Nogle korncirkler, deres energier og væsnerne bag dem

af Søren Skogstad Nielsen, feb. 2010
e-mail: skogstadnielsen@ddf.dk

Om teknikken

Teknikkerne der er anvendt i dette arbejde er udviklet på Møllegården, se: http://afvikler.dk . De består i at anvende visse åndelige organer, hvis anvendelse først for nyligt er blevet frigivet i almindelighed. På seminariet deltog 5 mennesker, det er disses kommentarer der er gengivet ovenfor. Referatet søger at give et rimeligt dækkende billede af hvad der blev observeret, men en del detaljer er udeladt.

Teknikkerne kan selvfølgeligt læres, efter vor viden kan ca. 25% af den danske befolkning kan lære den. Møllegården giver kurser i teknikkerne, kurset er oplevelsesbaseret. (Skolen på Møllegården, Møllegårdsvej 3, Osted, 4320 Lejre, tlf 46497731 og 31797731, mogens.ehrich@gmail.com).

Formål:

Denne gang undersøgte vi om det er muligt at kontakte inspirationen bag korncirklerne. Nedenfor refererer jeg hvad en gruppe der arbejder med at kontakte og bearbejde finere energier fik ud af at bruge et par timer på at se på billeder af korncirkler.

Ideer:

Måske er det væsener som søger at udtrykke sig, men ikke finder plads i menneskene, og derfor prøver at udtrykke sig igennem andre levende væsener.

Måske er det meddelelser til os.

Referencer:

http://www.korncirkler.dk

http://www.cropcircleconnector.com/interface2005.htm

Spørgsmål:

Vi ville prøve at få følgende spørgsmål besvarede:

1. Er cirklen ægte? - Dvs ikke skabt af en eller flere levende mennesker.

2. Hvilken energiudstråling har cirklen?

3. Kan vi kontakte inspiratoren bag cirklen:

4. Hvad er meningen/hensigten med at lave cirklen?

#1 Ogbourne St. Andrew, nær Marlborough, England, juli 2009.

foto ved Lucy Pringle

Ægthed:

Energi:

Inspiratoren:

Meningen:

#2 http://www.korncirkler.dk/dansk.html
År 2001 nr. 3: Korncirkel i Jylland, Fjaltring ved Lemvig.

Ægthed:

Energi:

Inspiratoren:

Meningen:

#3 http://www.korncirkler.dk/dansk.html
År 2001 nr. 6: Korncirkel i Jylland, Frisenborg gods ved Hammel.

Ægthed:

Energi:

Inspiratoren:

Meningen:

#4 Little London, Yatesbury, England, juni 2009.

foto ved Dai Dobbs

Ægthed:

Energi:

Inspiratoren:

Meningen:

#5 Desværrre ingen reference

Ægthed:

Energi:

Inspiratoren:

Meningen:

#6 Desværre ingen reference

Ægthed:

Energi:

Inspiratoren:

Meningen:

"Sergenten" i #6 blev spurgt om følgende:
Hvornår manifesteres det, at rumvæsener er her på jorden?:

Konklusion

Om den underliggende meddelelsesteknik konkluderede vi: Korncirklens facon er en "tankeform", som derfor har en mening, altid højt vibrerende. Denne mening kunne vi på seminaret nogenlunde opfatte bevidst. Andre, der ser korncirklerne, vil nok opfatte meningen ubevidst. Meningen vil da ligge som et frø i deres erindring og måske blive aktiv, når noget beslægtet viser sig.

Referentens konklusion er, at der er tale om meddelelser på forskellige energiniveauer, nogle er til baggrundsbevidstheden, andre drejer sig om en art jordhealing, og er ikke direkte tilgængelige for os. Tilsyneladende prøver inspiratorerne sig også lidt frem. De bruger også symboler de finder i den menneskelige baggrundsbevidsthed.