbage til dit svar, naturligvis ville jeg gerne stille de nødvendige instrumenter til rådighed og kunne muligvis finde en håndfuld teknikere der med glæde ville indgå i forsøget, men først er der et par synspunkter der skal belyses!

Hvis cirklerne ikke er menneskeskabte, hvilket du må erkende/indrømme I lægger kraftigt op til, og jeg ikke formoder du/I ønsker at blande dyre -og/eller planteriget ind i denne debat, står vi tilbage med tanken om det uvisse eller rettere sagt uidentificerede tænkende væsner!!!

Men det er der jo ikke noget nyt i, det gør man også med statuerne på Påskeøerne, Pyramiderne og en lang række andre fantastiske menneskeskabte bygningsværker!

Desværre kan jeg ikke på nuværende tidspunkt stille op med diverse instrumenter, vi mangler p.t. jo også kornet på markerne, med mindre du gir en billet til de varmere himmelstrøg?

Men kender du en totalstation og et prisme?

Jeg vil meget gerne holde debatten gående, men må erkende at jeg forudsagde dit svar vedr. den manglende overvågning.

mvh
Jesper


Hej Jesper!

Først vil jeg i dette brev adressere din allersidse afsnit:

"Jeg vil meget gerne holde debatten gående, men må erkende at jeg forudsagde dit svar vedr. den manglende overvågning." og

"Eller har man, bare på en enkel mark, overvåget den i døgndrift med f.eks. et varmesøgende kamera, og efterfølgende konstateret at der var sirlige cirkler uden skyggen af et menneske, eller vil man her undskylde sig med at der jo er 1000 vis af marker og ingen ved hvor de næste gang slår til???"

Nu forklarer jeg, det jeg skrev:
"3. Infra-røde varmesøgende kameraer har været systematisk brugt i flere eksperimenter. I den ene var en gruppe marker interntionalt overvåget fra flere nærliggende bakker i en uge, ingenting skete - dagen efter deres nedmontering, kom cirklen. I et andet tilfælde er resultatet blevet konfiscerert og hemmeligholdt af det britiske militær. I et tredje, fra Tyskland, stillede to hold sig op med deres fotoudstyr på bakker ved en mark, hvor der kom korncirkler hvert år på en bestemt helligdagsnat - ingen cirkel, men da de nåede hjem til Holland, så de på Internet, at cirklen var kommet i marken bagved deres bil og udkigspost."

.........................................................

Man ved udmærket, hvilke marker man skal overvåge, og i Tyskland-eksemplet vidste man også hvilken nat, der var tale om. Derfor satte man natkameraer af forskellige slags op ved disse marker. Cirklerne kom, men lige udenfor rækkevidden eller tidsperioden. Bortset fra eksemplet med det britiske militær, hvor der er indicier på, at en cirkel kom og at filmen blev øjeblikkeligt konfiskeret og filmholdlederen (Colin Andrews) blev tvunget til at sværge hemmeligholdelse med trusler om "fare for national sikkerhed".

"Korncirkelenergierne" giver elektriske og magnetiske eftervirkninger, involverer også noget der ligner mikrobølger, bruger intens kortvarig varme og suger vand op fra undergrunden - alt inden for korncirklen, men med proportionalt aftagende virkning eller slet ikke i den omkringliggende mark. Det viser 10 års videnskabelige undersøgelser i USA og Holland.

Pointen er, at der er meget uafhængigt bevismateriale der peger stærkt på, at enten selve "korncirkelenergierne" eller en intelligens der bruger/er bagved disse energier har forskellige slags interaktioner med både en del mennesker, som er dybt involveret i studiet af korncirkler, og med en del tilfældige besøgende i korncirkler. En af disse mange former for interaktioner er, at "energierne"/det bagvedliggende viser en sans for humor. Se det tyske eksempel.

Det er ikke os, men intelligensen, der styrer korncirkelaktiviten; dvs. at i det fænomen er vi eleverne og ikke dirigenterne. Og åbenbart har "intelligensen" indtil nu ikke haft lyst til at blive fotograferet eller direkte afsløre sig selv. Til gengæld, er et af værktøjerne den aktiverer eller bruger - små flyvende mystiske lys-/energikugler, der opfører sig som mini-UFOer i korncirkler og deres marker - blevet videotapet mange gange, hvor labprøver har vist at filmen, kameraet, fremkaldelsen osv. intet har fejlet, og hvor støv osv. er udelukket. Disse kugler må åbenbart meget gerne blive dokumenteret, og deres manøvre viser en interaktiv intelligens (en anden historie).

Venligst
Jonah


Hej Jonah

Tak for dit hurtige svar!

Der er dog fortsat en del lighedspunkter mellem korncirkler og andre storslåede menneskabte bygningsværker, eller for den sags skyld kæmpetegningerne i Sydamerika, der kun kan ses fra luften!

Fællesnævneren for dem alle er at de ønsker at blive set, gerne fra himmelen!

Faraonerne ønskede med al deres magt og visdom at blive "set" af guderne, altså laver man markeringer på jorden, der, efter datidens opfattelse, kunne ses fra himmelen!

Komuniktionen er i alle tilfælde envejs, fra jorden skriger vi til himmelen "så se os dog", indtil vidre uden resultat!

Logisk tænkt, ville intelligens, der har rejst millioner/milliarder af kilometer, ende op med at lave et par cirkler i nogle kornmarker?

Hvad har vi som mennesker gjort for at gøre opmærksom på os selv i universet? Vi har sendt lydbølger ud gennem årtier, sendt ubemandet fartøjer ud med diverse effekter, men kunne man forstille sig at vi f.eks. på månen blot lavede et par cirkler i sandet og så rejste hjem igen?

Hvis der er tale om intelligens, der er på højde med mennesket eller derover, er det en meget uintelligent måde at gøre opmærksom på sig selv, efter min opfattelse.

Hvad kan man gøre for at få afklaret mysteriet om korncirklerne? Det vil jeg vende tilbage til næste gang.

god weekend
Jesper ;-)


Hej Jesper

Man kan ikke gå ud fra, at korncirkler er symboler møntet på kommunikation med mennesker. De kunne være f.eks. 3-D energiindsprøjtninger til jorden eller møntet på alle levende væsner samt uorganiske materialer. Mennesker ser den 2-D eftervirkning (symbolet i marken) og mener straks, at det må være hende (ham) selv det drejer sig om.

Er de primært til kommunikation, behøver senderen ikke komme langsvejs fra - fra en anden dimension eller tid vil være godt nok.

De er ikke bare cirkler, de er geometriske mønstre baseret på avancerede matematiske principper brugt i cellernes opbygning, planter omkring os, galaksens former osv. = "sacred geometry". De ser skønne ud, fordi de gengiver mønstre i vores egen cellestruktur m.m.; vi svinger med dem. Så mønstrene er dybsindige og hinsides sproglige og uddannelsesmæssige filtre, de er ikke simple cirkler.

Vi har gjort universet opmærksom på os selv gennem atombombesprængninger (så begyndte UFOer at dukke op i stor stil); med vores TV/radio osv. signaler; med rumraketer. Vi får nu et tilbud om at være i kontakt med en anden, mere avanceret intelligens.

Vores respons skal være mere intelligent, venlig og sammenhængende end det har været indtil nu, før en evt. kommunikation udefra bliver mere direkte og detaljeret. F.eks. har vores primære respons på UFOer været at prøve at skyde dem ned, samtidig med at man benægter, at de findes.

Ang. korncirkelopgaverne, sig til, de venter dig bare.

Med venlig hilsen
Jonah


Hej Jonah

Jeg har benyttet en del af weekenden til at gå lidt dybere ned i jeres hjemmeside og må erkende at der er mange aspekter i denne sag, som er vanskeligt at belyse ensidigt.

Det ville kræve et grundigt studie.

Men hvorom alting er, så prøv at tage til Ny Guniea, find et stammefolk, der er uopdaget, medbring et par mobiltelefoner der kan sende modtage billeder, giv dem hver en og lad dem tale/se hinanden på afstand. Forklar dem herefter hvordan det virker rent teknisk, og forlad dem så!!!

Hvad gør de når batterierne løbet tør for strøm? Hvordan tror du de vil forstå hvad de har oplevet? Og hvordan tror du deres forklaring på det rent tekniske ville se ud?

Ovennævnte er blot at betragte som en hyperpel for at anskue en komplex problemstilling!

Men med hensyn til om korncirkler, i den form de er beskrevet på jeres hjemmeside, kan udføres af menneskehånd, er jeg overbevist om at det er muligt.

Med en kombination af GIS, GPS en totalstation og et prisme, ville jeg ene mand kunne kortlægge et hvilket som helst punkt eller koordinat, med ned til 5mm præsision, dette gældende x, y og z retning.

Efterfølgende gælder det så om at udføre cirklerne og her kommer et grundigt studie naturligvis ind i billedet, men jeg er sikker på at det ville kunne løses, ikke nemt, men sikkert.

P.T. Jeg vil meget gerne vende tilbage for et mere konkret aftalt og muligt forsøg, det ville dog i yderste konsekvens kunne medføre at du/i kunne stille en kornmark til rådighed, naturligvis under nærmerer aftalte spilleregler.

Med venligst
Jesper


Hej Jesper

Kan du ikke forklar mig, hvordan: "Med en kombination af GIS, GPS en totalstation og et prisme, ville jeg ene mand kunne kortlægge et hvilket som helst punkt eller koordinat, med ned til 5mm præsision, dette gældende x, y og z retning."?

Først må jeg forstå værktøjerne, hvordan de virker, hvad kan de og hvor meget fylder de? Hvordan vil du mærke alle disse (til tider hundredvis) punkter uden huller? Og holde styr på dem med i nogle tilfælde kun laserlys af den slags, man ikke kan se udenfor marken?

............................................................

Din Ny Guinea metafor viser rigtig nok, at vi ikke kan bare svinge med hånden og sige, at vi har svaret på et kompliceret fænomen, bare fordi det er mest behagligt for os, at bilde os ind, at det har vi.

Læs først disse to artikler under videnskab www.korncirkler.dk/videnskab2.html og videnskab3., og skriv så bagefter det samme igen som nedenunder!

"Men med hensyn til om korncirkler, i den form de er beskrevet på jeres hjemmeside, kan udføres af menneskehånd, er jeg overbevist om at det er muligt."

Det du er overbevist om modsiger (uden relevante argumenter) 10 års videnskabelig forskning på materialer fra flere end 300 korncirkler. For ikke at snakke om de skjulte matematiske forhold og geometriske former, samt 3-D detaljer man finder i korncirkler - foruden (!) den omtalte luftbilledform, du er overbevist om, at du kan reproducere i alle dens forgreninger. Der er mere end dette ene aspekt!!

Venligst
Jonah


Hej Jonah

Kort fortalt virker de ved hjælp af "usynlige" lysbølger, og for totalstationens vedkommende fylder den ikke mere end 30 x 30 cm. Stilles på et "fotostativ" og så går du bare i gang med prismet, uden snor, uden pæle og med mulighed for at 100.000 vis af koordinater kan behandles og senerer udskriver/tegnes ned til mindste detalje.

Men nu har jeg givet dig de korrekte tekniske navne, så undersøger du disse instrumenter til bunds, glem ikke GIS!

I mellemtiden læser jeg de vedhæftet links og vender frygteligt tilbage, dog ville jeg påpege:

1. Det er ikke muligt at udføre de nævnte korncirkler da vi taler om håndværk, på højt niveau. Svarende til at en indfødt skulle samle og betjene en PC.

2. Det er muligt at udpege de ønskede koordinater uden brug af snor, pæle og synligt lys.

3. Jeg mener vores debat skal være offentlig, evt. via jeres hjemmeside. Kunne være jonah vs. jesper.

God weekend
Jesper


Hej Jesper

Jeg betragter ikke vores dialog som "Jesper vs Jonah", men som et samarbejde og udveksling af forskellige informationer for at opnå største mulige insigt/sandhed. Det kan godt foregå i en ping-pong brevstil på hjemmesiden, hvis du ønsker det.

Som du foreslår, vil jeg gerne undersøge dine værktøjers muligheder og virkemåder mere. Hvor på Internet finder jeg mere om en totalstation og et prisme, avanceret GIS og GPS (hvad står bogstaverne for?) og avancerede tegneprogrammer?

Jeg forstår ikke: "1. Det er ikke muligt at udføre de nævnte korncirkler da vi taler om håndværk, på højt niveau. Svarende til at en indfødt skulle samle og betjene en PC." Hvem er det muligt for? Kan du eller en af dine kontakter betjene disse instrumenter - og få fingre i dem?

Ang. "2. Det er muligt at udpege de ønskede koordinater uden brug af snor, pæle og synligt lys." - Vil det sige, at flere mennesker kunne ophold sig i marken på forskellige instrumentudpegede steder, og samarbejde ud fra f.eks., at nogle af dem står der som pæle/konstruktionspunkter, medens andre går langs en lys-linie eller lys-bue - eller hvordan kan det oversættes til marken?

Det hjælper ikke bare at "udskrive/tegne ned til mindste detalje" en masse præcise punkter (hvis jeg forstår rigtigt), de skal placeres i marken og man må viderearbejde derfra.

Venlig hilsen
Jonah


E-mail: jonah102@gmail.com