Naturvidenskabelige analyser af korncirkler

Videnskabelige beviser

tekst copyright Jonah Ohayv dec 2003,
7 fotos copyright BLT team

Der findes en hel del strenge videnskabelige biologiske og kemiske beviser for, at nogle korncirklers strå og underliggende jord er forandret under formationens skabelse, mens den omkringliggende jord og stråene i resten af marken (kontrolplanter og jordprøver) forbliver uforandret. Nogle forandringer er synlige, andre er mikroskopiske eller kræver, at kernene sås.

Den mest iøjnefaldende virkning er, at "knæene" på nogle strå bliver meget forlænget i den ene side og bøjet fra 10 til 90 grader, hvorefter de "fastfryses" i deres nye stilling og planten vokser videre. Hypotesen er, at stråene bliver udsat for ekstrem varme i højst nogle sekunder, og så bliver afkølet med vand, som er suget op fra undergrunden. Varmen er åbenbart så intens, at nogle knæ eksploderer, og skaber "expulsion cavities" (se billedet nedenunder). Det er en kendsgerning, at jorden i en formation til tider er helt tør og sprækket, selv om det har regnet om natten, og nogle gange kan man se den hvide kalk i jorden.

Til tider har kraften under cirklens skabelse været så hæftig, at kernerne i aksene simpelthen er tilintetgjort, så der ikke er nogle tilbage at så. Men langt oftere udvider cellerne i kernernes omkringliggende plantevæv sig med det resultat, at kernerne derefter vokser anderledes end kerner fra resten af marken.

Cirklens kerner ser udtørret ud, men de efterfølgende planter fra dem vokser enten meget hurtigere end planterne fra kontrolkernerne, og de bliver sundere og meget højere - eller de er meget svagere og mindre end kontrolplanterne. Groft sagt, hvis marken stadig er så ung, at dens kerner endnu ikke er færdigudviklet, når korncirklen pludseligt formes, vokser kun formationens kerner svagere bagefter - men er marken allerede moden under hændelsen, vokser de samme kerner meget stærkere bagefter. I begge tilfælde er ind- og udåndingshastigheden (respirationen) i cirklens nye planter ændret. Disse virkninger kan gentage sig i flere efterfølgende plantegenerationer, så kernerne bliver åbenbart påvirket genetisk.

I jorden under korncirkler ændres krystalstrukturen til en mere kompakt form, der kendes i naturen som et resultat af enorm varme eller tryk, f.eks. ved vulkanudbrud.

Sommetider er høj-magnetisk jern smeltet til jordpartikler i cirklen eller jorden indeholder mikroskopiske jernkugler, hvor mængden af jern (magnetit) kan være 560 gange så høj som normalt i jord. Hypotesen er, at jernstøv fra meteorstøv højt oppe i luften bliver samlet i den nedadgående elektromagnetiske lufthvirvel, som så fysisk skaber formationerne, og under varmen sammensmeltes støvet til kugler og ender i jorden under planterne.

Desuden er der til tider et hvidt eller gult pulver strøet rundt omkring i en korncirkel, men mest omkring dens centrum. Det har vist sig at bestå af meget ren silicium eller andre metalliske kombinationer, det antageligt vil kræve millioner af kroner at skabe syntetisk.

Endnu andre beviser kan du læse dig til i de følgende artikler.

Det er individer og team verden over, som udfører laboratoriearbejdet, hvilket har ført til de ovenstående resultater. Det bedst kendte team er BLT fra USA, som i ca. 10 år har lavet analyserne på indsendte prøver fra mere end tre hundrede formationer. De har fundet forandringer i flere end 95% af disse undersøgte formationer. (De opfordrede også os til at indsende prøvemateriale fra Borum-formationen nær Århus i år 2000, men vi havde ikke mandskab og penge til på så kort varsel at samle og sende to store kasser håndplukkede og tørrede planter til USA.)

Tre forskellige danske videnskabelige institutter har i 1996, 1997 og 2001 ignoreret Dansk Korn-Cirkel Gruppes indsendte forslag om at analysere prøver taget her i landet. I det hele taget har videnskaben generelt afvist at udføre korncirkelforskning, måske fordi man ofte associerer fænomenet med UFOer, og forskerne er bange for at skade deres personlige ry. Du må meget gerne vise dette indlæg til videnskabsinteresserede folk, du kender - måske er der nogle, som er med på at lave forskning og prøver på sommerens danske formationer.

Dokumentationen

En liste over de bedste hjemmesider med forskellige videnskabelige undersøgelser af korncirkler finder du her. BLT teamets publicerede videnskabelige artikler samt deres egne kortere, hverdagssproglige opsummeringer af deres eksperimentelle resultater er gengivet her:

www.bltresearch.com

Edmonton nodes

foto ved Geoff Stray

Klare billeder af stråenes påvirkede "knæ" plus spændende feltrapporter fra to formationer i Canada findes her - www.cropcirclequest.com, klik "edmonton" og "enlarged photos" i rapporten, og ligeledes under "acadia valley" klik de tre afdelinger om "nodes".

Der er dog opstået forvirring og debat i august 2000 omkring lige virkninger på knæ på basis af nyere fotos fra samme landsområde på den samme hjemmeside: www.cropcirclequest.com/beaumont_lodged/index.html. Disse viser næsten ligeledes påvirket strå fra kornets formodenligt naturlig kollaps i visse markområder, hvor væksten gav stor overflod.

klik

klik

Her er to fotos af lange soyabønnestammer, bøjet af den energi, der skabte en "korncirkel" i soyabønner i USA.

e-mail: jonah102@gmail.com