Vibrationer, lyde og musik

Vibrationssvingninger og korncirkelmønstre

copyright Jonah Ohayv april 2001

I. Cymatics

En udbredt teori om korncirkelsymbolernes opståen går ud på at stærke vibrationsbølger fra høje luftlag eller fra den indre jord (evt. fra "Gaia", jorden som eet sammenhængende, intelligent væsen) frembringer mange forskellige geometriske mønstre, alt efter vibrationens svingningsfrekvens. Det kan være lyd- eller trykbølger, magnetiske eller elektriske bølger, mikrobølger eller mere sandsynligt, en kombination af disse.

Den følgende udredning er fra Karen Douglas' forskning og Freddy Silvas artikel, "Is sound creating crop circles?". Hans Jenny, en schweizisk videnskabsmand, påviste i 1967 at fokuserede vibrationer sendt gennem vand, olie eller sand skaber regelmæssige og skiftende geometriske mønstre (emnet hedder "cymatics"). Sender man eksempelvis vibrationer igennem vand med olie på overfladen, vil olien samle sig i forskellige indviklede geometriske mønstre, der udvikler sig gradsvist, men også med markante spring, alt efter vibrationens forandring. Det samme gælder sand på en metalplade, som er påvirket af toner fra en violinbue. Det sidste kan ses på EKSPERIMENTARIUM i Kbh.

En slags lav frekvens producerer en cirkel med en ring udenom, hvor en højere skaber koncentriske cirkler. Når frekvensen stiger, gør mønstrenes komplexitet det også. Interessant nok, har korncirkelmønstres komplexitet ligeledes været stigende igennem årene. NASAs raketter har desuden målt, at vor planets basale svingning også er steget indenfor de sidste årtier.

Freddys artikel findes her: http://www.cropcirclesecrets.org/crop_circles_sound.html. Billederne herunder er fra artiklen. Først ser du luftfotoet af en aktuel korncirkel, og derefter et lignende mønster skabt ved vibrationer igennem vand, olie eller sand.

II. Korncirkelmønstre

Stort set alle korncirkelmønstre er forskellige, individuelle. Dog er der en slags arketyper, der gentager sig, såsom fire cirkler i hver deres verdenshjørne i ring omkring en femte central cirkel (en "quintuplet" eller "keltisk kors", såsom den fra Odense, år 2000).

Symboltyperne har det med at dukke op i hovedsagligt hver sin periode; eksempelvis var der 2-3 sæsoner med 5-takkede stjerner og pentagrammer, et par år med pictogrammer, en tid med 3-dimensionelle mønstre (1999-2000), osv. Dog havde de fleste korncirkler også i disse perioder stadigvæk alle mulige slags mønstre, både ældre typer og helt originale, tidligere usete, enestående tilfælde.

Mange mønstre er ret asymmetriske, dvs. at nogle dele i deres højre og venstresider eller op- og nedsider er hverken spejlvendt eller modsat hinanden, men vidt forskellige fra hinanden. Nogle er "piktogrammer", lange kæder af forskellige symboler. Nogle korncirkelmotiver er kendte esoteriske, gamle, religiøse eller kulturelle mønstre, mens atter andre direkte anskueliggør moderne matematiske principper. Så vidt jeg ved, er disse typer af mønstre ikke dokumenteret producerbare med de tidligere forklarede svingningsmetoder.

Ufærdige tanker: Naturen plejer at gentage sig sorts- og artsmæssigt, dvs. at æblekerner giver æbletræer. Men de sekskantede snefnug, dannet fra is/vandets molekylære struktur under iskuglernes pludselige sammenstød med et lavere og tættere atmosfæriske lag, har individuelle (men symmetriske) mønstre. Barnets kalejdaskopmønstre er dannet med spejlets illusoriske gentagelser, men selv glas er en form for (menneskeskabt) krystal. Naturelementernes egne enkelte krystaltyper har dog hver sit bestemte "fastfrosne" mønster.

Selv om vi nok er på spor af svingningsteorien, har vi stadig de bagvedliggende gåder: Er symbolerne energibærende udtryk/indsprøjtninger eller biprodukter af flerdimensionelle energihvirvler, der skulle påvirke jordens væsner og/eller selve planeten jorden? Er teknikken bevidst igangsat og i alle tilfælde - hvordan? Hvorfra stammer den åbenbare intelligens og viden bag disse sammenhængende, fokuserede/styrede svingninger? Og mindst lige så fascinerende: Hvad genspejler, betyder eller refererer de enkelte symboler til?


Har du viden om emnet eller om mønsterdannelse i naturen, må du meget gerne indsende dine kommentarer.

e-mail: jonah102@gmail.com