Aftryk i græsmark nord for Ålborg
ved Sejlflod Pyramiden

skrevet af Borg Jensen

Pyramiden blev bygget i begyndelsen af 1980 som en miniaturekopi af Cheopspyramiden. Grundarealet var 12 x 12 m. Umiddelbart syd for pyramiden fandtes en indhegnet græsmark ca. 50 x 50 m langs med Toftkærvej. Det knæhøje græs stod uberørt og skulle bruges til græsning af får.

En sommermorgen i 1993-94 opdagede vi, at der var "tegnet" et mønster (symbol), som fyldte det mest af arealet. Symbolet lignede et omvendt bogstav "N". (N'et minder mig om min søn Niels, som bor i Canada.) Sporet var i nord/sydlig retning. Både de to lodrette og parallelle linier og den diagonale linie var ca. 2 m brede. Den diagonale linie var forlænget og alle linier virkede ca. lige lange. De parallelle linier var ca. 25-30 m lange, og afstanden imellem dem var ca. 10-15 m. Det var tydeligt, at sporene var lettere svedet og negene var som udført af et roterende og højredrejende "instrument". Hegnet var tilsyneladende uberørt,og der var ingen tegn på indgang til eller udgang fra symbolet.

Vi telefonerede UFO patruljen i Århus og fortalte om fænomenet. De ankom samme dag og medtog en geigertæller. Den blev aktiveret ude på vejen, men da den blev båret ind over marken, ophørte den med at registrere. Den var nu simpelthen "død". Efter at have undersøgt sporene kørte de hjem. Den næste morgen viste det sig, at alle linierne var blevet ca. en halv meter bredere i løbet af natten. Vi havde en hund, men hverken den eller vi havde hørt en lyd.

Den tredje nat besluttede vi at overnatte i et pyramidetelt, som blev rejst i sporet således, at vi kunne bemærke, hvis der skete noget usædvanligt. Hunden og vi tilbragte natten i teltet vågne. Vi overvågede den klare nattehimmel. Ved ca. 3 tiden så vi en formation af 5-7 "stjerner" passere over os, kommende fra SV. Hunden gøede kraftigt og viste tydeligt tegn på uro.