Symbolikken i korncirkler

Tanker omkring kornkredssymboler

(afsnit fra Kristian Elmquists hæfte om Ålum-kornkredsen fra 1997)

Hvis vi står overfor forhold, hvor vi ikke synes at få meningsfyldte resultater ved at anvende naturvidenskabelig måling og vejning, almindelig logik eller psykologi (er det blot "gadedrengestreger"?), da har en del af os trang til at søge en "forklaring" ud over disse, tankens normale, grænser.

Når jeg må antage, at der ligger en særlig form for intelligens og hensigt bag de tre kornkredse i Ålum, er det vel naturligt at undersøge, om kredsenes placering, orientering og indre forhold kan fortælle noget om en sådan intelligens og hensigt - herunder at overveje, om der kan være tale om et budskab, der (også) kan have immateriel, mental og åndelig karakter.

Eksistensen af sådanne immaterielle værdier erkendes jo fra mange sider, samtidig med, at mange mennesker - mere eller mindre bevidst - afviser at beskæftige sig nærmere hermed. Det kan skyldes, at de umiddelbart mener, at det ikke kan "betale sig", dvs. ikke tilfredsstiller eller fremmer deres ydre behov og lyster, eller fordi de ikke ønsker at konfronteres med det immaterielle.

Når vi søger de større sammenhænge og vil udveksle tanker derom, må vi idelig søge til billedtale, symboler. Vi kan jo ikke forvente, at en sådan immateriel ide vil kunne genfindes klart og entydigt formuleret i en figur "ude i marken", altså i den stoflige verden.

At fatte et sådant billedes symbolske indhold kræver derfor både åbenhed og fantasi - og hvis vi gerne vil delagtiggøre vore medmennesker i det, som vi selv måske endda blot aner, vil vi ofte betænke os derpå af frygt for at blive misforstået - eller blive gjort til grin.

Vore tanker om det immaterielle er ofte meget personligt prægede, famlende og følelsesladede, og hvor fortællende og smukke de valgte billeder end forekommer os selv - er det vanskeligt at sikre sig, at de af andre opfattes således, som vi gerne vil have det.

Vort sprog sætter altså ganske snævre grænser, når vi søger ord til at udtrykke det usansbare, det immaterielle og kun anede...