Naturvidenskabelige analyser af korncirkler

Ændringer og reaktioner
under og efter korncirklers skabelse

tekst copyright Kit Skjoldann niende klasse okt. 2002
fotos copyright BLT

Jernpartikler i jorden

I 1993 opdagede man i Cherhill, i England, en korncirkel hvor planterne i midten var dækket af en glat overflade af jernpartikler, som var af meteorisk oprindelse. Disse partikler var dannet af hæmatit og magnetjernsten, som var smeltet sammen og indkapslet i planternes væv.

Levengood og Burke mente, at det var mikroskopiske partikler af meteorstøv, som var blevet tiltrukket af stærke magnetiske marker, partiklerne blev opvarmet og smeltet før de ramte jordoverfladen.

Efter denne opdagelse samlede BLT Team regelmæssigt jordprøver. Det blev så senere opdaget, at der regelmæssigt blev fundet små sfære af unormalt rent jern i korncirklerne. Der blev også nogle gange fundet store klynger af disse perfekte sfæriske partikler med 40-50 micron i diameter, de små sfærer havde 10-40 micron i diameter. De store sfæriske partikler, som var stærkt magnetiske, blev fundet klæbende til jord dækket af samme slags smeltet jernmateriale.

Det kunne tyde på, at partiklerne bliver spredt af en roterende kraft, da tallet af partikler enten falder eller stiger, jo længere væk fra midten af korncirklen, man bevæger sig.

Ændringer i ikke-geometriske kornformationer

Ændringerne, der sker med korn, planter og jord i korncirkler, kan også ske uden for cirklerne. Når landmænd finder korn, der ligger ned i ikke-geometriske former, mener de oftest, at det er et resultat af overgødning, efterfulgt af hårde vejrforhold. I korncirklerne kan plantens ledlængde være øget med 115%, men de steder hvor kornet ligger ned i ikke-geometriske former kan plantens ledlængde være forøget med 200%.

Kornet der ligger ned i ikke-geometriske former, findes ofteste på marker i nærheden af korncirkler, eller på marker med korncirkler. Disse ikke-geometriske kornformationer bliver ofte skabt efter korncirklen, bare få dage eller timer efter. Dette tyder på, at det der skaber korncirklerne, besøger i nogle tilfælde samme mark, ikke kun år efter år, men også meget kort tid efter selve korncirklen er skabt.

I 1997 testede BLT team om det virkelig var overgødning og hårde vejrforhold, der var skyld i at kornet ændrede sig, som det gjorde i de ikke-geometriske former. De overgødede en hvedemark med 100%, og hveden var desuden udsat for to storme i resten af testperioden. Der skete ikke de forandringer med hveden på noget tidspunkt, som med korn i korncirkler.

Nyt abnormt plantefænomen

I August, 1999, blev et nyt abnormt plantefænomen fundet. Først i to forskellige korncirkler i England, i nærheden af Avebury. Så en uge senere i en korncirklel i Whitefish, Montana, USA. Året efter i Moosomin, Saskatchewan, Canada, blev den fundet igen. I bunden af kornaksen snor og drejer en del af plantevævet sig rundt i en slags underlig spiral. Kornet har sandsynligvis været udsat for en radioaktivitet meget tidligt. Denne opdagelse viser en helt nu mulighed - Kan der være flere stadier i at skabe en korncirkel?

Dyr og menneskers reaktioner

Der findes utallige reporter om unaturlig opførsel hos dyr og mennesker. Der er set gæs, der, når de flyver over korncirkler, flyver til hver sin side uden om cirklen, for så at genoptage deres velkendte "V" formation på den anden side af cirklen.

Landmænd fortæller, at deres dyr har lavet unormalt meget larm, eller at deres hunde har gøet uafbrudt i timevis, samme nat, som en korncirkel er skabt på en af de nærliggende marker.

På nogle marker er der hunde, som har nægtet at gå i korncirklen, eller de er blevet syge kort efter at have været i korncirklen - Og andre steder har dyrene opført sig normalt, både før og efter, at have været i en korncirkel.

Der er mange reporter om menneskers reaktioner, men de er ikke blevet videnskabeligt bevist. Mennesker kan føle forskelligt, fx: hovedpine, svimmelhed, hjertebanken og frygt. Andre føler fx: fred, glæde, kærlighed og harmoni.

I 1996, efter at have besøgt en korncirkel ved navn "Stonehenge Julia Set", reporterede over et dusin kvinder, at deres menstruations cyklus ændrede sig. Det underligste var at kvinder, der havde været i overgangsalderen, havde fået deres menstruation tilbage.

Igennem årene er en underlig "elektrisk summen" blevet hørt af mennesker i nogle korncirkler, både om dagen og om natten. Denne lyd er blevet optaget på bånd.

Nogle mennesker har også mærket nogen, eller noget andets tilstædeværelse end dem selv, mens de er i korncirklen. Andre fortæller, at de har hørt fodtrin, mens de har været alene i korncirklen.

Det er nemt at afskrive dette som hysteri eller ophidselse. Der er ingen beviser for langvarig effekt på hverken mennesker eller dyr. Det er dog sikkert, at verden over har mange mennesker, som har været i korncirkler, oplevet en eller flere af disse reaktioner.

De fleste af disse reporter er fra natten op til skabelsen af korncirklen og fra kort efter cirklens opståen, og det tyder på, at der måske er en eller anden form for rest af kraft på stedet, og at nogle mennesker er følsomme over for den. Det er ikke i alle korncirkler at mennesker og dyr reagere, og det er heller ikke alle mennesker og dyr der reagere på korncirklerne.


Kilder:

"Magnetic Material in Soils", http://www.bltresearch.com/magnetic.php
"Other Facts", http://www.bltresearch.com/otherfacts.php

Min e-mail address: ender4you@hotmail.com