Netværksopbygning

Vi er i gang med at danne et bredt team for at udvide undersøgelsen af dette spændende emne på flere planer, og derved uddybe vores og andres forståelse af det. Det er umuligt for een person, som godt nok arbejder fuldtid med emnet, eller for bestyrelsen alene, at dække alle vore interesser, alle opgaverne og projekterne.

I øjeblikket har vi følgende projekter i gang, vi meget gerne vil have hjælp til:

Foreningens formands e-mail: jonah102@gmail.com
telefonnummer 86 24 89 29