Hjemmesiden her er åben for forskellige menneskers meninger om korncirkler. Her er hjemmeside-redaktørens (Jonah Ohayv's) indledende tanker om emnet:

Det fælles forsøg på at besvare de store spørgsmål

foto af Lucy Pringle

Der er to normale reaktioner, når man for første gang hører om korncirkler. Typisk er folk skeptiske, fordi det eneste de har set billeder af, læst artikler om eller hørt om er simple formationer fra Danmark, som man sagtens kan lave (og nok har lavet) med redskaber som snor, et målebånd, et brædt, en lille tromle o.l. Dvs. at man naturligt nok vurderer ud fra hidtidig erfaring og i bedste fald med sin sunde fornuft.

Reaktionen hos en anden stor gruppe, som oftest har set billeder af mere komplicerede korncirkler (mindst lige så komplekse som den fra Borum år 2000 i Dk.), er, at de sikkert stammer fra UFO'er - som repræsentanter for det ukendte udefra, en tanke vi efterhånden har vænnet os til via medierne. Konklusionen stammer ofte fra en tilsyneladende udelukkelsesmetode (er der ikke mennesker i marken, må det være væsner fra luften), måske kombineret med ønsketænkning. Muligvis er det UFOer, men beviserne er endnu nok for få og for uklare til at drage den konklusion.

Først når man ser rigtigt komplicerede, men helt regelmæssige korncirkler og fotos af sirligt gentagne mønstre inden i korncirklers dele, og når man læser om de mange usædvanligheder, der ledsager disse formationer - og som rækker udover vores hverdagserfaring - skifter billedet normalt. Skabelsen af disse kræver et temmeligt højt vidensniveau, som eksempelvis danske aviser og TV yderst sjældent (aldrig) har beskæftet sig med.

Denne hjemmeside vil derfor videregive disse oplysninger og den dokumentation lidt efter lidt, i et tempo, du selv kan regulere. Når et tilpas dybt vidensniveau bliver tilgængeligt for interesserede folk, vil meninger ofte skifte af sig selv, og til sidst vil den offentlige mening også vende. På dette stadie vil man have nok aktuel viden til normalt at indse følgende:

Det kræver meget overtro (en tro man vedholder, ved at ignorere både sin sunde fornuft og sine egne sanseindtryk og ved at benægte videnskabeligt målte fakta) - at blive ved med at mene, at samtlige af disse formationer er skabt af mennesker i marken om natten eller af blinde naturkræfter.- Mere overtro end at mene, at deres oprindelse stadigvæk er upåvist og derfor til dels ukendt for os.

Når først man har set de strenge videnskabelige og eksakte geometriske beviser for, at i hvert fald nogle korncirkler er skabt på anden måde end ved kendte naturkræfter eller manuelt arbejde med simple værktøjer...når man har set de sirlige individuelle mini-mønstre, hvorpå kornet er lagt ned i forskellige cirkler, eksempelvis komplicerede cirkelcentrummer, og selv har mærket den specielle energi eller læst om målinger af de elektromagnetiske energibølger i de fleste cirkler...når først man altså er kommet over den sværeste forhindring og forstår at i det mindst nogle korncirkler er skabt på ukendt vis - ankommer de større spørgsmål.

Hvordan er de så lavet? Hvilken skabende intelligens former dem? Hvad henviser de mange forskellige symboler til? Hvordan kan vi bruge cirklerne, og hvad er deres mulige hensigt? Hvorfor er de placeret, hvor de er ? Hvorfor har der pludselig været så mange inden for få år?

Eksperter fra mange felter verden over har arbejdet på disse spørgsmål i mindst 15 år og ud fra indsamlet dokumentation og målinger forsøgt at påvise hvilke fysiske processer, der ser ud til at skabe formationerne, men iøvrigt har de fundet ud af meget lidt. Her i Danmark er der mange, der gerne vil vide mere om emnet og være med til at finde frem til svarene på disse pirrende spørgsmål. Derfor forsøger vi her og igennem mange aktiviteter at samle folk i et fælles forsøg på at besvare de store spørgsmål.

E-mail: jonah102@gmail.com