Beviser for ægte korncirkler

copyright Jonah Ohayv juli 2001

A. Biologi og kemi

1... Forandringer i stråets "knæ", celler, kornkerner
2... Kernenes vækstforskelle
3... Jordens kemi ændres

B. Fysik

4... Elektromagnetiske instrumenter fungerer forkert:
Ur, kamera, kompas, motor, batterier
5... Ændret statisk elektricitetsniveau
6... Flyvende lyskugler

C. Geografi

7... Nær historiske ceremonielle centre:
Stencirkler, gravhøje, gamle kirker osv.
8... Findes langs jordens magnetiske linier (kaldet "ley lines")
9... I vandholdige områder med kridt/kalk i undergrunden
10... Nær teknologiske energicentre:
Kraftværker, stærkstrømsmaster, radarskærme o.l.
11... Terrain: Både velbesøgt, overvåget, landligt og uvejsomt

D. Statistik

12... Tusinder af komplekse mønstre siden 1980
13... I flere og flere lande (70 indtil nu)

E. Matematik (set fra luften)

14... Harmoniske proportioner skaber skønhed
15... Præcise, komplekse og store mønstre -
f. eks. 300 m brede med 200 dele
16... Konstruktionslinier mangler, skjulte geometriske
former og forhold
17... Har de samme talforhold som musiknoder

F. Stråenes placering (set fra jorden)

18... Komplekse stråmønstre findes indeni banerne og
cirkelcentrene, fletninger osv.
19... Flere lag på hinanden af forskellige mønstre

G. Tilblivelsesforhold

20... Med forskellige korn- og grøntsagssorter
21... I mørke og stilhed
22... Samtlige vidner i dagslys siger: "Hele skabelsen
varer under 20 sekunder"

H. Dyr

23... Skabelsesnatten: Husdyr og gårddyr er ekstremt urolige
24... Bagefter: Dyr, fugle og insekter undgår cirklerne

I. Mennesker

25... Fysiske symptomer af mange slags, hormonændringer,
spontan healing
26... Stemningsskifte
27... Kortvarig nedsat retningssans og tælleevne
28... Spirituelle påvirkninger og oplevelser

J. Transdimensionelt

29... Målbar dimensionsforskydning i forhold til:
Lys og rum (fotos), tid (stoppeure)
30... Clairvoyant/telepatisk interaktion med årsagsenergien


e-mail: jonah102@gmail.com